top of page

STRUTSVAMPAR, flera släkten:

Flagelloscypha

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     12                                           7                                   7

Flagelloscypha abieticola, Flagelloscypha donkii, Flagelloscypha eruciformis (strutsvamp), Flagelloscypha filicina, Flagelloscypha kavinae

Flagelloscypha mairei, Flagelloscypha minutissima, Flagelloscypha niveola, Flagelloscypha orthospora, Flagelloscypha parasitica

Flagelloscypha pilatii, Flagelloscypha punctiformis

Flagelloscypha eruciformis - Strutsvamp

Ekologi : Triviallövskog och blandskog. Barklösa, kvarsittande grenar och kvistar av asp.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Flagelloscypha mairei

Ekologi : Utbredning och biotop dåligt känd. På vissna ormbunkar. (3 fynd i Sverige 2 av dem är mina och båda på vissna stjälkar av Majbräken - Athyrium filix-femina i ädelövskog.)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Flagelloscypha minutissima

Ekologi : Biotop dåligt känd Substrat dåligt känt. 8 5 fynd på AP ett av dem är mitt på asplåga)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Flagelloscypha niveola

Ekologi : Inga uppgifter i Dyntaxa. (Mitt fynd som verkar vara det enda i Sverige är på vissna blad av odlad populus - hybridasp)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page