Sopparna utgörs av 23 olika släkten för närvarnade. 

9 av arterna med bara en art i släktet, precenteras nedan på denna sida

Chalciporus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Chalciporus piperatus (pepparsopp)

Chalciporus piperatus - Pepparsopp

Ekologi : Löv- och barrskog. Sur mark. Med olika löv- och barrträd.

Ekologisk grupp : Okänd

Chalciporus_piperatus_-_Pepparsopp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Örby_ängar_2016-10-19._(1)
Chalciporus_piperatus_-_Pepparsopp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Örby_ängar_2016-10-19._(5)
Chalciporus_piperatus_-_Pepparsopp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Örby_ängar_2016-10-19._(6)
Chalciporus_piperatus_-_Pepparsopp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Örby_ängar_2016-10-19._(2)
Chalciporus_piperatus_-_Pepparsopp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Örby_ängar_2016-10-19._(7)
Chalciporus_piperatus_-_Pepparsopp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Örby_ängar_2016-10-19._(8)
Chalciporus_piperatus_-_Pepparsopp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Örby_ängar_2016-10-19._(4)
Chalciporus_piperatus_-_Pepparsopp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Örby_ängar_2016-10-19._(3)
Chalciporus_piperatus_-_Pepparsopp._Sweden,_Skåne,_Östraby,_Siberud._2014-11-01.
Chalciporus_piperatus_-_Pepparsopp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Örby_ängar_2016-10-19._(9)
Visa mer

Cyanoboletus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa -  Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                            1                                   1

Cyanoboletus pulverulentus (bläcksopp)

Cyanoboletus pulverulentus - Bläcksopp

Ekologi :Bildar mykorrhiza med bok, ek och möjligen andra lövträd. Knuten till kalk- och näringsrik mark i ädellövskog, helst ängsbokskog. Värmekrävande. Hos oss växer den mest i ren bokskog men även i t.ex. ek/hassellundar. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på några enstaka platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

(Kännetecken - En medelstor sopp, med gulbrun till gråbrun hatt, ibland med rödaktig ton, som ung filtluden (liknar mycket sammetssopp). Porerna är gula. Foten är gul med brunröda fläckar neråt. Efter tumning eller hantering uppstår snart blåsvarta fläckar. Köttet är gult och blånar snabbt och mycket starkt.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cyanoboletus pulverulentus -Bläcksopp. Sweden, Skåne, ackahäll, Sliprännorna. 2008-09-19.(10)
Cyanoboletus pulverulentus - Bläcksopp. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04. (10)
Cyanoboletus pulverulentus - Bläcksopp. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04. (7)
Cyanoboletus pulverulentus -Bläcksopp. Sweden, Skåne, ackahäll, Sliprännorna. 2008-09-19.(13)
Cyanoboletus pulverulentus - Bläcksopp. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04. (13)
Cyanoboletus pulverulentus -Bläcksopp. Sweden, Skåne, ackahäll, Sliprännorna. 2008-09-19.(9)
Cyanoboletus pulverulentus - Bläcksopp. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04. (14)
Cyanoboletus pulverulentus - Bläcksopp. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04. (9)
Cyanoboletus pulverulentus - Bläcksopp. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04. (8)
Cyanoboletus pulverulentus -Bläcksopp. Sweden, Skåne, ackahäll, Sliprännorna. 2008-09-19.(14)
Cyanoboletus pulverulentus -Bläcksopp. Sweden, Skåne, ackahäll, Sliprännorna. 2008-09-19.(15)
Cyanoboletus pulverulentus - Bläcksopp. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04. (12)
Cyanoboletus pulverulentus - Bläcksopp. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04. (6)
Cyanoboletus pulverulentus -Bläcksopp. Sweden, Skåne, ackahäll, Sliprännorna. 2008-09-19.(12)
Cyanoboletus pulverulentus - Bläcksopp. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04. (11)
Cyanoboletus pulverulentus -Bläcksopp. Sweden, Skåne, ackahäll, Sliprännorna. 2008-09-19.
Cyanoboletus_pulverulentus__-_Bläcksopp._Sweden,_Skåne,_Hässleholm_Hovdala_2013-09-07_(7)
Cyanoboletus_pulverulentus__-_Bläcksopp._Sweden,_Skåne,_Hässleholm_Hovdala_2013-09-07_(8)
Visa mer

