top of page

Phyllotopsis nidulans - Stinkmussling

Ekologi : Löv- och barrskog. Stubbar och liggande stammar av löv- och barrträd. Ofta sent på hösten.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page