Serpula - hussvampar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                   3

Serpula himantioides (timmergröppa), Serpula lacrymans (hussvamp), Serpula pulverulenta (liten hussvamp)

Serpula himantiodies - Timmergröppa

Ekologi : Barrskog. Sällan blandskog. Ved av fallna grova stammar av barrträd, sällan lövträd (sälg). Även på bearbetat virke.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Serpula himantioides -  Timmergröppa. Sweden, Öland, Byxelkrok, Fagerrör. 2016-10-15. (5)
Serpula himantioides - Timmergröppa. Sweden, Öland, Byxelkrok, Fagerrör. 2016-10-15. (5)
press to zoom
Serpula himantioides -  Timmergröppa. Sweden, Öland, Byxelkrok, Fagerrör. 2016-10-15. (2)
Serpula himantioides - Timmergröppa. Sweden, Öland, Byxelkrok, Fagerrör. 2016-10-15. (2)
press to zoom
Serpula himantioides -  Timmergröppa. Sweden, Öland, Byxelkrok, Fagerrör. 2016-10-15. (4)
Serpula himantioides - Timmergröppa. Sweden, Öland, Byxelkrok, Fagerrör. 2016-10-15. (4)
press to zoom
Serpula himantioides -  Timmergröppa. Sweden, Öland, Byxelkrok, Fagerrör. 2016-10-15. (3)
Serpula himantioides - Timmergröppa. Sweden, Öland, Byxelkrok, Fagerrör. 2016-10-15. (3)
press to zoom
Serpula himantiodies - Timmergröppa. Sweden, Skåne Sjöbo, Fyledalen. 2011-09-09.
Serpula himantiodies - Timmergröppa. Sweden, Skåne Sjöbo, Fyledalen. 2011-09-09.
press to zoom
Serpula himantioides - Timmergröppa. Germany, Rügen, Breege. 2016-01-04. (1)
Serpula himantioides - Timmergröppa. Germany, Rügen, Breege. 2016-01-04. (1)
press to zoom
Serpula himantioides - Timmergröppa. Germany, Rügen, Breege. 2016-01-04. (2)
Serpula himantioides - Timmergröppa. Germany, Rügen, Breege. 2016-01-04. (2)
press to zoom
Serpula himantiodies - Timmergröppa. Sweden, Skåne Sjöbo, Fyledalen. 2011-09-09.  (1)
Serpula himantiodies - Timmergröppa. Sweden, Skåne Sjöbo, Fyledalen. 2011-09-09. (1)
press to zoom
Serpula_himantiodies_-_Timmergröppa._Substrat_Alm._Sweden,_Skåne,_Tommelilla,_Örupsalmskog_2012-11-2
Serpula_himantiodies_-_Timmergröppa._Substrat_Alm._Sweden,_Skåne,_Tommelilla,_Örupsalmskog_2012-11-2
press to zoom
Serpula_himantiodies_-_Timmergröppa._Substrat_Alm._Sweden,_Skåne,_Tommelilla,_Örupsalmskog_2012-11-2
Serpula_himantiodies_-_Timmergröppa._Substrat_Alm._Sweden,_Skåne,_Tommelilla,_Örupsalmskog_2012-11-2
press to zoom
Serpula_himantiodies_-_Timmergröppa._Substrat_Alm._Sweden,_Skåne,_Tommelilla,_Örupsalmskog_2012-11-2
Serpula_himantiodies_-_Timmergröppa._Substrat_Alm._Sweden,_Skåne,_Tommelilla,_Örupsalmskog_2012-11-2
press to zoom
Serpula himantiodies - Timmergröppa. Sweden, Skåne Sjöbo, Fyledalen. 2011-09-09.  (2)
Serpula himantiodies - Timmergröppa. Sweden, Skåne Sjöbo, Fyledalen. 2011-09-09. (2)
press to zoom