Melanophyllum - Stoftskivlingar​​​

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                   2

Melanophyllum eyrei (grönsporig skivling)Melanophyllum haematospermum (granatskivling)

Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU)
EKOLOGI : Svampen växer på förna i lövskog på näringsrik mulljord.
(Nedbrytare i förna och mulljord på kalkrik mark, främst i funnen i ädellövskog och hässlen. En iögonfallande men mycket liten art i exklusiva miljöer. Liten population, få mycel på varje lokal och liten förekomstarea. En fortlöpande minskning bedöms pågå, framför allt p.g.a. att hagmark och lövskog av lämplig kvalitet minskar.)
KÄNNETECKEN : Grönsporig skivling är en liten, tunnköttig svamp med den unika karaktären blågröna lameller och ett grönaktigt sporpulver. Hatten är torr och smågrynig, först vit men senare läderbrun i mitten. Foten har ungefär samma färg som hatten.
FÖREKOMST : En mycket sällsynt svamp med 20 kända fynd i Sverige, från Skåne, Öland, Västergötland Närke, Uppland och Medelpad. Från Danmark, Norge och Finland föreligger bara enstaka fynd. Arten är sällsynt även i södra och mellersta Europa, t.ex. finns det bara några få kända lokaler i de mykologiskt ganska väl undersökta länderna Tyskland och Österrike. Arten är rödlistad i Danmark, Norge, Finland, Polen och Tyskland.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (16)
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (16)
press to zoom
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (4)
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (4)
press to zoom
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (5)
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (5)
press to zoom
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (6)
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (6)
press to zoom
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (2)
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (2)
press to zoom
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (9)
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (9)
press to zoom
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (15)
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (15)
press to zoom
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (11)
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (11)
press to zoom
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (14)
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (14)
press to zoom
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (8)
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (8)
press to zoom
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (7)
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (7)
press to zoom
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (13)
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (13)
press to zoom
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (12)
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (12)
press to zoom
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (17)
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (17)
press to zoom
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (18)
Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU). Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11. (18)
press to zoom

Melanophyllum haematospermum - Granatskivling

EKOLOGI : I mullrik jord i ädellövskog, gamla nedbrutna komposter, i gamla trädgårdar och kustktrattskog. Troligen kalkgynnad.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Melanophyllum haematospermum - Granatskivling
Melanophyllum haematospermum - Granatskivling

Melanophyllum haematospermum - Granatskivling. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäset 2021-08-29

press to zoom
Melanophyllum haematospermum - Granatskivling
Melanophyllum haematospermum - Granatskivling

Melanophyllum haematospermum - Granatskivling. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäset 2021-08-29

press to zoom
Melanophyllum haematospermum - Granatskivling
Melanophyllum haematospermum - Granatskivling

Melanophyllum haematospermum - Granatskivling. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäset 2021-08-29

press to zoom
Melanophyllum haematospermum - Granatskivling
Melanophyllum haematospermum - Granatskivling

Melanophyllum haematospermum - Granatskivling. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäset 2021-08-29

press to zoom
Melanophyllum haematospermum - Granatskivling
Melanophyllum haematospermum - Granatskivling

Melanophyllum haematospermum - Granatskivling. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäset 2021-08-29

press to zoom
Melanophyllum haematospermum - Granatskivling
Melanophyllum haematospermum - Granatskivling

Melanophyllum haematospermum - Granatskivling. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäset 2021-08-29

press to zoom