top of page

Vuilleminia - frätskinn (släktet) :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       6                                         5                                    5

Vuilleminia alni, Vuilleminia comedens (frätskinn), Vuilleminia coryli (hasselfrätskinn), Vuilleminia cystidiata (rosenfrätskinn)

Vuilleminia erastii, Vuilleminia macrospora (kornellplätt)

Vuilleminia comedens - Frätskinn

Ekologi : Skog, bl.a. fjällbjörkskog, ek- och hasselblandskog. Döda, kvarsittande grenar av lövträd, särskilt björk, ek, hassel och al.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Vuilleminia_comedens_-_Frätskinn._Sweden,_Skåne,_Viken,_Chritinelund_2011-04-26
Vuilleminia_comedens_-_Frätskinn._Sweden,_Skåne,_Viken,_Chritinelund_2011-04-26
press to zoom
Vuilleminia comedens - Frätskinn. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-12-10. (2)
Vuilleminia comedens - Frätskinn. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-12-10. (2)
press to zoom
Vuilleminia comedens - Frätskinn. Sweden, skåne, Kristianstad, Balsberget. 2010-05-08. (1)
Vuilleminia comedens - Frätskinn. Sweden, skåne, Kristianstad, Balsberget. 2010-05-08. (1)
press to zoom
Vuilleminia comedens - Frätskinn. Sweden, Skåne, Genarp. Häckeberga 2013-01-08.
Vuilleminia comedens - Frätskinn. Sweden, Skåne, Genarp. Häckeberga 2013-01-08.
press to zoom
Vuilleminia comedens - Frätskinn. Sweden, skåne, Kristianstad, Balsberget. 2010-05-08. (2)
Vuilleminia comedens - Frätskinn. Sweden, skåne, Kristianstad, Balsberget. 2010-05-08. (2)
press to zoom
Vuilleminia comedens - Frätskinn. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-12-10.
Vuilleminia comedens - Frätskinn. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-12-10.
press to zoom
Vuilleminia comedens - Frätskinn. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09
Vuilleminia comedens - Frätskinn. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09
press to zoom
Vuilleminia comedens - Frätskinn. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-12-10. (1)
Vuilleminia comedens - Frätskinn. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-12-10. (1)
press to zoom

Vuilleminia coryli - Hasselfrätskinn

Ekologi : Ek- och hasselblandskog. Döda, stående stammar och döda, kvarsittande grenar av hassel. Troligen förbisedd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Vuilleminia coryli - Hasselfrätskinn. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-12. (1)
Vuilleminia coryli - Hasselfrätskinn. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-12. (1)
press to zoom
Vuilleminia coryli - Hasselfrätskinn. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-12. (2)
Vuilleminia coryli - Hasselfrätskinn. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kågeröd, Bålby. 2013-01-12. (2)
press to zoom
bottom of page