top of page

Sebacina incrustans - Talgsvamp

Ekologi : Ädellövskog och barrskog. Ved av löv- och barrträd samt på jord, gräs- och mossförna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

NOTERING : Talgsvamparna kan vara svåra att bestämma, ser på AP att det ligger flera fynd som är myxomyceter inte talgsvampar. 

Länk : https://www.researchgate.net/publication/272040189_Morphology_and_molecules_The_Sebacinales_a_case_study

Sebacina

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                 8                                     4                               4

Form                             2                                     0                               0

Sebacina calospora, Sebacina dimitica, Sebacina enodulosa, Sebacina epigaea (opaltalgsvamp), Sebacina incrustans (talgsvamp)

Sebacina microbasidia, Sebacina pulverulenta, Sebacina septocystidiata

 

 

Sebacina dimitica

EKOLOGI : Skog. Murken ved av lövträd

EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor

NOTERING : 1 fynd på AP, mitt. 

bottom of page