top of page

Skogens röst

Utför svampinventeringsarbeten åt företag, LST med flera.

Skogens Röst genomför även svamp och naturguidningar i sydligaste Sverige efter avtal med såväl företag, föreningar och privatpersoner.

Under hösten 2021 har Skogens Röst som underkonsult åt nedanstående utfört uppdrag gällande inventering av ängssvampar i Skåne.

Medarbetarintyg Jan Svensson Skogens röst 19531128-2452

Underleverantör Jan Svensson har under hösten 2021 anlitats som underleverantör åt MiNa natur AB 556834-5424 i ett uppdrag åt Länsstyrelsen i Skåne.

Uppdraget har avsett en inventering av ängssvampar i ett antal utvalda områden.

Jan har tillsammans med mig som enskilt eftersökt, bestämt samt rapporterat svampar inom detta uppdrag till Artportalen.

Arbetet är utfört noggrant och skickligt. Uppdraget har även inneburit en fotodokumentation av insamlade fynd.

MiNa natur AB, 556834-5424,

Kill Persson

Mastens väg 21

305 64 Gullbrandstorp

0703-21 62 22. 

Skogens Röst har avtal med :

Ekologigruppen Ekoplan AB

Stora Södergatan 8C

222 23 Lund

Organisationsnummer: 556342–2285

Konsult

Jan Svensson / Skogens Röst

Skogsgatan 1

252 30 Helsingborg

Företag: Skogens röst

Organisationsnummer: 19531128-2452

Uppdrag

Detta underkonsultavtal gäller som samarbetsavtal och underkonsultavtal för uppdrag där Jan Svensson kompletterar och samarbetar med Ekologigruppen.

Omfattning

(Kap 1, ABK 09)

Jan Svensson kan på uppdrag av Ekologigruppen genomföra exempelvis inventeringar av olika svamparter och utredningar kring förekomst av svamp i olika biotoper.

Detta avtal med underkonsult följer ABK 09.

Allmänt

Försäkringsinformation

Ansvarsförsäkring

Avtalsnummer : SP0003671676.1.1

Intyg om kompetens

Härmed intygas att Jan Svensson besitter breda kunskaper om svenska storsvampar och hur man identifierar dem och har god kunskap i mikroskopering. Han är noggrann och har dessutom god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Jan Svensson har suttit i styrelsen för Skånes Mykologiska Förening ”Puggehatten” i 10 år, han har under åren lett ett flertal svampexkursioner för Puggehattens räkning.

Jan har skrivit flertal artiklar i föreningens tidskrift "Puggehatten".

Han har även haft ett flertal exkursioner för företag och föreningar genom sitt företag Skogens Röst.

Jan har deltagit i flera svampkurser och workshops i Sveriges Mykologiska Förenings regi. Jan har också skrivit flera artiklar i SMT.

På Artportalen har Jan rapporterat över 1800 svampar och har de senaste åren över 20 nya svamparter för Sverige, ett flertal av dem går ännu inte att rapportera då de inte finns inlagda i systemet.ans Webbsida https://www.skogensrost.com/ har många besökare och är mycket användbar.

Lund 7 september 2021

Sigvard Svensson

Mykolog, museiassistent på Biologiska museet i Lund

bottom of page