top of page

Erysiphales - mjöldagg

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Familj                         1                                  1                            1

Släkte                       10                                10                          10

Artkomplex                1                                  1                            1

Kollektivtaxon            2                                  2                            2

Art                            97                                94                          91

Varietet                       1                                  0                            0

Erysiphaceae​ :

Arthrocladiella : Arthrocladiella mougeotii

Blumeria : Blumeria graminis (gräsmjöldagg)

Erysiphe : Erysiphe alphitoidesErysiphe aquilegiae (aklejamjöldagg)Erysiphe betaeErysiphe circaeaeErysiphe convolvuli

Erysiphe cruchetianaErysiphe cruciferarum (kålmjöldagg)Erysiphe flexuosaErysiphe heraclei (umbellatmjöldagg)Erysiphe hypophylla

Erysiphe knautiaeErysiphe lythriErysiphe pisi (ärtmjöldagg)Erysiphe polygoniErysiphe polyphaga (gurkmjöldagg)Erysiphe quercicola

Erysiphe ranunculi (ranunkelmjöldagg)Erysiphe thesiiErysiphe trifoliorum (klövermjöldagg)Erysiphe urtica, Erysiphe vanbruntiana

Erysiphe vernalis, Erysiphe alphitoides s. lat. (ekmjöldagg)Erysiphe alphitoidesErysiphe hypophyllaErysiphe quercicola

Erysiphe vanbruntiana, Erysiphe vanbruntiana var. sambuci-racemosae 

Golovinomyces : Golovinomyces artemisiae, Golovinomyces biocellatusGolovinomyces biocellatus s. str.Golovinomyces monardae

Golovinomyces cichoracearum (kompositmjöldagg, Golovinomyces cynogloss, Golovinomyces depressu, Golovinomyces fischeri

Golovinomyces magnicellulatus, Golovinomyces mayorii, Golovinomyces orontii, Golovinomyces sordidus

Golovinomyces ulmariae (älggräsmjöldagg), Golovinomyces valerianae, Golovinomyces verbasci (kungsljusmjöldagg)

Microsphaera Microsphaera astragaliMicrosphaerazaleaeMicrosphaera  baeumleriMicrosphaera berberidis (berberismjöldagg)

Microsphaera betulae (björkmjöldagg)Microsphaera divaricata (brakvedsmjöldagg)Microsphaera euonymi (benvedsmjöldagg)

Microsphaera euonymi-japoniciMicrosphaera ferruginea (järnörtsmjöldagg)Microsphaera friesii (getapelsmjöldagg)

Microsphaera grossulariae (europeisk krusbärsmjöldagg)Microsphaera hypericacearumMicrosphaera lonicerae (kaprifolmjöldagg)

Microsphaera magnusiiMicrosphaera palczewskiiMicrosphaera penicillata (almjöldagg)Microsphaera polonica (hortensiamjöldagg)

Microsphaera sambucicolaMicrosphaera sparsa (olvonmjöldagg)Microsphaera syringaeMicrosphaera tortilis (kornellmjöldagg)

Neoerysiphe Neoerysiphe galeopsidisNeoerysiphe galii

PhyllactiniaPhyllactinia guttata (jättemjöldagg)Phyllactinia mali

Podosphaera Sphaerotheca aphanis (jordgubbsmjöldagg)Podosphaera aucupariae (rönnmjöldagg)

Podosphaera clandestina (hagtornsmjöldagg)Sphaerotheca astragaliPodosphaera filipendulaeSphaerotheca balsaminae

Podosphaera leucotricha (äppelmjöldagg)Sphaerotheca delphiniiSphaerotheca drabaePodosphaera major

Podosphaera myrtillina (blåbärsmjöldagg),Sphaerotheca epilobiiPodosphaera spiraeaeSphaerotheca erigerontis-canadensis

Podosphaera tridactyla (plommonmjöldagg)Sphaerotheca ferrugin, Podosphaera filipendulae/spiraeae

Podosphaera filipendulae/spiraeaePodosphaera filipendulaePodosphaera spiraea, Sphaerotheca fugax (nävemjöldagg)

Sphaerotheca fuliginea (veronikamjöldagg)Sphaerotheca fusca (gemsrotsmjöldagg)Sphaerotheca helianthemi

Sphaerotheca humuli (humlemjöldagg)Sphaerotheca melampyriSphaerotheca mors-uvae (amerikansk krusbärsmjöldagg)

Sphaerotheca pannosa (rosmjöldagg)Sphaerotheca plantaginisSphaerotheca polemoniiSphaerotheca thalictr, Sphaerotheca volkartii

Sphaerotheca xanthii (ringblomsmjöldagg)

Sawadaea Sawadaea bicornisSawadaea tulasnei (lönnmjöldagg)

Uncinula Uncinula adunca (pilmjöldagg)Uncinula necatorUncinula prunastri

bottom of page