top of page

Sarcomyxa : 

Taxonkategori Totalt i Dyntaxa Påträffade i Sverige Bofasta i Sverige

Art                                    1                                        1                                1

 

Sarcomyxa serotina (grönmussling)

Sarcomyxa serotina - Grönmussling

Ekologi :Triviallövskog, helst strandskog. Sällan ädellövskog. Döda stammar och grenar av div. lövträd t.ex. al, sälg/vide, asp och bok. Fuktig mark. Ofta sent på hösten.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page