top of page

Resupinatus : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       4                                          3                                  3

Resupinatus applicatus (strimmussling), Resupinatus trichotis (raggdvärgmussling), Resupinatus poriaeformis (vedurna)

Resupinatus griseopallidus

Resupinatus applicatus - Strimmussling

Ekologi : Löv- och blandskog. Sällan barrskog. Döda stammar och liggande grenar av lövträd, bl.a. asp, sällan barrträd.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Resupinatus trichotis - Raggdvärgmussling

Ekologi : Lövskog, bl.a hassellund och almskog. Stubbar och murken ved av lövträd, särskilt hassel, alm och lind.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page