Gyrodon :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Gyrodon lividus (alsopp)

Gyrodon lividus - Alsopp

Ekologi : Sumpalskog, strandalskog, bäckdråg och ravin. Marken, ofta bland gräs. Med klibb- och gråal. Sommar- och höstsvamp.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Gyrodon lividus - Alsopp. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (72)
Gyrodon lividus - Alsopp. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (1)
Gyrodon lividus - Alsopp. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (2)
Gyrodon lividus - Alsopp. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (71)
Gyrodon lividus - Alsopp. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (3)
Gyrodon lividus - Alsopp. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (4)
Gyrodon lividus - Alsopp. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (70)
Visa mer

Imleria :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Imleria badia (brunsopp)

Imleria badia - Brunsopp

Ekologi : Barrskog, helst lav- och lingontallskog. Även lövskog. Marken. Med tall, sällan ek och bok.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (2)
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (96)
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (97)
Imleria_badia_-_Brunsopp.__Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Kärreberga._2013-09-12.
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Kvåröd. 2007-10-19. (8)
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-28. (4)
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2013-09-12. (1)
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Hörby, Sextorp. 2013-09-01. (3)
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11.
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (1)
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2013-09-12. (2)
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2013-09-12. (4)
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2013-09-12. (3)
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-28. (5)
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Kvåröd. 2007-10-19. (10)
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Hörby, Sextorp. 2013-09-01. (2)
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (95)
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-28. (3)
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Landskrona, Järavallen. 2012-10-08. (1)
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Landskrona, Järavallen. 2012-10-08. (2)
Imleria_badia_-_Brunsopp.__Sweden,_Skåne,_Gantofta,_Sliprännorna._2009-09-28.
Imleria badia - Brunsopp. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (50)
Imleria badia - brunsopp 4
Imleria badia - brunsopp 1
Visa mer

Phylloporus - Skivsoppar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Phylloporus pelletieri (skivsopp)

Phylloporus pelletieri - Skivsopp (EN)

Ekologi : Skivsopp växer under hösten i ängsbokskog, ibland även tillsammans med ek men sällan med andra lövträd. Den kan också växa i blandskog med tall. Växtplatserna ligger ofta på sandig mark, gärna bland gräs i skogsbryn. Arten är värmekrävande.

(Kännetecken - Skivsopp är en rödbrun hattsvamp, med lysande gul undersida, som ser ut som ett mellanting mellan skivor och porer. "Lamellerna" är glesa, nedlöpande och sammanbundna med grova ådror, oregelbundna, tjocka och vaxartade, gyllengula, vid mognaden med brunaktig ton. Vid tryck får lamellerna bruna fläckar. Hatten är torr, flat eller något nedpressad, 2–10 cm bred, ojämnt finhårig och brun med oliv ton. Foten är ofta excentrisk, cylindrisk, vanligen avsmalnande nedtill, gulvit men upptill ofta rödbrun, flockig och med röd punktering. Köttet är blekt citrongult men mörkare i fotens bas. Smaken är mild och lukten obestämd. Uppifrån kan skivsoppen se ut som en sammetssopp men undersidan är mycket karaktäristisk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Phylloporus pelletieri - Skivsopp (EN). Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (3)
Phylloporus pelletieri - Skivsopp (EN). Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (1)
Phylloporus pelletieri - Skivsopp (EN). Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (4)
Phylloporus pelletieri - Skivsopp (EN). Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (5)
Phylloporus pelletieri - Skivsopp (EN). Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (2)
Visa mer

Porphyrellus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Porphyrellus porphyrosporus (dystersopp)

Porphyrellus porphyrosporus - Dystersopp (NT)

Ekologi : Arten växer oftast i lövskog, framförallt bokskog, men är även funnen i barrskog.

(Kännetecken - Dystersoppen är den enda arten i sitt släkte i Norden. Den liknar något en strävsopp men har mörk och dystert gråbrun färg på hatten, som är något sammetsartad. Porerna är grågulbruna och blir vid tumning blågröna. Foten är slät och jämnbrun. Köttet blir i snittytorna först vinrött, sedan olivgrått med blågrön nyans ovanför rörlagret och i fotens övre del. Lukten är sur och obehaglig, liksom smaken.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Porphyrellus_porphyrosporus_-_Dystersopp
Porphyrellus porphyrosporus - Dystersopp. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02
Porphyrellus_porphyrosporus_-_Dystersopp
Porphyrellus porphyrosporus - Dystersopp. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02
Porphyrellus_porphyrosporus_-_Dystersopp
Porphyrellus porphyrosporus - Dystersopp. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02
Porphyrellus_porphyrosporus_-_Dystersopp
Porphyrellus porphyrosporus - Dystersopp. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02
Porphyrellus_porphyrosporus_-_Dystersopp
Porphyrellus porphyrosporus - Dystersopp (NT). Sweden, Halland, Båstad, Täppesås naturreservat. 2017-09-02.
Porphyrellus_porphyrosporus_-_Dystersopp
Porphyrellus porphyrosporus - Dystersopp (NT). Sweden, Halland, Båstad, Täppesås naturreservat. 2017-09-02.
Porphyrellus_porphyrosporus_-_Dystersopp
Porphyrellus porphyrosporus - Dystersopp (NT). Sweden, Halland, Båstad, Täppesås naturreservat. 2017-09-02.
Porphyrellus_porphyrosporus_-_Dystersopp
Porphyrellus porphyrosporus - Dystersopp (NT). Sweden, Halland, Båstad, Täppesås naturreservat. 2017-09-02.
Porphyrellus_porphyrosporus_-_Dystersopp
Porphyrellus porphyrosporus - Dystersopp (NT). Sweden, Skåne, Billesholm, Vrams Gunnarstorp 2013-09-05.
Porphyrellus_porphyrosporus_-_Dystersopp
Porphyrellus porphyrosporus - Dystersopp (NT). Sweden, Skåne, Billesholm, Vrams Gunnarstorp 2013-09-05.
Porphyrellus_porphyrosporus_-_Dystersopp
Porphyrellus porphyrosporus - Dystersopp (NT). Sweden, Skåne, Billesholm, Vrams Gunnarstorp 2013-09-05.
Visa mer

Pseudoboletus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Pseudoboletus parasiticus (parasitsopp)

Pseudoboletus parasiticus - Parasitsopp

Ekologi : Löv- och blandskog, bl.a. hedekskog. Parasit på gul rottryffel Scleroderma citrinum.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza, Parasit

Pseudoboletus_parasiticus_-_Parasitsopp._Sweden,_Skåne,_Tjörnarp,_Prästbonnaskogen._2016-09-10._(4)
Pseudoboletus_parasiticus_-_Parasitsopp._Sweden,_Skåne,_Tjörnarp,_Prästbonnaskogen._2016-09-10._(1)
Pseudoboletus_parasiticus_-_Parasitsopp._Sweden,_Skåne,_Tjörnarp,_Prästbonnaskogen._2016-09-10._(12)
Pseudoboletus_parasiticus_-_Parasitsopp._Sweden,_Skåne,_Tjörnarp,_Prästbonnaskogen._2016-09-10._(3)
Pseudoboletus_parasiticus_-_Parasitsopp._Sweden,_Skåne,_Tjörnarp,_Prästbonnaskogen._2016-09-10._(2)
Pseudoboletus_parasiticus_-_Parasitsopp._Sweden,_Blekinge,_Holmsjö._2009-08-26._(2)
Pseudoboletus_parasiticus_-_Parasitsopp._Sweden,_Blekinge,_Holmsjö._2009-08-26._(4)
Pseudoboletus_parasiticus_-_Parasitsopp._Sweden,_Blekinge,_Holmsjö._2009-08-26._(1)
Pseudoboletus parasiticus - Parasitsopp. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen 2013-09-21. (8)
Pseudoboletus parasiticus - Parasitsopp. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen 2013-09-21. (7)
Pseudoboletus_parasiticus_-_Parasitsopp._Sweden,_Blekinge,_Holmsjö._2009-08-26._(3)
Pseudoboletus parasiticus - Parasitsopp. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen 2013-09-21. (4)
Pseudoboletus parasiticus - Parasitsopp. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen 2013-09-21. (1)
Pseudoboletus parasiticus - Parasitsopp. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen 2013-09-21. (2)
Pseudoboletus parasiticus - Parasitsopp. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen 2013-09-21. (3)
Visa mer

