Exidia - Krös : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       9                                          9                                  9

Form                                   2                                          2                                  2

Exidia brunneola, Exidia cartilaginea (broskkrös), Exidia glandulosa (vårtkrös), Exidia pithya (svartkrös), Exidia recisa (snurrkrös)

Exidia repanda (köttkrös), Exidia saccharina (sockerkrös), Exidia thuretiana (opalkrös), Exidia truncata (ekkrös)

Myxarium : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     14                                          6                                  6

Myxarium crystallinum, Myxarium gilvum, Myxarium granulum, Myxarium grilletii, Myxarium laccatum, Myxarium leptocystidiatum

Myxarium mesomorphum,Myxarium nucleatum (kärnkrös), Myxarium podlachicum, Myxarium sphaerosporum, Myxarium subgilvum

Myxarium subhyalinum, Myxarium varium, Myxarium vernicosum

Det finns flera arter i andra familjer som kallas krös jag tar bara upp dessa två här, de andra hamnar som gelésvampar eller  skålar

Exidia cartilaginea - Broskkrös

Ekologi : Björkskog och blandskog. Skadade grenar och stammar av björk, sällan al, sälg, lind och hägg. Kan bilda fruktkroppar hela året.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Exidia_cartilaginea_-_Broskkrös._
Exidia_cartilaginea_-_Broskkrös._

Exidia glandulosa - Vårtkrös

Ekologi : Triviallövskog. Sällan ädellövskog. Grenar och kvistar av lövträd. Vitrötare. Kan bilda fruktkroppar hela året.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Exidia glandulosa - Vårtkrös
Exidia glandulosa - Vårtkrös
Exidia glandulosa - Vårtkrös
Exidia glandulosa - Vårtkrös
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Tomelilla, Örups almskog 2014-12-14 (2)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Tomelilla, Örups almskog 2014-12-14 (2)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Rollsberga, Rövarkulan 2014-04-18.
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Rollsberga, Rövarkulan 2014-04-18.
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2007-11-18.  (4)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2007-11-18. (4)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2008-11-07 (1)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2008-11-07 (1)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-12-09.
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-12-09.
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Gantofta, Sliprännorna 2008-04-07 (3)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Gantofta, Sliprännorna 2008-04-07 (3)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Helsingborg, Råådalen, Görarp. 2008-07-12 (6)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Helsingborg, Råådalen, Görarp. 2008-07-12 (6)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2008-11-07.
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2008-11-07.
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-03-13 (3)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-03-13 (3)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-03-13 (2)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-03-13 (2)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-11-17 (1)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-11-17 (1)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-11-17 (2)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-11-17 (2)
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, skåne, Billesholm, Vrams Gunnars-Torp hjorthängnet 2010-04-02
Exidia glandulosa - Vårtkrös. Sweden, skåne, Billesholm, Vrams Gunnars-Torp hjorthängnet 2010-04-02

Exidia pithya - Svartkrös

Ekologi : Barrskog, helst granskog. Ved av gran. Mest på liggande stammar. Även på silvergran Abies alba. Kan bilda fruktkroppar hela året.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Exidia pithya - Svartkrös. Sweden, Skåne. 2008-12-14. (3)
Exidia pithya - Svartkrös. Sweden, Skåne. 2008-12-14. (3)
Exidia pithya - Svartkrös. Sweden, Skåne. 2008-12-14. (2)
Exidia pithya - Svartkrös. Sweden, Skåne. 2008-12-14. (2)
Exidia pithya - Svartkrös. Sweden, Skåne. 2009- (2)
Exidia pithya - Svartkrös. Sweden, Skåne. 2009- (2)
Exidia pithya - Svartkrös. Sweden, Skåne. 2009- (1)
Exidia pithya - Svartkrös. Sweden, Skåne. 2009- (1)

Exidia recisa - Snurrkrös

Ekologi : Triviallövskog och strandsnår. Döda grenar och kvistar av sälg/vide och asp. Kan bilda fruktkroppar hela året.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Exidia recisa - Snurrkrös
Exidia recisa - Snurrkrös

Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Arrie, Arrie sjö. 2020-01-13

Exidia recisa - Snurrkrös
Exidia recisa - Snurrkrös

Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Arrie, Arrie sjö. 2020-01-13

Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-11-02. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-11-02. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-11-02. (1)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-11-02. (1)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (3)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (3)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (3)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (3)
Exidia recisa - Snurrkrös.  Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (5)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (5)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös.  Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Småland, Visserum, Kaffé Ängeln. 2008-11-14. (4)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Småland, Visserum, Kaffé Ängeln. 2008-11-14. (4)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Småland, Visserum, Kaffé Ängeln. 2008-11-14. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Småland, Visserum, Kaffé Ängeln. 2008-11-14. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Småland, Visserum, Kaffé Ängeln. 2008-11-14. (3)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Småland, Visserum, Kaffé Ängeln. 2008-11-14. (3)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Småland, Visserum, Kaffé Ängeln. 2008-11-14. (1)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Småland, Visserum, Kaffé Ängeln. 2008-11-14. (1)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Småland, Visserum, Kaffé Ängeln. 2008-11-14. (6)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Småland, Visserum, Kaffé Ängeln. 2008-11-14. (6)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Småland, Visserum, Kaffé Ängeln. 2008-11-14. (5)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Småland, Visserum, Kaffé Ängeln. 2008-11-14. (5)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (5)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (5)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (4)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (4)
Exidia recisa - Snurrkrös.  Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (6)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (6)
Exidia recisa - Snurrkrös.  Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (1)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (1)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (5)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (5)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (1)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (1)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (4)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (4)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (1)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09. (1)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18. (1)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18. (1)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-29. (10)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-29. (10)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18. (3)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18. (3)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-29. (11)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-29. (11)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-29. (6)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-29. (6)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-29. (9)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-29. (9)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-29. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-29. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (1)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (1)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös.  Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (4)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (4)
Exidia recisa - Snurrkrös.  Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (3)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (3)
Exidia recisa - Snurrkrös.  Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhus. 2009-11-20. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2014-11-08. (2)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (3)
Exidia recisa - Snurrkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (3)

Exidia saccharina - Sockerkrös

Ekologi : Barrskog, helst tallskog. Döda stammar och grenar av barrträd, särskilt tall. Kan bilda fruktkroppar hela året.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Exidia_saccharina_-_Sockerkrös._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Triangelskogen._2016-01-31_(5)
Exidia_saccharina_-_Sockerkrös._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Triangelskogen._2016-01-31_(5)
Exidia_saccharina_-_Sockerkrös._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Triangelskogen._2016-01-31_(6)
Exidia_saccharina_-_Sockerkrös._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Triangelskogen._2016-01-31_(6)
Exidia saccharina - Sockerkrös. Sweden, Skåne, Magahem, Kummlan. 2009-11-07. (2)
Exidia saccharina - Sockerkrös. Sweden, Skåne, Magahem, Kummlan. 2009-11-07. (2)
Exidia saccharina - Sockerkrös. Sweden, Skåne, Ystad. 2012-04-07. (2)
Exidia saccharina - Sockerkrös. Sweden, Skåne, Ystad. 2012-04-07. (2)
Exidia saccharina - Sockerkrös. Sweden, Skåne, Ystad. 2012-04-07. (1)
Exidia saccharina - Sockerkrös. Sweden, Skåne, Ystad. 2012-04-07. (1)
Exidia saccharina - Sockerkrös. Sweden, Skåne, Ystad. 2012-04-07. (3)
Exidia saccharina - Sockerkrös. Sweden, Skåne, Ystad. 2012-04-07. (3)
Exidia saccharina - Sockerkrös. Sweden, Skåne, Magahem, Kummlan. 2009-11-07. (1)
Exidia saccharina - Sockerkrös. Sweden, Skåne, Magahem, Kummlan. 2009-11-07. (1)
Exidia_saccharina_-_Sockerkrös._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Triangelskogen._2016-01-31_(4)
Exidia_saccharina_-_Sockerkrös._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Triangelskogen._2016-01-31_(4)
Exidia saccharina - Sockerkrös. Sweden, Skåne, Magahem, Kummlan. 2009-11-07. (3)
Exidia saccharina - Sockerkrös. Sweden, Skåne, Magahem, Kummlan. 2009-11-07. (3)

