Typhula erythropus - Rödfotad trådklubba

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Multnande löv av al, ask och asp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Typhula erythropus - Rödfotad trådklubba.  Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2010-09-22. (3)
Typhula erythropus - Rödfotad trådklubba.  Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2010-09-22. (1)
Typhula erythropus - Rödfotad trådklubba.  Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2010-09-22. (2)
Typhula erythropus - Rödfotad trådklubba. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17.
Typhula erythropus - Rödfotad trådklubba. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (5)
Typhula erythropus - rödfotad trådklubba. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-10-20. (3)
Typhula erythropus - rödfotad trådklubba. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-10-20. (1)
Typhula erythropus - Rödfotad trådklubba. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råådalen 2014-11-29. (3)
Typhula erythropus - Rödfotad trådklubba. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råådalen 2014-11-29. (1)
Visa mer

Typhula gyrans - Liten trådklubba

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Multnande al-, ask-, asp-, björk- och lönnlöv.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Typhula gyrans - Liten trådklubba
Typhula gyrans - Liten trådklubba. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27.
Typhula gyrans - Liten trådklubba
Typhula gyrans - Liten trådklubba. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27.
Typhula gyrans - Liten trådklubba
Typhula gyrans - Liten trådklubba. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27.
Typhula gyrans - Liten trådklubba
Typhula gyrans - Liten trådklubba. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27.
Typhula gyrans - Liten trådklubba
Typhula gyrans - Liten trådklubba. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27.
Typhula gyrans - Liten trådklubba
Typhula gyrans - Liten trådklubba. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27.
Typhula gyrans - Liten trådklubba
Typhula gyrans - Liten trådklubba. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2020-11-27.
Typhula gyrans - Liten trådklubba. Sweden, Skåne, Görarp, Råådalen. 2008-11-06.  (2)
Typhula gyrans - Liten trådklubba. Sweden, Skåne, Görarp, Råådalen. 2008-11-06.  (1)
Typhula gyrans - Liten trådklubba. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (91)
Typhula gyrans - Liten trådklubba. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (90)
Typhula gyrans - Liten trådklubba
Typhula gyrans - Liten trådklubba. Sporer 8,0 - 10,0 x 3,0 - 5,0 my.
Typhula gyrans - Liten trådklubba
Typhula gyrans - Liten trådklubba. Sporer 8,0 - 10,0 x 3,0 - 5,0 my.
Typhula gyrans - Liten trådklubba
Typhula gyrans - Liten trådklubba. Sporer 8,0 - 10,0 x 3,0 - 5,0 my.
Typhula gyrans - Liten trådklubba
Typhula gyrans - Liten trådklubba. Sporer 8,0 - 10,0 x 3,0 - 5,0 my.
Typhula gyrans - Liten trådklubba
yphula gyrans - Liten trådklubba. Basidier och cystidier
Typhula gyrans - Liten trådklubba
yphula gyrans - Liten trådklubba. Basidier och cystidier
Typhula gyrans - Liten trådklubba
yphula gyrans - Liten trådklubba. Basidier och cystidier
Typhula gyrans - Liten trådklubba
yphula gyrans - Liten trådklubba. Basidier och cystidier
Typhula gyrans - Liten trådklubba
Typhula gyrans - Liten trådklubba. Basidier.
Visa mer

Unge sklerotier av Typhula phacorrhiza - Hög trådklubba

EKOLOGI : Park, trädgård, löv- och blandskog. Förna och växtrester, t.ex. på komposthögar. Kväverik mark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Unge_sklerotier_av_Typhula_phacorrhiza_-_Hög_trådklubba._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._201
Unge_sklerotier_av_Typhula_phacorrhiza_-_Hög_trådklubba._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._201
Visa mer

Typhula spathulata

EKOLOGI : Väg-, åker- och dikeskanter samt banvallar. Lövförna.(mina fynd på relativt nedbruten ved)

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Typhula spathulata.  Sweden, Skåne, Helsingborg, Långeberga. 2012-10-04. (1)
Typhula spathulata.  Sweden, Skåne, Helsingborg, Långeberga. 2012-10-04. (3)
Typhula spathulata.  Sweden, Skåne, Helsingborg, Långeberga. 2012-10-04. (2)
Typhula spathulata. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09.  (4)
Typhula spathulata. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-11-09.  (1)
Visa mer

Typhula subhyalina

EKOLOGI : Utbredning och biotop dåligt kända. Vissna stjälkar av slok Melica spp. och halvgräs Cyperaceae. Mitt fynd på vissna blad av Vass - Phragmites australis.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Typhula subhyalina. Sweden
Typhula subhyalina. Sweden. Skåne, Barsebäck, Barsebäcks hamn. 2019-12-13.
Typhula subhyalina. Sweden
Typhula subhyalina. Sweden. Skåne, Barsebäck, Barsebäcks hamn. 2019-12-13.
Typhula subhyalina. Sweden
Typhula subhyalina. Sweden. Skåne, Barsebäck, Barsebäcks hamn. 2019-12-13.
Typhula subhyalina. Sweden
Typhula subhyalina. Sweden. Skåne, Barsebäck, Barsebäcks hamn. 2019-12-13.
Sporer, 9,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm (13).
Typhula subhyalina. Sporer, 10,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm.
Sporer, 9,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm (5)
Typhula subhyalina. Sporer, 10,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm.
Sporer, 9,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm (3)
Typhula subhyalina. Sporer, 10,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm.
Sporer, 9,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm (4)
Typhula subhyalina. Sporer, 10,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm.
Sporer, 9,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm (1)
Typhula subhyalina. Sporer, 10,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm.
Sporer, 10,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm
Typhula subhyalina. Sporer, 10,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm. Meltzer.
Sporer, 9,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm (2)
Typhula subhyalina. Sporer, 10,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm. Meltzer.
Sporer, 9,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm (11).
Typhula subhyalina. Sporer, 10,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm. Meltzer.
Sporer, 9,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm (10).
Typhula subhyalina. Sporer, 10,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm. Meltzer.
Sporer, 9,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm (12).
Typhula subhyalina. Sporer, 10,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm. Meltzer.
Sporer, 9,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm (9)
Typhula subhyalina. Sporer, 10,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm. Meltzer.
Sporer, 9,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm (8)
Typhula subhyalina. Sporer, 10,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm. Meltzer.
Sporer, 9,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm (6)
Typhula subhyalina. Sporer, 10,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm. Meltzer.
Sporer, 9,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm (7)
Typhula subhyalina. Sporer, 10,0 - 12,0 x 4,2 - 5, 4 µm. Meltzer.
Show More

Typhula uncialis - Stjälktrådklubba

EKOLOGI : Fjällbjörkskog och barrskog. Vissna stjälkar av mjölkört Epilobium angustifolium och stormhatt Aconitum spp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Typhula uncialis - Stjälktrådklubba. Sweden, Skåne, Mölle, Grällinge mad. 2010-09-25. (1)
Typhula uncialis - Stjälktrådklubba. Sweden, Skåne, Mölle, Grällinge mad. 2010-09-25. (2)
Typhula uncialis - Stjälktrådklubba. Sweden, Skåne, Mölle, Grällinge mad. 2010-09-25. (4)
Typhula uncialis - Stjälktrådklubba. Sweden, Skåne, Mölle, Grällinge mad. 2010-09-25. (3)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan