Rhodotus : 

Taxonkategori Totalt i Dyntaxa Påträffade i Sverige Bofasta i Sverige

Art                                    1                                        1                                1

Rhodotus palmatus (ådermussling)

Rhodotus palmatus - Ådermussling (CR)

Ekologi : I Sverige är ådermusslingen främst funnen på almved, men ett fynd på vildapel är också känt. Utomlands är den även funnen på ved av andra lövträd såsom bok, ek och poppel. Artens viktigaste biotop i Skandinavien är ädellövskogar med alm på frisk till fuktig mark. I England är arten speciellt vanlig på almar som dödats av almsjuka. Den fruktifierar vanligen sent på säsongen (september till november), men är även funnen under våren. En individ kan fortleva under många år i en nedbrytningsenhet och förorsakar endast svag nedbrytning av veden, som mörkfärgas. Ådermussling orsakar en uttorkning av den ved som den lever i, och det är troligt att detta kan innebära att andra arter har svårt att etablera sig. Fruktkropparna växer ut på omkullfallna träd och förekommer oftast på grenar vilka saknar markkontakt. Vid lokalen på Billingen (Melldala) har svampens förekomst följts under 10 år. Den påträffades här först på en almlåga under åren 1984–1986. 1988 sågs den på en annan grov almlåga ca 50 m från den förra. På denna låga kommer så gott som årligen en till fem fruktkroppar fram och den sågs senast 1994.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Rhodotus palmatus - Ådermussling (CR)
Rhodotus palmatus - Ådermussling (CR). Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärkabäcken. 2018-10-20.
Rhodotus palmatus - Ådermussling (CR)
Rhodotus palmatus - Ådermussling (CR). Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärkabäcken. 2018-10-20.
Rhodotus palmatus - Ådermussling (CR)
Rhodotus palmatus - Ådermussling (CR). Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärkabäcken. 2018-10-20.
Rhodotus palmatus - Ådermussling, (CR) . Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-25. (77)
Rhodotus palmatus - Ådermussling, (CR) . Kvärkabäcken östra, Konga, Konga sn,. 2015-10-25. (86)
Rhodotus palmatus - Ådermussling, (CR) . Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-25. (87)
Rhodotus palmatus - Ådermussling, (CR) . Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-25. (80)
Rhodotus palmatus - Ådermussling, (CR) . Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-25. (74)
Rhodotus palmatus - Ådermussling, (CR) . Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-25. (89)
Rhodotus palmatus - Ådermussling, (CR) . Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-25. (95)
Rhodotus palmatus - Ådermussling, (CR) . Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-25. (109)
Rhodotus palmatus - Ådermussling, (CR) . Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-25. (124)
Rhodotus palmatus - Ådermussling, (CR) . Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-25. (91)
Rhodotus palmatus - Ådermussling, (CR) . Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-25. (121)
Rhodotus palmatus - Ådermussling, (CR) . Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-25. (122)
Rhodotus palmatus - Ådermussling, (CR) . Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-25. (120)
Rhodotus palmatus - Ådermussling, (CR) . Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-25. (93)
Rhodotus palmatus - Ådermussling, (CR) . Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-25. (92)
Rhodotus palmatus - Ådermussling, (CR) . Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-25. (90)
Rhodotus palmatus - Ådermussling, (CR) . Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10 24. (3)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan