top of page

Cladobotryum stereicola

EKOLOGI : Inte så mycket uppgifter om denna svamp som först och främst verkar snylta på Chondrostereum purpureum - purpurskinn

EKOLOGISK GRUPP : Troligen - Saprotrof/fag, detrivor

Hypomyces aurantius - Rödsnylting
EKOLOGI : Skog. På gamla tickor, t.ex. Polyporus spp. och Ganoderma spp, sällan direkt på lövträd eller på marken.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hypomyces chrysospermus - Gul svampsnylting
EKOLOGI : Barr- och lövskog samt gräsmark. På fruktkroppar av soppar Boletus spp., pluggskivlingar Paxillus spp. och tryfflar Rhizopogon spp.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hypomyces cervinus
EKOLOGI : Snylting som går på murklor antagligen Helvella ? 

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Hypomyces lateritius - Blodriskssnylting
EKOLOGI :Skog och gräsmark. Lamellerna på riskor Lactarius spp.
EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Hypomyces leotiicol
EKOLOGI : Skog och Lund. På slemmurkling Leotia lubrica
EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Hypomyces luteovirens - Grönsnylting.
EKOLOGI: Skog och gräsmark. Lamellerna på kremlor Russula spp.
EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Hypomyces microspermus
EKOLOGI : Går på Xerocomellus och liknade soppar, ej ädelsoppar. 
EKOILOGISK GRUPP :  Parasit

Hypomyces papulasporae
EKOLOGI: Lövskog. Jordbrukslandskap, Gräsmarker (Mitt fynd på jordtynga)
EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Hypomyces rosellus - Karminsnylting.
EKOLOGI: Löv- och barrskog. På döda skinnsvampar av släktet Stereum.
EKOLOGISK GRUPP: Parasit

Sporophagomyces chrysostomus
EKOLOGI : Går på Ganoderma applanatum - platticka

EKOILOGISK GRUPP :  Parasit
NOTERING : Enligt Dyntaxa så är arten inte påträffad i Sverige. De rapporterade fynden är mitt och Stefan Phalagorn Bergströms.
bottom of page