Trichoderma - Svampdynor :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                4                                          3                                   3

Art                                    28                                        24                                20

Trichoderma alutaceum (vedklubbdyna), Hypocrea argillacea, Trichoderma atroviride, Trichoderma aureoviride

Trichoderma citrinoviride, Trichoderma citrinum (guldyna), Hypocrea corticiicola, Trichoderma crystalligenum

Trichoderma delicatulum, Trichoderma deliquescens, Trichoderma estonicum, Trichoderma gelatinosum (grönpricksdyna)

Trichoderma leucopus (blek klubbdyna), Trichoderma longipile, Trichoderma minutisporum

Trichoderma nybergianum (rödbrun klubbdyna), Trichoderma parapiluliferum, Trichoderma paraviridescens, Trichoderma piluliferum

Trichoderma polysporum, Trichoderma pulvinatum (tickdyna), Trichoderma seppoi (liten klubbdyna), Trichoderma silvae-virgineae

Trichoderma spinulosum, Trichoderma strictipile, Trichoderma trixiae, Trichoderma viride s. str.,Trichoderma viridialbum

 

Hypocrea alutacea s.lat. (klubbdyna) - Trichoderma alutaceum (vedklubbdyna)Trichoderma leucopus (blek klubbdyna)

Trichoderma nybergianum (rödbrun klubbdyna)

 

Trichoderma harzianum s. lat.

 

Trichoderma viride s. lat. (ärgmögel) - Trichoderma minutisporumTrichoderma polysporumTrichoderma viride s. str.

 

Hypocrea viridescens s. lat. Trichoderma paraviridescensTrichoderma trixiaeTrichoderma viridialbum

Trichoderma aureoviride

Ekologi : Lövskog. Murken ved av lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma_aureoviride._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2016-11-22.__(4)
Trichoderma_aureoviride._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2016-11-22.__(4)
Trichoderma_aureoviride._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2016-11-22.__(5)
Trichoderma_aureoviride._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Esket._2016-11-22.__(5)

Trichoderma europoaeum. 

Ekologi : Inga uppgifter i DynTaxa

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma europoaeum
Trichoderma europoaeum
Trichoderma europoaeum
Trichoderma europoaeum
Trichoderma europoaeum
Trichoderma europoaeum
Trichoderma europoaeum
Trichoderma europoaeum
Trichoderma europoaeum
Trichoderma europoaeum
Trichoderma europoaeum
Trichoderma europoaeum

Trichoderma estonicum

Ekologi : Inga uppgifter i "Artfakta" Växer på kantöra.

4 fynd på AP, ett är mitt.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma estonicum. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2011-10-21.  (7)
Trichoderma estonicum. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2011-10-21. (7)
Trichoderma estonicum. (substrat, Kantöra Hymenochaete tabacina.) Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-01
Trichoderma estonicum. (substrat, Kantöra Hymenochaete tabacina.) Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-01
Trichoderma estonicum. (substrat, Kantöra Hymenochaete tabacina.) Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-01
Trichoderma estonicum. (substrat, Kantöra Hymenochaete tabacina.) Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-01
Trichoderma estonicum. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2011-10-21.  (6)
Trichoderma estonicum. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2011-10-21. (6)
Trichoderma estonicum. (substrat, Kantöra Hymenochaete tabacina.) Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-01
Trichoderma estonicum. (substrat, Kantöra Hymenochaete tabacina.) Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-01
Trichoderma estonicum. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2011-10-21.  (8)
Trichoderma estonicum. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2011-10-21. (8)
Trichoderma estonicum. (substrat, Kantöra Hymenochaete tabacina.) Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-01
Trichoderma estonicum. (substrat, Kantöra Hymenochaete tabacina.) Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-01

Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna

Ekologi : Löv- och blandskog, bl.a. ekskog. Murken ved av lövträd, särskilt ek.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-10-20 (8)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-10-20 (8)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-10-20 (7)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-10-20 (7)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Pålsjöskog. 2015-02-14 (18)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Pålsjöskog. 2015-02-14 (18)
Trichoderma_gelatinosum_-_Grönpricksdyna._Sweden,_Småland,_Ekekull.__24-07-2011.__(5)
Trichoderma_gelatinosum_-_Grönpricksdyna._Sweden,_Småland,_Ekekull.__24-07-2011.__(5)
Trichoderma_gelatinosum_-_Grönpricksdyna._Sweden,_Småland,_Ekekull.__24-07-2011.__(4)
Trichoderma_gelatinosum_-_Grönpricksdyna._Sweden,_Småland,_Ekekull.__24-07-2011.__(4)
Trichoderma_gelatinosum_-_Grönpricksdyna._Sweden,_Småland,_Ekekull.__24-07-2011.__(6)
Trichoderma_gelatinosum_-_Grönpricksdyna._Sweden,_Småland,_Ekekull.__24-07-2011.__(6)
Trichoderma_gelatinosum_-_Grönpricksdyna._Sweden,_Småland,_Ekekull.__24-07-2011.__(7)
Trichoderma_gelatinosum_-_Grönpricksdyna._Sweden,_Småland,_Ekekull.__24-07-2011.__(7)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2008-12-06  (13)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2008-12-06 (13)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-11-06. (11)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-11-06. (11)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Sweden, Klåveröd,, Pålstorp. 2008-12-10. (3)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Sweden, Klåveröd,, Pålstorp. 2008-12-10. (3)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Sweden, Klåveröd,, Pålstorp. 2008-12-10. (2)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Sweden, Klåveröd,, Pålstorp. 2008-12-10. (2)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Sweden, Klåveröd,, Pålstorp. 2008-12-10. (1)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Sweden, Klåveröd,, Pålstorp. 2008-12-10. (1)
Trichoderma_gelatinosum_-_Grönpricksdyna._Sweden,_Skåne,_Dalby_Söderskog_2014-11-16.__(11)
Trichoderma_gelatinosum_-_Grönpricksdyna._Sweden,_Skåne,_Dalby_Söderskog_2014-11-16.__(11)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Pålsjöskog. 2015-02-14 (17)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Pålsjöskog. 2015-02-14 (17)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2008-12-06  (9)
Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2008-12-06 (9)

Trichoderma leucopus - Blek klubbdyna

Ekologi : Växer på marken i barrförna under gran, vanligen i grandominerad barrskog. Men den förekommer även i skogar som domineras av lövträd och som har enstaka inslag av gran.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma_leucopus_-_Blek_klubbdyna._Sweden,_Värmland,_Kil._2010-09-13_(2)
Trichoderma_leucopus_-_Blek_klubbdyna._Sweden,_Värmland,_Kil._2010-09-13_(2)
Trichoderma_leucopus_-_Blek_klubbdyna._Sweden,_Värmland,_Kil._2010-09-13_(4)
Trichoderma_leucopus_-_Blek_klubbdyna._Sweden,_Värmland,_Kil._2010-09-13_(4)
Trichoderma_leucopus_-_Blek_klubbdyna._Sweden,_Värmland,_Kil._2010-09-13_(3)
Trichoderma_leucopus_-_Blek_klubbdyna._Sweden,_Värmland,_Kil._2010-09-13_(3)

Trichoderma minutisporum

Ekologi : Inga uppgifter men mitt fynd på lövved.

1 fynd på AP

Ekologisk grupp : Inga uppgifter men troligen : Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma_minutisporum._Sweden,_Skåne,_Vinslöv,_Tolleskogen._2016-12-03._(19)
Trichoderma_minutisporum._Sweden,_Skåne,_Vinslöv,_Tolleskogen._2016-12-03._(19)
Trichoderma_minutisporum._Sweden,_Skåne,_Vinslöv,_Tolleskogen._2016-12-03._(20)
Trichoderma_minutisporum._Sweden,_Skåne,_Vinslöv,_Tolleskogen._2016-12-03._(20)

Trichoderma pulvinatum - Tickdyna

Ekologi : Löv- och barrskog. På hymeniet av gamla tickor, bl.a. klibb- och björkticka, Fomitopsis pinicola resp. Piptoporus betulinus.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma pulvinatum - Tickdyna
Trichoderma pulvinatum - Tickdyna

Trichoderma pulvinatum - Tickdyna. Sweden, Skåne, Östra Karup, Lannamärkesvägen. 2020-01-29

Trichoderma pulvinatum - Tickdyna
Trichoderma pulvinatum - Tickdyna

Trichoderma pulvinatum - Tickdyna. Sweden, Skåne, Östra Karup, Lannamärkesvägen. 2020-01-29

Trichoderma pulvinatum - Tickdyna
Trichoderma pulvinatum - Tickdyna

Trichoderma pulvinatum - Tickdyna. Sweden, Skåne, Östra Karup, Lannamärkesvägen. 2020-01-29

Trichoderma pulvinatum - Tickdyna
Trichoderma pulvinatum - Tickdyna

Trichoderma pulvinatum - Tickdyna. Sweden, Skåne, Östra Karup, Lannamärkesvägen. 2020-01-29

Trichoderma pulvinatum - Tickdyna
Trichoderma pulvinatum - Tickdyna

Trichoderma pulvinatum - Tickdyna. Sweden, Skåne, Östra Karup, Lannamärkesvägen. 2020-01-29

Trichoderma pulvinatum - Tickdyna. Sweden, Näsum, Näsums Natura 2000-område. 2011-06-18 (3)
Trichoderma pulvinatum - Tickdyna. Sweden, Näsum, Näsums Natura 2000-område. 2011-06-18 (3)
Trichoderma pulvinatum - Tickdyna. Sweden, Näsum, Näsums Natura 2000-område. 2011-06-18 (4)
Trichoderma pulvinatum - Tickdyna. Sweden, Näsum, Näsums Natura 2000-område. 2011-06-18 (4)
Trichoderma pulvinatum - Tickdyna. Sweden, Näsum, Näsums Natura 2000-område. 2011-06-18 (5)
Trichoderma pulvinatum - Tickdyna. Sweden, Näsum, Näsums Natura 2000-område. 2011-06-18 (5)
Trichoderma pulvinatum - Tickdyna. Sweden, Näsum, Näsums Natura 2000-område. 2011-06-18 (6)
Trichoderma pulvinatum - Tickdyna. Sweden, Näsum, Näsums Natura 2000-område. 2011-06-18 (6)

Trichoderma strictipile / syn. Hypocrea strictipilosa

Ekologi : Lövskog. På naken ved av lövträd, särskilt på bok.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma strictipile
Trichoderma strictipile

Trichoderma strictipile. Sweden, Skåne, Trelleborg, Dalköpinge boställe. 2020-01-06.

Trichoderma strictipile
Trichoderma strictipile

Trichoderma strictipile. Sweden, Skåne, Trelleborg, Dalköpinge boställe. 2020-01-06.

Trichoderma strictipile
Trichoderma strictipile

Trichoderma strictipile. Sweden, Skåne, Trelleborg, Dalköpinge boställe. 2020-01-06.

Trichoderma strictipile
Trichoderma strictipile

Trichoderma strictipile. Sporer, oregelbundet formade, 4,0 - 5,5 x 4,0 - 5,4 & 4,5 - 7,5 x 3,5 -4,5 µm

Trichoderma strictipile
Trichoderma strictipile

Trichoderma strictipile. Sporer, oregelbundet formade, 4,0 - 5,5 x 4,0 - 5,4 & 4,5 - 7,5 x 3,5 -4,5 µm

Trichoderma strictipile
Trichoderma strictipile

Trichoderma strictipile. Sporer, oregelbundet formade, 4,0 - 5,5 x 4,0 - 5,4 & 4,5 - 7,5 x 3,5 -4,5 µm

Trichoderma strictipile
Trichoderma strictipile

Trichoderma strictipile. Sporer, oregelbundet formade, 4,0 - 5,5 x 4,0 - 5,4 & 4,5 - 7,5 x 3,5 -4,5 µm

Trichoderma strictipile
Trichoderma strictipile

Trichoderma strictipile. Sporer, oregelbundet formade, 4,0 - 5,5 x 4,0 - 5,4 & 4,5 - 7,5 x 3,5 -4,5 µm

Trichoderma strictipile
Trichoderma strictipile

Trichoderma strictipile. Sporer, oregelbundet formade, 4,0 - 5,5 x 4,0 - 5,4 & 4,5 - 7,5 x 3,5 -4,5 µm

Trichoderma_strictipile
Trichoderma_strictipile

Trichoderma strictipile. Sporer, oregelbundet formade, 4,0 - 5,5 x 4,0 - 5,4 & 4,5 - 7,5 x 3,5 -4,5 µm

Trichoderma strictipile
Trichoderma strictipile

Trichoderma strictipile. Sporer, oregelbundet formade, 4,0 - 5,5 x 4,0 - 5,4 & 4,5 - 7,5 x 3,5 -4,5 µm

Trichoderma strictipile
Trichoderma strictipile

Trichoderma strictipile. Sporer, oregelbundet formade, 4,0 - 5,5 x 4,0 - 5,4 & 4,5 - 7,5 x 3,5 -4,5 µm

Trichoderma strictipile
Trichoderma strictipile

Trichoderma strictipile. Sporer, oregelbundet formade, 4,0 - 5,5 x 4,0 - 5,4 & 4,5 - 7,5 x 3,5 -4,5 µm

Trichoderma strictipile.
Trichoderma strictipile.
Trichoderma strictipile. (10)
Trichoderma strictipile. (10)
Trichoderma strictipile
Trichoderma strictipile
Trichoderma strictipile
Trichoderma strictipile

Trichoderma viride s. lat. - ärgmögel

Ekologi : Löv- och blandskog. Murken ved av lövträd, särskilt på bok.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma viride s. lat. - ärgmögel. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (3)
Trichoderma viride s. lat. - ärgmögel. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (3)
Trichoderma viride s. lat. - ärgmögel. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (1)
Trichoderma viride s. lat. - ärgmögel. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (1)
Trichoderma viride s. lat. - ärgmögel. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (2)
Trichoderma viride s. lat. - ärgmögel. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (2)