top of page

Sebacina incrustans - Talgsvamp

Ekologi : Ädellövskog och barrskog. Ved av löv- och barrträd samt på jord, gräs- och mossförna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Sebacina

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                 8                                     4                               4

Form                             2                                     0                               0

Sebacina calospora, Sebacina dimitica, Sebacina enodulosa, Sebacina epigaea (opaltalgsvamp), Sebacina incrustans (talgsvamp)

Sebacina microbasidia, Sebacina pulverulenta, Sebacina septocystidiata

 

 

Sebacina incrustans - Talgsvamp

EKOLOGI : Skog. Murken ved av lövträd

EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page