top of page

Typhula athyrii

EKOLOGI :Utbredning och biotop dåligt kända. Blad av ormbunkar, bl.a. majbräken Athyrium filix-femina.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Typhula erythropus - Rödfotad trådklubba

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Multnande löv av al, ask och asp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Typhula graminum

EKOLOGI : Utbredning och biotop dåligt kända. Vissna stjälkar av gräs.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Typhula gyrans - Liten trådklubba

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Multnande al-, ask-, asp-, björk- och lönnlöv.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Typhula lutescens

EKOLOGI : Löväng och ädellövskog. Marken.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Typhula micans - Dvärgtrådklubba

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Vissna stjälkar av malört Artemisia spp. och måror Galium spp. samt på multnande löv.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Unge sklerotier av Typhula phacorrhiza - Hög trådklubba

EKOLOGI : Park, trädgård, löv- och blandskog. Förna och växtrester, t.ex. på komposthögar. Kväverik mark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Typhula spathulata

EKOLOGI : Väg-, åker- och dikeskanter samt banvallar. Lövförna.(mina fynd på relativt nedbruten ved)

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Typhula subhyalina

EKOLOGI : Utbredning och biotop dåligt kända. Vissna stjälkar av slok Melica spp. och halvgräs Cyperaceae. Mitt fynd på vissna blad av Vass - Phragmites australis.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Typhula uncialis - Stjälktrådklubba

EKOLOGI : Fjällbjörkskog och barrskog. Vissna stjälkar av mjölkört Epilobium angustifolium och stormhatt Aconitum spp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page