top of page

Xylodon sambuci - Fläderskinn

Ekologi : Park, trädgård, skogsbryn och lövskog. Ved av bl.a. fläder och thuja. Även på döda ormbunkar och jätteloka Heracleum mantegazzianum.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page