top of page

Cortinarius subgen. Telamonia :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon              1                                     1                              1

Art                                176                                166                          165

Varietet                          7                                     7                               7

Form                               2                                     2                              2

Cortinarius salicticolus, Cortinarius acetosus, Cortinarius acutus (spetsspindling), Cortinarius agathosmus (vitterspindling)

Cortinarius annae-maritae, Cortinarius albocyaneus (blåvit björkspindling), Cortinarius albogaudis, Cortinarius alboglobosus

Cortinarius albonigrellus, Cortinarius albovariegatus (vitvattrad spindling), Cortinarius bivelus (hålspindling)

Cortinarius alboviolaceus (blekviolett spindling), Cortinarius alnetorum (mörk alspindling), Cortinarius americanus, Cortinarius andreae

Cortinarius angelesianus (tovspindling), Cortinarius angustisporus, Cortinarius anisatus, Cortinarius anisochrous, Cortinarius anomalellus

Cortinarius anomalus (björkspindling), Cortinarius anthracinus (purpurbrun spindling), Cortinarius aprinus (vildsvinsspindling)

Cortinarius argillaceosericeus, Cortinarius armeniacus (aprikosspindling), Cortinarius armillatus (rödbandad spindling)

Cortinarius aurantiomarginatus (mandarinspindling), Cortinarius aureovelatus, Cortinarius badiolaevis, Cortinarius badiovinaceus

Cortinarius balaustinus (strålspindling), Cortinarius puellaris, Cortinarius bayeri, Cortinarius biformis (gycklarspindling)

Cortinarius bolaris (brokspindling), Cortinarius bovinaster, Cortinarius bovinus (stor granspindling), Cortinarius brunneifolius

Cortinarius brunneocalcarius, Cortinarius brunneus (umbraspindling), Cortinarius bulliardii (rödfotad spindling), Cortinarius bulliardioides

Cortinarius caesiobrunneus, Cortinarius cagei (lövängsspindling), Cortinarius camphoratus (stinkspindling)

Cortinarius caninus (granspindling), Cortinarius caput-medusae (medusaspindling), Cortinarius carabus, Cortinarius carbunculus

Cortinarius carneinatus, Cortinarius casimiri (storsporig spindling), Cortinarius cicindela, Cortinarius cingulatus

Cortinarius cinnabarinus (cinnoberspindling), Cortinarius clarobrunneus, Cortinarius coleoptera, Cortinarius colossipes

Cortinarius colus (flamspindling), Cortinarius colymbadinus (blåsippsspindling), Cortinarius comatu

Cortinarius comptulus (rundsporig spindling), Cortinarius crassifolius, Cortinarius craticius, Cortinarius croceocingulatus, Cortinarius danicus

Cortinarius decipiens (mörkpucklig spindling), Cortinarius depressus (kontrastspindling), Cortinarius detonsus (mässingsspindling)

Cortinarius diasemospermus, Cortinarius disjungendus, Cortinarius dolabratus (korpspindling), Cortinarius duracinus (broskspindling)

Cortinarius ectypus (dysterspindling), Cortinarius erubescens (kastanjespindling), Cortinarius evernius (lilaspindling), Cortinarius fillionii

Cortinarius flexipes (toppspindling), Cortinarius flos-paludis (rökspindling), Cortinarius fragrantior, Cortinarius fulvescens (hjortspindling)

Cortinarius fuscobovinaster, Cortinarius fuscobovinus, Cortinarius fuscoperonatus (sotbandad spindling), Cortinarius fusisporus

Cortinarius gentilis (gulbandad spindling), Cortinarius glandicolor (toppig umbraspindling), Cortinarius gossypinus

Cortinarius helobius (pionjärspindling), Cortinarius helvelloides (gulflockig alspindling), Cortinarius hemitrichus (fjunspindling)

Cortinarius heterocyclus, Cortinarius heterosporus, Cortinarius hillieri, Cortinarius hinnuleoarmillatus

Cortinarius hinnuleus (glesskivig spindling), Cortinarius hircinosmus, Cortinarius illuminus (blekfotad spindling), Cortinarius imbutus

Cortinarius imbutus/mattiae (källarspindling), Cortinarius impennoides, Cortinarius infestans, Cortinarius inops

Cortinarius ionophyllus (rutspindling), Cortinarius ionosmus (violdoftande spindling), Cortinarius lamoureae, Cortinarius laniger (ullspindling)

Cortinarius lebretonii (azurspindling), Cortinarius leiocastaneus, Cortinarius lepidopus, Cortinarius lilacinopusillus (violett alspindling)

Cortinarius lucorum (aspspindling), Cortinarius luteo-ornatus, Cortinarius lux-nymphae (sprickspindling)

Cortinarius malachius (malvaspindling), Cortinarius mattiae, Cortinarius melitosarx, Cortinarius melleopallens (honungsblek spindling)

Cortinarius minutalis (alpin glesskivespindling), Cortinarius neofurvolaesus, Cortinarius niveoglobosus (snöbollsspindling)

Cortinarius niveotraganus, Cortinarius obtusus (jodoformspindling), Cortinarius ochrophyllus (ockraspindling)

Cortinarius odhinnii (glödspindling), Cortinarius oreobius, Cortinarius oulankaënsis, Cortinarius panellus

Cortinarius paragaudis (tegelbandspindling), Cortinarius parvannulatus (kragspindling), Cortinarius pearsonii

Cortinarius phaeosmus (muskotspindling), Cortinarius pholideus (tofsspindling), Cortinarius pilatii (barrfjunspindling)

Cortinarius pinigaudis, Cortinarius praestigiosus, Cortinarius privignatus, Cortinarius psammocephalus (mindre tovspindling)

Cortinarius pseudorubricosus, Cortinarius quarciticus (kvartsspindling), Cortinarius raphanoides (rättikspindling)

Cortinarius renidens (glansspindling), Cortinarius rigidipes, Cortinarius roseipes, Cortinarius roseoarmillatus, Cortinarius roseonudipes

Cortinarius rubrovioleipes, Cortinarius rusticus (vargspindling), Cortinarius safranopes (konspindling)

Cortinarius saniosus (gultrådig spindling), Cortinarius saturninus (sälgspindling), Cortinarius serratissimus

Cortinarius solis-occasus (slät ullspindling), Cortinarius sordidemaculatus (svartfläckig spindling), Cortinarius spilomeus (rödflockig spindling)

Cortinarius striaepilus, Cortinarius subbalaustinus (kläppspindling), Cortinarius suberi, Cortinarius subfloccopus, Cortinarius suboenochelis

Cortinarius subtorvus (dryasspindling), Cortinarius tabularis (lerbrun björkskivling), Cortinarius terribilis

Cortinarius testaceofolius (tegelskivig spindling), Cortinarius tortuosus (vridspindling), Cortinarius torvus (strumpspindling)

Cortinarius traganus (bockspindling), Cortinarius trossingenensis (kulspindling), Cortinarius turgidus (silkesspindling)

Cortinarius umbrinolens (jordspindling), Cortinarius uraceus (svartnande spindling), Cortinarius urbicus (silverspindling)

Cortinarius valgus (glatt rättikspindling), Cortinarius venustus (skönfotad spindling), Cortinarius vernus (sommarspindling)

Cortinarius violaceocinereus, Cortinarius violilamellatus (sandpelargonspindling), Cortinarius xanthocephalus

Cortinarius  aprinus - Vildsvinsspindling

Ekologi : Ängsbok- och ängsekskog samt hassellund. Kalkrik mark. Med bok, avenbok, ek, lind och hassel.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius acetosus 

Ekologi : Löv- och blandskog. Marken. Med ek, bok, björk m.fl.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius alboviolaceus - Blekviolett spindling

Ekologi : Björk-, hedbok- och hedekskog. Även fjällbjörkskog. Torr och mager mark. Med bok, ek och björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius anomalus - Björkspindling

Ekologi : Löv- och blandskog. Marken. Med björk, sällan ek.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius anthracinus - Purpurbrun spindling

Ekologi : Löv- och barrskog, bl.a. bokskog och ängsgranskog. Kalk- och näringsrik mark, gärna i löv- och barrmatta. Med bok, ek och gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius armeniacus - Aprikosspindling

Ekologi : Lav- och lingontallskog samt blåbärsgranskog. Barrmatta, bland lav och mossa. Torr och mager mark. Med tall och gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius armillatus - Rödbandad spindling

Ekologi : Löv- och blandskog med björk. Mager och sur mark, ofta bland vit- och björnmossa Sphagnum resp. Polytrichum spp. Vanligen på fuktiga lokaler. Med björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius bolaris - Brokspindling

Ekologi : Hedbok- och hedekskog. Sällan granskog med björk. Mager mark. Med bok och ek, sällan med björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius brunneus - Umbraspindling

Ekologi : Barrskog, lövskog med gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius camphoratus - Stinkspindling

Ekologi : Barrskog, helst sumpgranskog och blåbärsgranskog. Sur mark, i mosstäcke. Med barrträd, särskilt gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius cinnabarinus - Cinnoberspindling  (NT)

