Polyporus badius - Stor tratticka (NT)

Ekologi :Stor tratticka är en vedrötande svamp som orsakar vitröta hos lövträd. Den kan växa på de flesta slag av lövträd men är i Sverige mest funnen på alm eller bok i ädellövskog, någon gång i en park. Växtplatserna har varit kullfallna stammar eller vid basen av levande träd. Från Tyskland uppges den växa i fuktiga, aldominerade skogar längs sjöar och vattendrag. Fruktkropparna uppträder tidigt.

(Kännetecken - Stor tratticka är en stor ticka med upp till 20 cm bred hatt och sidoställd eller ibland central fot. Översidan är slät och glänsande ljust rödbrun till mörkbrun, i regel mörkare mot mitten. Hattkanten är buktande och vågig. Porlagret är vitt och porerna små. Porlagret löper ner på den gråsvarta till mörkbruna, ganska korta och tjocka foten. Stor tratticka kan förväxlas med tratticka Polyporus melanopus som dock är mindre, har smalare, helsvart fot och som ung en fin behåring på hatten. Mikrospopiskt kan de båda arterna lätt skiljas åt emedan stor tratticka saknar söljor på hyferna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Hörby, Lyby, Askebacken. 2014-08-24. (1)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Hörby, Lyby, Askebacken. 2014-08-24. (5)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Hörby, Lyby, Askebacken. 2014-08-24. (4)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Askebacken. 2014-08-24. (6)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Askebacken. 2014-08-24. (7)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Askebacken. 2014-08-24. (1)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Askebacken. 2014-08-24. (2)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen. 2008-09-10. (1)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen. 2008-09-10. (6)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.
Polyporus badius - Stor tratticka (NT)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen. 2008-09-10. (5)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). weden, Skåne, Vallåkra, Fastmåryd. 2010-10-10. (2)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Dalby, Dalby Söderskog NP. 2018-09-13.
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Askebacken. 2012-09-22. (6)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Askebacken. 2012-09-22. (1)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Askebacken. 2012-09-22. (5)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Fastmåryd. 2008-09-19. (4)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Fastmåryd. 2008-09-19. (2)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Askebacken. 2012-09-22. (4)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Askebacken. 2012-09-22. (3)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Askebacken. 2012-09-22. (5)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Askebacken. 2012-09-22. (2)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Dalby, Dalby Söderskog NP. 2018-09-13.
Polyporus badius - Stor tratticka (NT)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Dalby, Dalby Söderskog NP. 2018-09-13.
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Askebacken. 2012-09-22. (4)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). weden, Skåne, Vallåkra, Fastmåryd. 2010-10-10. (3)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.
Polyporus badius - Stor tratticka (NT)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.
Polyporus badius - Stor tratticka (NT)
Polyporus badius - Stor tratticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.
Visa mer

