Deconica inquilina - Lumpskräling

Ekologi : Skog och kulturmark. Döda växtrester, sågspån, murken ved, liggande kvistar, gammal spillning m.m.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Deconica_inquilina_-_Lumpskräling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1._2014-05-12.____(2)
Deconica_inquilina_-_Lumpskräling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1._2014-05-12.____(2)
press to zoom
Deconica_inquilina_-_Lumpskräling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1._2014-05-12.____(4)
Deconica_inquilina_-_Lumpskräling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1._2014-05-12.____(4)
press to zoom
Deconica_inquilina_-_Lumpskräling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1._2014-05-12.____(3)
Deconica_inquilina_-_Lumpskräling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1._2014-05-12.____(3)
press to zoom

Phaeomarasmius erinaceus - Tofsskräling

Ekologi : Löv- och blandskog. Döda, kvarsittande grenar och kvistar av lövträd, helst sälg/vide, sällan bok och ek. Även på rosenbuskar Rosa spp.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Phaeomarasmius erinaceus - Tofsskräling. Sweden, Skåne, Hallandsås,   Trollehall. 2008-10-11. (3)
Phaeomarasmius erinaceus - Tofsskräling. Sweden, Skåne, Hallandsås, Trollehall. 2008-10-11. (3)
press to zoom
Phaeomarasmius erinaceus - Tofsskräling. Sweden, Skåne, Hallandsås,   Trollehall. 2008-10-11. (2)
Phaeomarasmius erinaceus - Tofsskräling. Sweden, Skåne, Hallandsås, Trollehall. 2008-10-11. (2)
press to zoom
Phaeomarasmius erinaceus - Tofsskräling. Sweden, Skåne, Hallandsås,   Trollehall. 2008-10-11. (4)
Phaeomarasmius erinaceus - Tofsskräling. Sweden, Skåne, Hallandsås, Trollehall. 2008-10-11. (4)
press to zoom
Phaeomarasmius erinaceus - Tofsskräling. Sweden, Skåne, Hallandsås,   Trollehall. 2008-10-11. (1)
Phaeomarasmius erinaceus - Tofsskräling. Sweden, Skåne, Hallandsås, Trollehall. 2008-10-11. (1)
press to zoom