top of page

Cup Fungi/Skålsvampar

Det finns skålsvampar i många släkten, här har jag lagt upp dem efter vilket substrat de vanligen växer på.

134 arter här.

Många skålsvampar är små, mycket små och många är därför förbisedda och inte så många fynd är alltså gjorda i Sverige eller i världen. Det beror nog inte på att de är sällsynta, bara att vi inte är så många som letar efter dem. Därför om man tittar på AP-Artportalen så kan det verka som om dessa småsvampar är mycket ovanliga, vilket jag alltså inte tror att de är.  Men så klart finns det en hel del rara arter även här.

bottom of page