top of page

1 : Ha lämpliga askar, pappersark, kniv/skalpell, lim framme när du skall ta hand om kollektet

2 : Ta fram det torra kollektet

3 : Ansa kollektet så det får plats i asken

4 : Klipp till ett lämplig pappersark som skall passa i asken och ha uppvikta kanter så att det går lätt att       lyfta ur kollektet vid behov.

5 : Lima fast kollektet på det tillklippta pappersarket

6 : Placera arket med kollektet på i asken, låt stå tills limmet torkat ordenligt.

7 : Sätt på locket/stäng asken, placera i plastpåse med en ordentlig etikett.

bottom of page