Pholiota adiposa - Slemmig tofsskivling

Ekologi : Löv, Ädel, Trivialskog, Barrskog

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009-09-26._(5)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling.__Sweden,_Skåne,_Skäralid._2014-05-02._(4)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling.__Sweden,_Skåne,_Skäralid._2014-05-02._(3)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(50)
Pholiota_adiposa_-_slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(54)
Pholiota_adiposa_-_slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(49)
Pholiota adiposa - Slemmig tofsskivling. Sweden, Skåne, Skäralid. 2014-05-02. (3)
Pholiota_adiposa_-_slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(61)
Pholiota_adiposa_-_slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(62)
Pholiota adiposa - Slemmig tofsskivling. Sweden, Skåne, Skäralid. 2014-05-02. (2)
Pholiota adiposa - Slemmig tofsskivling. Sweden, Skåne, Skäralid. 2014-05-02. (1)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Välaskogen,_Helsingborg._2010-10-31._(11)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Välaskogen,_Helsingborg._2010-10-31._(12)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Välaskogen,_Helsingborg._2010-10-31._(10)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Välaskogen,_Helsingborg._2010-10-31._(7)
Pholiota_adiposa_-_slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(53)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling.
Pholiota adiposa - Slemmig tofsskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjö skog. 2018-10-15.
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling.
Pholiota adiposa - Slemmig tofsskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjö skog. 2018-10-15.
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Välaskogen,_Helsingborg._2010-10-31._(5)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009-09-26._(2)
Pholiota_adiposa_-_slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(63)
Pholiota_adiposa_-_slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(51)
Pholiota_adiposa_-_slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(52)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Välaskogen,_Helsingborg._2010-10-31._(3)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Välaskogen,_Helsingborg._2010-10-31._(4)
Visa mer

Pholiota flammans - Svaveltofsskivling

Ekologi : Barrskog. Sällan lövskog. Murkna stubbar och ved av barrträd, sällan lövträd t.ex. hassel.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Pholiota flammans - Svaveltofsskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (2)
Pholiota flammans - Svaveltofsskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (1)
Pholiota flammans - Svaveltofsskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (3)
Pholiota flammans - Svaveltofsskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (4)
Pholiota flammans - Svaveltofsskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10  (60)
Pholiota flammans - Svaveltofsskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (5)
Pholiota flammans - Svaveltofsskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10  (2)
Pholiota_flammans_-_Svaveltofsskivling._Sweden,_Skåne,_Örkeljunga,_Grytåsa._2017-09-10_
Pholiota flammans - Svaveltofsskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10  (59)
Visa mer

Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. 

Ekologi : Löv- och blandskog. Begravd ved och döda rötter av löv- och barrträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Pholiota_gummosa_-_Gröngul_flamskivling.
Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.
Pholiota_gummosa_-_Gröngul_flamskivling.
Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.
Pholiota_gummosa_-_Gröngul_flamskivling.
Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.
Pholiota_gummosa_-_Gröngul_flamskivling.
Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.
Pholiota_gummosa_-_Gröngul_flamskivling.
Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.
Show More

Pholiota highlandensis - Kolflamskivling.

Ekologi : Brandfält. Bränd mark. Försommaren till hösten.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Pholiota_highlandensis_-_Kolflamskivling
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling. Sweden, Gotland, Visby, Allekvia änge. 2018-09-29.
Pholiota_highlandensis_-_Kolflamskivling
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling. Sweden, Gotland, Visby, Allekvia änge. 2018-09-29.
Pholiota_highlandensis_-_Kolflamskivling
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling. Sweden, Gotland, Visby, Allekvia änge. 2018-09-29.
Show More

Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivling

Ekologi : Löv- och blandskog samt park. Stambaser av levande div. lövträd, bl.a. asp och ask, sällan gran. Även på murken ved av lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Pholiota_squarrosa_-_Fjällig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(14)
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2007-09-27. (4)
Pholiota_squarrosa_-_Fjällig_tofsskivlin
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivling. Sweden, Gotland, Tofta, Mästerby änge 2018-09-28.
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2009-11-10. (2)
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2007-09-27. (1)
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2007-09-27. (2)
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivlingSweden, Skåne, Sösdala, Lönnebjär. 2013-10-05. (1)
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivlin
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-10-17.
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivlin
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-10-17.
Pholiota_squarrosa_-_Fjällig_tofsskivlin
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivling. Sweden, Gotland, Tofta, Mästerby änge 2018-09-28.
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivlingSweden, Skåne, Sösdala, Lönnebjär. 2013-10-05. (3)
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2009-11-10. (1)
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2009-11-10. (3)
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2007-09-27. (3)
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivlin
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-10-17.
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan       

Pholiota_adiposa_-_slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(63)