Exidia thuretiana - Opalkrös

Ekologi : Bokskog. Sällan almskog och triviallövskog. Ved av bok, sällan alm, al, hägg, björk och sälg. Kan bilda fruktkroppar hela året.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Exidia thuretiana - Opalkrös. Sweden, Skåne, Rollsberga, Rövarkulan 2014-04-18. (1)
Exidia thuretiana - Opalkrös. Sweden, Skåne, Rollsberga, Rövarkulan 2014-04-18. (1)
Exidia thuretiana - Opalkrös. Sweden, Skåne, Rollsberga, Rövarkulan 2014-04-18. (2)
Exidia thuretiana - Opalkrös. Sweden, Skåne, Rollsberga, Rövarkulan 2014-04-18. (2)
Exidia thuretiana - Opalkrös. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-21. (1)
Exidia thuretiana - Opalkrös. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-21. (1)
Exidia thuretiana - Opalkrös. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-21. (3)
Exidia thuretiana - Opalkrös. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-21. (3)
Exidia thuretiana - Opalkrös. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-21. (2)
Exidia thuretiana - Opalkrös. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-21. (2)
Exidia thuretiana - Opalkrös. Sweden, Vallåkra, Borgens NRV. 2016-02-19.
Exidia thuretiana - Opalkrös. Sweden, Vallåkra, Borgens NRV. 2016-02-19.
Exidia thuretiana - Opalkrös. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16
Exidia thuretiana - Opalkrös. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16
Exidia thuretiana - Opalkrös. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17.
Exidia thuretiana - Opalkrös. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17.

Exidia truncata - Ekkrös

Ekologi : Ekskog. Sällan annan lövskog. Döda kvarsittande grenar och klena murkna stammar av ek. Mer sällan ved av lind, al och hassel. Kan bilda fruktkroppar hela året.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (16)
Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (16)
Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (2)
Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (2)
Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (15)
Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (15)
Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (6)
Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (6)
Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (14)
Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (14)
Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (1)
Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (1)
Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (3)
Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (3)
Exidia truncata - Ekkrös
Exidia truncata - Ekkrös

Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Törringe, Törringelund. 2020-01-13

Exidia truncata - Ekkrös
Exidia truncata - Ekkrös

Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Törringe, Törringelund. 2020-01-13

Exidia truncata - Ekkrös
Exidia truncata - Ekkrös

Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Törringe, Törringelund. 2020-01-13

Exidia truncata - Ekkrös
Exidia truncata - Ekkrös

Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Törringe, Törringelund. 2020-01-13

Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Kågeröd, Knutstorp. 2014-11-12. (1)
Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Kågeröd, Knutstorp. 2014-11-12. (1)
Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Kågeröd, Knutstorp. 2014-11-12. (2)
Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Kågeröd, Knutstorp. 2014-11-12. (2)
Exidia truncata - Ekkrös. (3)
Exidia truncata - Ekkrös. (3)
Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04.
Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04.
Exidia truncata - Ekkrös. (7)
Exidia truncata - Ekkrös. (7)
Exidia truncata - Ekkrös
Exidia truncata - Ekkrös

Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Rögle, Rögle säteri. 2019-01-20

Exidia truncata - Ekkrös
Exidia truncata - Ekkrös

Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Rögle, Rögle säteri. 2019-01-20

Exidia truncata - Ekkrös
Exidia truncata - Ekkrös

Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Rögle, Rögle säteri. 2019-01-20

Exidia truncata - Ekkrös. (6)
Exidia truncata - Ekkrös. (6)
Exidia truncata - Ekkrös. (4)
Exidia truncata - Ekkrös. (4)
Exidia truncata - Ekkrös.. Sweden, Skåne, Varms Gunnarstorp. (3)
Exidia truncata - Ekkrös.. Sweden, Skåne, Varms Gunnarstorp. (3)
Exidia truncata - Ekkrös.. Sweden, Skåne, Varms Gunnarstorp. (4)
Exidia truncata - Ekkrös.. Sweden, Skåne, Varms Gunnarstorp. (4)
Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Vinslöv, Tolleskogen. 2016-12-03. (2)
Exidia truncata - Ekkrös. Sweden, Skåne, Vinslöv, Tolleskogen. 2016-12-03. (2)

Myxarium nucleatum - Kärnkrös

Ekologi : Löv- och blandskog. Ved av ask och asp.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (4)
Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (4)
Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (8)
Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (8)
Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (12)
Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (12)
Myxarium nucleatum - kärnkrös. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2016-04-29 (5)
Myxarium nucleatum - kärnkrös. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2016-04-29 (5)
Myxarium nucleatum - kärnkrös. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2016-04-29 (4)
Myxarium nucleatum - kärnkrös. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2016-04-29 (4)
Myxarium nucleatum - kärnkrös. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2016-04-29 (3)
Myxarium nucleatum - kärnkrös. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2016-04-29 (3)
Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (10)
Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (10)
Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (11)
Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (11)
Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (9)
Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (9)
Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (6)
Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (6)
Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (7)
Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (7)
Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (5)
Myxarium nucleatum - Kärnkrös. Sweden, Skåne. (5)