top of page

Deconica inquilina - Lumpskräling
EKOLOGI : Skog och kulturmark. Döda växtrester, sågspån, murken ved, liggande kvistar, gammal spillning m.m.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Phaeomarasmius erinaceus - Tofsskräling

Ekologi : Löv- och blandskog. Döda, kvarsittande grenar och kvistar av lövträd, helst sälg/vide, sällan bok och ek. Även på rosenbuskar Rosa spp.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page