Polyporus brumalis - Vinterticka

Ekologi :Löv- och blandskog samt hagmark. Liggande stammar och grenar av lövträd särskilt rönn, björk, ek, al, sälg/vide och bok. Ofta senhösten till våren. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Polyporus_brumalis_-_Vinterticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2007-12-05._(2)
Polyporus_brumalis_-_Vinterticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-03-16._jpg_(2)
Polyporus_brumalis_-_Vinterticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-03-16._jpg_(3)
Polyporus_brumalis_-_Vinterticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-03-16._jpg_(4)
Polyporus brumalis - Vinterticka. Sweden, Skåne, Heelsingborg, Välaskogen. 2007-12-31. (2)
Polyporus_brumalis_-_Vinterticka._Sweden,_Skåne,_Heelsingborg,_Välaskogen._2008-01-01.__(1)
Polyporus_brumalis_-_Vinterticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Sofieroskogen._2015-12-13._(3)
Polyporus_brumalis_-_VintertickaSweden,_Skåne,_Lund,_Lyckebacken_2015-02-01._(5)
Polyporus_brumalis_-_Vinterticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-03-16._jpg_(7)
Polyporus_brumalis_-_Vinterticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-03-16._jpg_(5)
Polyporus_brumalis_-_Vinterticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Sofieroskogen._2015-12-13._(41)
Polyporus brumalis - Vinterticka. Sweden, Skåne, Mjöhult, Svedberga, NRV. 2016-02-17. (1)
Polyporus_brumalis_-_VintertickaSweden,_Skåne,_Lund,_Lyckebacken_2015-02-01._(3)
Polyporus brumalis - Vinterticka. Sweden, Skåne, Mjöhult, Svedberga, NRV. 2016-02-17. (2)
Polyporus_brumalis_-_Vinterticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Sofieroskogen._2015-12-13._(4)
Polyporus_brumalis_-_Vinterticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-03-16._jpg_(6)
Polyporus brumalis - Vinterticka. Sweden, Skåne, Heelsingborg, Välaskogen. 2007-12-31. (1)
Polyporus_brumalis_-_Vinterticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2007-12-05._(3)
Polyporus_brumalis_-_VintertickaSweden,_Skåne,_Lund,_Lyckebacken_2015-02-01._(6)
Polyporus_brumalis_-_VintertickaSweden,_Skåne,_Lund,_Lyckebacken_2015-02-01._(1)
Polyporus_brumalis_-_VintertickaSweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-03-16.
Polyporus_brumalis_-_Vinterticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-03-16._jpg_(1)
Polyporus_brumalis_-_Vinterticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Sofieroskogen._2015-12-13._(5)
Polyporus_brumalis_-_Vinterticka._Sweden,_Skåne,_Heelsingborg,_Välaskogen._2008-01-01.__(2)
Polyporus_brumalis_-_Vinterticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-03-16._jpg_(8)
Visa mer

Polyporus ciliatus - Sommarticka

Ekologi :Löv- och blandskog samt hagmark. Stubbar, liggande ved av lövträd särskilt björk, al, sälg/vide, hassel, rönn och ek. Våren till hösten. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Polyporus ciliatus - Sommarticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2009-04-20. (2)
Polyporus ciliatus - Sommarticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2009-04-20. (5)
Polyporus ciliatus - Sommarticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2009-04-20. (7)
Polyporus ciliatus - Sommarticka. Sweden, Skåne, Hallands väderö. 2015-05-16. (1)
Polyporus_ciliatus_-_Sommarticka._Sweden_Skåne,_Bjuv,_Hallabäckens_naturreservat._2016-05-01_
Polyporus ciliatus - Sommarticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2009-04-20. (4)
Polyporus ciliatus - Sommarticka. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2009-05-26. (5)
Polyporus ciliatus - Sommarticka. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2009-05-26. (1)
Polyporus_ciliatus_-_Sommarticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009-05-15._(2)
Polyporus ciliatus - Sommarticka. Sweden, Skåne, Hallands väderö. 2015-05-16. (2)
Polyporus_ciliatus_-_Sommarticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-06-23._(1)
Polyporus ciliatus - Sommarticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2009-04-20. (3)
Polyporus ciliatus - Sommarticka. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2014-05-02. (4)
Polyporus ciliatus - Sommarticka. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2014-05-02. (3)
Polyporus ciliatus - Sommarticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2009-04-20. (1)
Polyporus_ciliatus_-_Sommarticka._Sweden_Skåne,_Bjuv,_Hallabäckens_naturreservat._2016-05-01.
Polyporus_ciliatus_-_Sommarticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-06-23._(2)
Polyporus_ciliatus_-_Sommarticka._Sweden_Skåne,_Bjuv,_Hallabäckens_naturreservat._2016-05-01_(12)
Polyporus ciliatus - Sommarticka. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2009-05-26. (2)
Polyporus ciliatus - Sommarticka. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2009-05-26. (4)
Polyporus ciliatus, Sommarticka. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2014-05-02. .JPG (7)
Polyporus ciliatus - Sommarticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2009-04-20. (6)
Visa mer

