top of page

Serpula - hussvampar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                   3

Serpula himantioides (timmergröppa), Serpula lacrymans (hussvamp), Serpula pulverulenta (liten hussvamp)

Serpula himantiodies - Timmergröppa

Ekologi : Barrskog. Sällan blandskog. Ved av fallna grova stammar av barrträd, sällan lövträd (sälg). Även på bearbetat virke.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page