top of page

Pseudoclitopilus :  Två arter i detta nya släkte

Leucopaxillus rhodoleucus - Rosentrattskivling (NT), Pseudoclitopilus salmonifolius ( ej påträffad)

Leucopaxillus rhodoleucus - Rosentrattskivling (NT)
Ekologi : En förnasvamp som växer på näringsmark mark bland löv eller barr i skog eller skogsbryn. Den bildar ofta häxringar. Utbredning och fynd antyder att den är knuten till mark med högt pH.
(Kännetecken - Rosentrattskivling är en trattskivlingliknande svamp med 5–10 cm bred, som utvuxen plattad eller något nedtryckt hatt. Den är vit men som ung och i fuktig väderlek blekt rosa, åtminstone fläckvis, samt slät och matt. Lamellerna är nedlöpande, täta och smala, som unga laxrosa men småningom gulaktiga. Foten är först något rosatonad, annars vit.)
Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page