top of page

Suillellus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                  2

Varietet                              4                                          3                                  3

Suillellus luridus (eldsopp) - Suillellus luridus var. luridusSuillellus luridus var. rubriceps

Suillellus queletii (flamsopp) - Boletus queletii var. queletii Boletus queletii var. rubicundus

Suillellus luridus - Eldsopp
EKOLOGI : Ängsek- och ängsbokskog samt park. Kalkrik mark. Med ek och bok. Möjligen försurningskänslig.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Suillellus queletii - Flamsopp :Sårbar (VU)
EKOLOGI : En mycket sällsynt art med sydlig utbredning. Den är funnen på ett 10-tal lokaler i södra och mellersta Sverige. Ett 10-tal kända aktuella lokaler i landet (2015) och det verkliga antalet lokaler bedöms inte överstiga 40. Den är sällsynt i Danmark (VU) och finns på en lokal i Finland. I södra och mellersta Europa är arten vitt spridd och anges som tämligen allmän i t.ex. Spanien och Frankrike. Den har även rapporterats från Kaukasus och Ostasien.
KÄNNETECKEN : 
Flamsopp påminner om blodsopp men har en orange till tegelröd hatt och ej så mörkröda utan mer orangefärgade porer. Foten är upptill gul men blir successivt mer röd mot basen. Den är nästan slät till fint prickig och saknar ådernät. Köttet är i fotbasen mörkt vinrött, i övrigt citrongult men blir snabbt svartblått vid lufttillträde. Arten saknar utpräglad lukt och smak. Blodsopp (Neoboletus luridiformis) kan likna men har tydligare prickig fot samt vanligtvis inte lika djupt vinrött kött i fotbasen. Andra större soppar med liknande färger har nätådrig fot.

FÖREKOMST : En mycket sällsynt art med sydlig utbredning. Den är funnen på ett 10-tal lokaler i södra och mellersta Sverige. Ett 10-tal kända aktuella lokaler i landet (2015) och det verkliga antalet lokaler bedöms inte överstiga 40. Den är sällsynt i Danmark (VU) och finns på en lokal i Finland. I södra och mellersta Europa är arten vitt spridd och anges som tämligen allmän i t.ex. Spanien och Frankrike. Den har även rapporterats från Kaukasus och Ostasien.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza/symbios

bottom of page