top of page

Imperator rhodopurpureus - Purpursopp (EN - Starkt hotad)
EKOLOGI : Purpursopp bildar på de svenska lokalerna mykorrhiza med ek (Quercus) på kalkrik mark i solvarma lägen i kalkrika ädellövskogar och brynmiljöer. Samtliga arter i komplexet har sin huvudsakliga utbredning i södra Europa och utgör förmodligen värmetidsrelikter i norra Europa. Fruktkroppar bildas oftast under sensommaren (slutet av juli-början av september) efter torra, varma somrar med riklig nederbörd under juli men kan vissa år saknas helt.
KÄNNETECKEN : 
I Sverige finns fyra snarlika sällsynta arter ädelsoppar som tidigare ofta har förväxlats med varandra (djävulssopp B. satanas, falsk djävulssopp B. legaliae, rosensopp B. rhodoxanthus och purpursopp B. rhodopurpureus), se länk till bestämningstips nedan. Äldre fruktkroppar är knappast möjliga att särskilja mellan de närstående arterna, vare sig morfologiskt eller mikroskopiskt.

Purpursoppen bildar när den är färsk stora, kompakta och kraftiga fruktkroppar med röda pormynningar. Hatten är från början gulaktigt koppar- till persikofärgad och ojämt "bucklig", senare mer djupröd till purpurfärgad. Alla delar av fruktkroppen blånar mycket kraftigt direkt efter beröring, t.o.m. hattöversidan blånar kraftigt vilket de övriga arterna inte gör i samma omfattning. Hatten på falsk djävulssopp B. legaliae är från början blekt gråaktig (lik djävulssopp B. satanas) men blir snart rosa-brunrosa. Rosensopp Boletus rhodoxanthus skiljs från övriga arter genom att ha mer utpräglat cylindrisk fot och lysande gult kött som oftast bara blånar i hattköttet.

En artikel med beskrivningar av svenska fynd och nycklar till arterna finns här: https://www.svampar.se/smf/smt/SMT_2016_3.pdf
FÖREKOMST : Purpursopp är enbart känd från några lokaler i kustädellövskogen på Ölands västsida samt en lokal i Östergötland (Sturefors NR). Purpursopp är också funnen på en lokal i Danmark medan uppgifter från Norge och Finland saknas. Den är sällsynt i mellersta och södra Europa och är rödlistad i bl.a. Polen och Tyskland.
NOTERING : Numera får det alltså läggas till ytterligare en fyndplats i Sverige, nämligen Småland, Gunnebo, Göljerum där mitt fynd är gjort.

Svar från Ellen Larsson 2022-05-11 angående en sopp som jag hittade förra året, Ellen har DNA-skvenserat den och här kommer svaret

= Hej Jan, Har nu fått svar från ITS körningen av din sopp och den stämmer bra med Imperator rhodopurpureus.

bottom of page