Ekologi : Bildar mykorrhiza främst med bok, men även med avenbok och ek. Påträffas i torr, basisk eller svagt sur mark, främst i äldre ängsbokskog men även annan bokskog. Även funnen i ek-hassellund. I i södra växer den i äldre ängsbokskog på basisk eller svagt sur mark. I den norra delen av utbredningsområdet växer den samman med ek och hassel i genuina eklundar med långvarig kontinuitet och belägna i klimatiskt gynnsamma, varma lägen på kalkhaltiga mulljordar. Ofta utgörs dessa platser av tidigare trädbevuxna slåtter- eller betetsmarker. Cinnoberspindling kan också växa samman med avenbok. Arten är en mycket bra indikator på lövskog med lång kontinuitet och höga naturvärden. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

(Kännetecken - Cinnoberspindling är en spindelskivling med 2–6 cm vid hatt. Hela svampen är vackert cinnoberröd till orangeröd i väta, i torka ljusare brunröd. Hatten är torr och något trådig, som ung i kanten gulorange av velumrester. Smaken är rättiksartad. Arten kan förväxlas med blodspindelskivling (Cortinarius sanguineus) som dock är mörkt blodröd och växer i mossig granskog.)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius evernius - Lilaspindling

Ekologi : Sumpgran- och blåbärsgranskog. Även fjällbjörkskog. Sur och fuktig mark, bland vitmossa Sphagnum spp. Med gran, sällan björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius fuscoperonatus - Sotbandad spindling (VU).

Kännetecken : Sotbandad spindling är en relativt stor och kraftig, torr art som tillhör samma grupp som rödbandad spindling. Banden är dock inte röda utan mörkt gråbruna av velumet. Hatten är dystert gråbrun eller rödaktigt brun med trubbig puckel och länge inböjd kant medan den klubbformiga foten är vitaktig, ibland med svag blåton upptill, och försedd med gråbruna band och flockar.

Ekologi : Bildar mykorrhiza med gran, men troligen även med andra träd. Påträffas i äldre barrskog, bl.a. ängsgranskog på torr och kalkrik mark. Fyndet vid Abisko antyder att arten kan ha en något vidare ekologi än hittills varit känt. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Svensk Förkomst : En sällsynt men kanske i någon mån förbisedd barrskogsart, som är funnen på enstaka lokaler på Gotland, i Västergötland, Dalsland, Dalarna, Härjedalen och Jämtland. Ett fynd har rapporterats från Abisko i Torne Lappmark. Den enda kända lokalen i Västergötland är nu ett kalhygge. 20 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200, vilket motsvarar 4 000 individer. Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 800 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, främst p.g.a. slutavverkningar. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. I de övriga nordiska länderna är den bara funnen i Norge. Arten är beskriven från Frankrike, men dess förekomst och frekvens i mellersta Europas barrskogsområden är dåligt känd. Den är dock rapporterad från Sydtyskland.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius hemitrichus - Fjunspindling

Ekologi : Björkskog, bl.a. fjällbjörkskog. Även blandskog. Torr och mager mark. Med björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius hinnuleus - Glesskivig spindling

Ekologi : Lövskog och hagmark. Sällan barrskog och kalfjäll. Lera. Med lövträd, särskilt ek, men även björk, lind, hassel, bok och avenbok. I fjällen med vide. Sällan med barrträd.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza/symbios

Cortinarius laniger - Ullspindling.

Ekologi : Granskog. Marken, i mosstäcke. Med gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius laniger - Ullspindling.

Ekologi : Granskog. Marken, i mosstäcke. Med gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius laniger - Ullspindling.

Ekologi : Granskog. Marken, i mosstäcke. Med gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius obtusus - Jodoformspindling

Ekologi : Barr- och lövskog samt fjällhed. Marken. Med gran, men även med tall, bok, björk och dvärgbjörk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius parvannulatus - Kragspindling

Ekologi : Barr- och lövskog, samt fjällbjörkskog. Torr mark på förna, bland barr och löv. Med barr- och lövträd.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius phaeosmus - Muskotspindling (NT)