Polyporus leptocephalus - Strumpticka

Ekologi : Löv- och blandskog. Levande och döda stammar, liggande grenar av lövträd, bl.a. lind, ek al, björk, ask, bok m.fl. Försommar till höst. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Polyporus_leptocephalus_-_Strumpticka._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råbockarp_2014-07-26._(1)
Polyporus leptocephalus - Strumpticka. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04. (7)
Polyporus leptocephalus - Strumpticka. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04. (1)
Polyporus leptocephalus - Strumpticka. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04. (2)
Polyporus leptocephalus - Strumpticka. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04. (3)
Polyporus_leptocephalus_-_Strumpticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Hallabäcken._2016-07-13._(4)
Polyporus leptocephalus - Strumpticka. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04. (6)
Polyporus leptocephalus - Strumpticka. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04. (4)
Polyporus leptocephalus - Strumpticka. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04. (5)
Polyporus_leptocephalus_-_Strumpticka._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råbockarp_2014-07-26._(2)
Polyporus_leptocephalus_-_Strumpticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Hallabäcken._2016-07-13._(5)
Polyporus_leptocephalus_-_Strumpticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Hallabäcken._2016-07-13._(1)
Polyporus_leptocephalus_-_Strumpticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Hallabäcken._2016-07-13._(3)
Polyporus_leptocephalus_-_Strumpticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-07-23.
Polyporus_leptocephalus_-_Strumpticka._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råbockarp_2014-07-26._(3)
Polyporus_leptocephalus_-_Strumpticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Hallabäcken._2016-07-13._(2)
Visa mer

Polyporus squamosus - Fjällticka

Ekologi : Park, allé, trädgård samt fuktig löv- och blandskog. Levande och nyligen döda lövträd, bl.a. alm, lönn, gråal, ask, bok m.fl. Ofta högt över marken. Försommar till höst. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Kvidinge, Prästmarken. 2016-06-18. (5)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-05-23. (28)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-05-14. (5)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-05-23. (27)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-05-14. (6)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-05-23. (9)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-05-23. (7)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-05-14. (3)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-05-23. (36)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Askebacken. 2014-08-24. (2)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Kvidinge, Prästmarken. 2016-06-18. (8)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-05-23. (6)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-05-23. (13)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-05-14. (1)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-05-23. (10)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-05-23. (19)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Kvidinge, Prästmarken. 2016-06-18. (10)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Kvidinge, Prästmarken. 2016-06-18. (12)
Polyporus squamosus - Fjällticka. Sweden, Skåne, Kvidinge, Prästmarken. 2016-06-18. (6)
Visa mer

Polyporus tubaeformis - Liten tratticka

Ekologi : Örtrik löv- och blandskog. Oftast på marken liggande grenar och kvistar av björk, al och vide, sällan asp och hägg. Vitrötare. Dåligt känd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Polyporus tubaeformis - Liten tratticka. Sweden, Skåne, Bökenäset västra. 2014-10-11. (3)
Polyporus tubaeformis - Liten tratticka. Sweden, Skåne, Bökenäset västra. 2014-10-11. (2)
Visa mer

Polyporus tuberaster - Stenticka (NT)

Ekologi : Stenticka växer i lövskog. Fruktkropparna bildas oftast på lågor, stubbar och nerfallna grenar, någon gång på döda, avbrutna men kvarsittande grenar, men kan också påträffas på naken jord. Även när fruktkropparna återfinns på ved finns ibland en förbindelse genom veden till ett sklerotium i marken. Den växer vanligen på bok eller ek men kan också förekomma på andra lövträd och sällsynt på en. Växtplatsen är i regel sluten skog på mullrik jord med uppluckrat växttäcke. Svampen är värmegynnad och möjligen också kalkgynnad. Fruktkroppar uppträder från maj till oktober.

(Kännetecken - Stenticka är en ticka med hatt och vanligen centralställd fot. Hatten är 2–15 cm vid, trattformad, ljust gulbrun till gråbrun med mörkare, spetsiga, uppräta fjäll. Hattkanten är gärna något ullig eller hårig. Porlagret är vitt till gulvitt och löper ner på den likaledes ljusa foten. Porerna är stora, rundade eller utdragna och i mynningen fransiga. Fruktkropparna bildas ofta från ett sklerotium i marken. Sklerotiet består av tätt hopfiltade hyfer och jordpartiklar och kan väga flera kilo. Stenticka liknar den vanliga fjälltickan Polyporus squamosusmen den senare har bl.a. större, något välvda hattar med sidoställd fot, slät, gärna inrullad hattkant och glatta porer.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Polyporus tuberaster - Stenticka (NT). Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24. (1)
Polyporus tuberaster - Stenticka (NT). Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2014-08-30.
Polyporus tuberaster - Stenticka (NT). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (2)
Polyporus tuberaster - Stenticka (NT). Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen 2013-08-31. (1)
Polyporus tuberaster - Stenticka (NT). Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24. (6)
Polyporus tuberaster - Stenticka (NT). Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24. (7)
Polyporus tuberaster - Stenticka (NT). Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24. (2)
Polyporus tuberaster - Stenticka (NT). Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24. (3)
Polyporus tuberaster - Stenticka (NT). Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24. (1)
Polyporus tuberaster - Stenticka (NT). Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24. (5)
Polyporus tuberaster - Stenticka (NT). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (1)
Polyporus tuberaster - Stenticka (NT). Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24. (3)
Polyporus tuberaster - Stenticka (NT). Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24. (2)
Polyporus tuberaster - Stenticka (NT). Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen 2013-08-31. (2)
Polyporus tuberaster - Stenticka (NT). Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2014-08-30.
Visa mer

Polyporus umbellatus - Grenticka (NT)

Ekologi :Grenticka är i Norden främst knuten till ek och bok. Den kan växa vid basen av trädet men också flera meter från stammen. Fruktkroppen utgår från trädets ved eller från ett sklerotium (ett slags näringskropp av hyfer) i eller strax under markytan. Svampen är även funnen i björkskog med inslag av lind och enstaka tallar samt under björk och tall. Fruktkroppar förekommer under sommaren och hösten.

(Kännetecken - Grenticka är en ticka med tuvat växtsätt. Fruktkroppen är 15–35 cm vid och har en kort fot, som upprepat delar sig i talrika, vitaktiga grenar vilka avslutas med en 1–4 cm bred, centralställd hatt. Fruktkroppen kan ha flera hundra, kanske tusen hattar. Hattöversidan är grå till brun och porlagret vitaktigt och nedlöpande. Fruktkroppen är ganska kortlivad eftersom den gärna angrips av insektslarver.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Polyporus umbellatus - Grenticka (NT) . Sweden, Skåne, Röstånga, Nackarpsdalen. 2016-08-05. (18)
Polyporus umbellatus - Grenticka (NT) . Sweden, Skåne, Röstånga, Nackarpsdalen. 2016-08-05. (12)
Polyporus umbellatus - Grenticka (NT) . Sweden, Skåne, Röstånga, Nackarpsdalen. 2016-08-05. (14)
Polyporus umbellatus - Grenticka (NT) . Sweden, Skåne, Röstånga, Nackarpsdalen. 2016-08-05. (20)
Polyporus umbellatus - Grenticka (NT) . Sweden, Skåne, Röstånga, Nackarpsdalen. 2016-08-05. (22)
Polyporus umbellatus - Grenticka (NT) . Sweden, Skåne, Röstånga, Nackarpsdalen. 2016-08-05. (13)
Polyporus umbellatus - Grenticka (NT) . Sweden, Skåne, Röstånga, Nackarpsdalen. 2016-08-05. (10)
Polyporus umbellatus - Grenticka (NT) . Sweden, Skåne, Röstånga, Nackarpsdalen. 2016-08-05. (8)
Polyporus umbellatus - Grenticka (NT) . Sweden, Skåne, Röstånga, Nackarpsdalen. 2016-08-05. (21)
Polyporus umbellatus - Grenticka (NT) . Sweden, Skåne, Röstånga, Nackarpsdalen. 2016-08-05. (11)
Polyporus umbellatus - Grenticka (NT) . Sweden, Skåne, Röstånga, Nackarpsdalen. 2016-08-05. (7)
Polyporus umbellatus - Grenticka (NT) . Sweden, Skåne, Röstånga, Nackarpsdalen. 2016-08-05. (15)
Polyporus umbellatus - Grenticka (NT) . Sweden, Skåne, Röstånga, Nackarpsdalen. 2016-08-05. (9)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan