top of page

Trichoderma - Svampdynor :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                4                                          3                                   3

Art                                    28                                        24                                20

Trichoderma alutaceum (vedklubbdyna), Hypocrea argillacea, Trichoderma atroviride, Trichoderma aureoviride

Trichoderma citrinoviride, Trichoderma citrinum (guldyna), Hypocrea corticiicola, Trichoderma crystalligenum

Trichoderma delicatulum, Trichoderma deliquescens, Trichoderma estonicum, Trichoderma gelatinosum (grönpricksdyna)

Trichoderma leucopus (blek klubbdyna), Trichoderma longipile, Trichoderma minutisporum

Trichoderma nybergianum (rödbrun klubbdyna), Trichoderma parapiluliferum, Trichoderma paraviridescens, Trichoderma piluliferum

Trichoderma polysporum, Trichoderma pulvinatum (tickdyna), Trichoderma seppoi (liten klubbdyna), Trichoderma silvae-virgineae

Trichoderma spinulosum, Trichoderma strictipile, Trichoderma trixiae, Trichoderma viride s. str.,Trichoderma viridialbum

 

Hypocrea alutacea s.lat. (klubbdyna) - Trichoderma alutaceum (vedklubbdyna)Trichoderma leucopus (blek klubbdyna)

Trichoderma nybergianum (rödbrun klubbdyna)

 

Trichoderma harzianum s. lat.

 

Trichoderma viride s. lat. (ärgmögel) - Trichoderma minutisporumTrichoderma polysporumTrichoderma viride s. str.

 

Hypocrea viridescens s. lat. Trichoderma paraviridescensTrichoderma trixiaeTrichoderma viridialbum

Trichoderma aureoviride
EKOLOGI : Lövskog. Murken ved av lövträd.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma europoaeum. 
EKOLOGI : Inga uppgifter i DynTaxa
EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma estonicum
EKOLOGI : Inga uppgifter i "Artfakta" Växer på kantöra.
4 fynd på AP, ett är mitt.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma gelatinosum - Grönpricksdyna
EKOLOGI : Löv- och blandskog, bl.a. ekskog. Murken ved av lövträd, särskilt ek.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma leucopus - Blek klubbdyna
EKOLOGI: Växer på marken i barrförna under gran, vanligen i grandominerad barrskog. Men den förekommer även i skogar som domineras av lövträd och som har enstaka inslag av gran.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma minutisporum
EKOLOGI : Inga uppgifter men mitt fynd på lövved.
1 fynd på AP
EKOLOGISK GRUPP : Inga uppgifter men troligen : Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma pulvinatum - Tickdyna
EKOLOGI : Löv- och barrskog. På hymeniet av gamla tickor, bl.a. klibb- och björkticka, Fomitopsis pinicola resp. Piptoporus betulinus.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma strictipile / syn. Hypocrea strictipilosa
EKOLOGI : Lövskog. På naken ved av lövträd, särskilt på bok.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma viride s. lat. - ärgmögel
EKOLOGI : Löv- och blandskog. Murken ved av lövträd, särskilt på bok.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page