top of page

Gomphidius  - Slemskivlingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                   3

Gomphidius glutinosus (citronslemskivling), Gomphidius maculatus (lärkslemskivling), Gomphidius roseus (rosenslemskivling)

Gomphidius glutinosus - Citronslemskivling

Ekologi : Granskog, skogsgläntor, skogsvägar och vägkanter. Marken. Med gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Gomphidius roseus - Rosenslemskivling

Ekologi : Barrskog, ofta lav- och lingontallskog. Även skogskärr. Sand, även torv. Ofta tillsammans med örsopp Suillus bovinus. Med tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page