Neolentinus

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                   2

Neolentinus adhaerens, Neolentinus lepideus (syllsvamp), Neolentinus schaefferi (brun seghatt)

Neolentinus lepideus - Syllsvamp

Ekologi : Barrskog och kulturmark. Ved av barrträd, helst tall. Ofta bearbetad ved, järnvägssyllar, telefonstolpar o.d.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(6)
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(6)
press to zoom
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(8)
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(8)
press to zoom
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(3)
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(3)
press to zoom
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(11)
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(11)
press to zoom
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(9)
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(9)
press to zoom
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(10)
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(10)
press to zoom
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(1)
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(1)
press to zoom
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(4)
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(4)
press to zoom
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(2)
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(2)
press to zoom
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(7)
Neolentinus_lepideus_-_Syllsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Industrigatan.___2010-07-18._(7)
press to zoom