top of page

Lyophyllum

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Artkomplex                      1                                           1                                   1

Art                                     36                                        27                                27

Varietet                              2                                          2                                  2

Lyophyllum aemiliae, Lyophyllum ambustum, Lyophyllum amygdalosporum, Lyophyllum anthracophilum (stybbgråskivling)

Lyophyllum atratum (kolgråskivling), Lyophyllum baeospermum, Lyophyllum boudieri (silvergråskivling), Lyophyllum brunneoochrascens

Lyophyllum caerulescens, Lyophyllum cessans, Lyophyllum confusum, Lyophyllum conocephalum, Lyophyllum coracinum

 

Lyophyllum decastes (mörk tuvskivling) - Lyophyllum decastes var. decastesLyophyllum decastes var. loricatum (brosktuvskivling)

Lyophyllum decastes s. lat.

Lyophyllum deliberatum, Lyophyllum eustygium (blåsvärting), Lyophyllum fumosum (röktuvskivling), Lyophyllum gibberosum

Lyophyllum hebelomoides, Lyophyllum inolens (grangråskivling), Lyophyllum konradianum, Lyophyllum leucophaeatum (filtsvärting)

Lyophyllum macrosporum, Lyophyllum mephiticum (blek gråskivling), Lyophyllum murinum (musgråskivling),Lyophyllum osmophorum

Lyophyllum paelochroum, Lyophyllum palustre (kärrgråskivling), Lyophyllum platypus, Lyophyllum putidum (knubbgråskivling)

Lyophyllum rancidum (mjölgråskivling), Lyophyllum semitale (mjölsvärting), Lyophyllum shimeji (talltuvskivling)

Lyophyllum striipileum, Lyophyllum transforme, Lyophyllum tylicolor (parasitgråskivling)

Lyophyllum ambustum

EKOLOGI : Barrskog och brandfält. Barrförna och bränd mark

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Lyophyllum anthracophilum - Stybbgråskivling

EKOLOGI :Brandfält. Bränd mark.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Lyophyllum decastes - Mörk tuvskivling

Ekologi : Löv- och blandskog samt park och trädgård. Mulljord.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Lyophyllum decastes var. loricatum -  Brosktuvskivling

Ekologi : Ingen ifo i Dyntaxa. mittfynd från Ivön i kanten av kaolinbrott, kalkrikt och strandnära störd gräsmark med al i närheten

Ekologisk grupp : 

Lyophyllum palustre - Kärrgråskivling

Ekologi : Mellankärr och rikkärr. Torv, bland vitmossa Sphagnum spp.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Lyophyllum rancidum - Mjölgråskivling

Ekologi : Löv- och barrskog. Näringsrik mark.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Lyophyllum tylicolor - Parasitgråskivling

Ekologi : Barrskog. Förna. Ibland på multnande svampar. Även på slaktplats med älghår. (Mitt fynd i betesmark med lång hävd, på urinfläckar av nötkreatur).

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page