Sebacina incrustans - Talgsvamp

Ekologi : Ädellövskog och barrskog. Ved av löv- och barrträd samt på jord, gräs- och mossförna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Sebacina

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                 8                                     4                               4

Form                             2                                     0                               0

Sebacina calospora, Sebacina dimitica, Sebacina enodulosa, Sebacina epigaea (opaltalgsvamp), Sebacina incrustans (talgsvamp)

Sebacina microbasidia, Sebacina pulverulenta, Sebacina septocystidiata

 

 

Sebacina incrustans - Talgsvamp. Sweden, Skåne, Råå, Esket.  2011-03-15. (2)
Sebacina incrustans - Talgsvamp. Sweden, Skåne, Råå, Esket.  2011-03-15. (1)
Sebacina_incrustans_-_Talgsvamp._Sweden,_Skåne,_Torup,_Bokskogen._2016-07-22.___(1)
Sebacina_incrustans_-_Talgsvamp._Sweden,_Skåne,_Torup,_Bokskogen._2016-07-22.___(2)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan