top of page

Xerocomus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                 1                                           1                                  1

Art                                       6                                           3                                 3        

Xerocomus chrysonema, Xerocomus communis, Xerocomus ferrugineus, Xerocomus moravicus, Xerocomus silwoodensis

Xerocomus subtomentosus

Xerocomus subtomentosus s.lat. (sammetssopp) Xerocomus chrysonema, Xerocomus ferrugineus, Xerocomus subtomentosus

Xerocomus ferrugineus - Vitköttig sammetssopp
EKOLOGI : Skog, Lövskog. (mitt fynd i dåligt betad betesmark 10 m från ädellövskog)
EKOLOGISK GRUPP: Mykorrhiza

Xerocomus subtomentosus - Sammetssopp
Ekologi : Löv- och barrskog. Marken.
Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page