Ekologi : Muskotspindling bildar mykorrhiza med bok, möjligen avenbok, i ängsbokskog på kalkrik mark. Från kontinenten uppges den växa associerad även med avenbok och andra lövträd. Fruktkropparna uppträder vanligen på torr naken mark eller bland lövförna. Växtmiljöer i Sverige är huvudsakligen äldre bokskogar som har haft en lång trädkontinuitet. Den förefaller ha likartade miljökrav som nunnespindling, C. foetens, blågrå spindling, C. luhmannii, och lövängsspindling, C. cagei. På de svenska lokalerna finns det bara ett fåtal upp till fem mycelindivider per lokal som var för sig kan bilda flera fruktkroppar, ibland i ringar. Mycelindivider av spindelskivlingar är, bland annat beroende på deras ålder, mellan flera 10 tals till flera hundra kvadratmeter stora. Varje mycelindivid (genet) kan upprepat ha fragmenterats till flera frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ, schablonmässigt översätts 1 genet av mykorrhizasvampar till 10 rameter vid den svenska rödlistningen). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen. (Kännetecken - Muskotspindling är en medelstor anonym Telamonia med speciell och stark lukt av persilja eller muskot. Fruktkropparna växer ofta tuvade. Hatten är 2–6 cm bred, först koniskt klockformig och sedan jämnt utbredd ofta med en bred puckel eller valk som för tankarna till ett brutet tak. Hatten är hygrofan. Ofta torkar puckeln ut före kanten som ibland är svagt kantstrimmig. Hattfärgen är först ljust glansig, sedan glatt och mörkt brun. Vid torka blir färgen gråbrun till ljust ockragul. Unga exemplar har längs kanten en ljus silkesaktig velumzon. När fruktkroppen är äldre svartnar ofta kanten fläckvis. Foten är glansigt fibrig, vit till gråvit och ibland med violett ton i toppen, jämntjock, mot basen ofta böjd och klubb- till knölformig. Den mörknar vid tumning. Velum är vitt, synligt som en tunn silkesaktig zon eller vitt och på äldre fruktkroppar otydligt. Kött gråvitt till brunt, i fottoppen vattrat. Sporerna är ellipsoida till mandelformiga 9–10 x 5–6 µm svagt och tätt men isolerat vårtiga. En möjlig förväxlingsart är svartnande spindling, Cortinariusuraceus, som även den får svarta fläckar som gammal, men har obetydlig lukt och mer eller mindre jämntjock och mörkare fot. Även andra arter i Cortinarius brunneus-gruppen är tänkbara förväxlingsarter, men flertalet av dessa är utpräglade barrskogsarter. Kastanjespindling, Cortinarius erubescens, växer också ofta i knippen på bar mark i både löv- och barrskog, men har mörkt kastanjebrun hatt som inte svartnar, svag lukt och ljus fot där velum och fotbas rodnar. Kastanjespindlingen är relativt vanlig i Sverige. Sommarspindling, Cortinarius vernus, har mörkt röd- till svartbrun, klockformig hatt, jämntjock fot med rodnande fotbas och rundade starkt vårtiga sporer.)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius pholideus - Tofsspindling

Ekologi : Myrkanter, löv- och blandskog, bl.a. fjällbjörkskog. Torv, ofta bland vit- och björnmossa Sphagnum resp. Polytrichum spp. Fuktig och sur mark. Med björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius quarciticus - Kvartsspindling

Ekologi : Lavtallskog och hällmark Marken, ofta bland ljung Calluna vulgaris och renlav Cladonia spp. Med tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius raphanoides - Rättikspindling

Ekologi : Barr och Lövskog

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius saniosus - Gultrådig spindling

Ekologi : Blandskog samt vägkanter, skogsbryn, och åkerholmar. Marken. Med sälg/vide och björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius subbalaustinus - Kläppspindling

Ekologi : Löv- och blandskog samt vägkanter, hagmark och park. Torr mark, bland gräs, bl.a. i gräsmattor. Med björk, ev. även tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius torvus - Strumpspindling

Ekologi : Hedbokskog. Sällan annan lövskog. Torr och sur mark. Med bok och ek, sällan avenbok och asp.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius traganus - Bockspindling

Ekologi : Barrskog. Torr mark, bland mossa. Med gran och tall. Gärna i äldre skog.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius turgidus - Silkesspindling (VU)

Ekologi : Bildar mykorrhiza med bok, i bokskog på torr och kalkrik mark. På de kända lokalerna uppträder den ofta i stor mängd. På flera av dessa växer vanligtvis också en rad andra sällsynta och rödlistade svampar. Varje lokal kan hysa flera genetiskt unik svampindivider (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen. (Kännetecken - Silkesspindling är en rätt kraftig men helt torr spindling tillhörande undersläktet Sericeocybe. Hatten är rundad, ganska ljust beige eller grågul och något silkesfibrig. Lamellerna är ljust ockra eller grå. Foten är ljusbrun men i början silkesglänsande vitaktig av ett tunt velumöverdrag. Den är kraftigt klubbformig och avslutas neråt med en rotliknande spets.)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius vernus - Sommarspindlin

Ekologi : Löv- och blandskog samt hagmark. Marken. Med björk, men även med lind, ek och bok.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius xanthocephalus

Ekologi : Skog och jordbrukslandskap! (Mitt fynd i rik parkmiljö)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page