top of page

Neolentinus

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                   2

Neolentinus adhaerens, Neolentinus lepideus (syllsvamp), Neolentinus schaefferi (brun seghatt)

Neolentinus lepideus - Syllsvamp

Ekologi : Barrskog och kulturmark. Ved av barrträd, helst tall. Ofta bearbetad ved, järnvägssyllar, telefonstolpar o.d.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page