Strobilomyces - Fjällsoppar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Strobilomyces strobilaceus (fjällsopp)

Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT)

Ekologi : En mykorrhizasvamp. Hos oss är det nästan alltid bok den växer tillsammans med, men i enstaka fall kan det ha varit ek eller andra lövträd. I andra delar av utbredningsområdet sägs den mest växa med lövträd, men ibland också med barrträd. Åtminstone i Sverige är den vanligast på näringsrik mark (ängsbokskog), men spridda fynd på relativt magra marker har också gjorts. Den är uppenbarligen inte kalkbunden. (Kännetecken - Fjällsopp är en stor sopp med dystra färger, som vid första anblicken ser ut som om den var gammal och förtorkad. Hatten är utpräglat torr och fibrig. Som mest blir den ca 15 cm bred och spricker redan som ung upp i grova, gråsvarta fjäll. Porlagret är i början täckt av ett gråaktigt hylle. Porerna är gråvita med stora, kantiga mynningar. Foten är upptill slät men nedanför ringzonen har den samma typ av ulliga fjäll som hatten. Köttet är ganska mjukt och gråvitt men rodnar och blir till sist mörkgrått vid brytning. Svampen har ingen särskild lukt eller smak.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Sextorp. 2013-09-01. (9)
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Sextorp. 2013-09-01. (8)
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Sextorp. 2013-09-01. (6)
Strobilomyces_strobilaceus_-_Fjällsopp_(NT)._Sweden,_Skåne,_Kristianstad_Balsberget._2010-09-07._(3)
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Sextorp. 2014-08-24. (8)
Strobilomyces_strobilaceus_-_Fjällsopp_(NT)._Sweden,_Skåne,_Kristianstad_Balsberget._2010-09-07._(1)
Strobilomyces_strobilaceus_-_Fjällsopp_(NT)._Sweden,_Skåne,_Kristianstad_Balsberget._2010-09-07._(2)
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (4)
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Sextorp. 2013-09-01. (2)
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Sextorp. 2014-08-24. (10)
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (5)
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Bjuv, Hallabäcken. 2016-08-09.
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Tjörnarp, Prästbonnaskogen. 2016-09-10.
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Helsingborg, Välskogen. 2016-09-14.
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Sextorp. 2014-08-24. (7)
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Sextorp. 2014-08-24. (5)
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Kågeröd, Pålstorp. 2007-09-17. (3)
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Sextorp. 2013-09-01. (5)
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (3)
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Sextorp. 2014-08-24. (6)
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Sextorp. 2013-09-01. (7)
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Kågeröd, Pålstorp. 2007-09-17. (1)
Strobilomyces_strobilaceus_-_Fjällsopp_(NT)._Sweden,_Skåne,_Tollarp,_Maltesholm._2012-09-08.
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Sextorp. 2014-08-24. (4)
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Sextorp. 2014-08-24. (3)
Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp (NT). Sweden, Skåne, Kågeröd, Pålstorp. 2007-09-17. (2)
Visa mer

Tylopilus - gallsoppar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Tylopilus felleus (gallsopp)

Tylopilus felleus - Gallsopp

Ekologi : Skog, helst lav- och lingontallskog. Även blandskog. Sand. Ofta intill blottlagda rötter och murkna tallstubbar. Sur mark. Med tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Tylopilus felleus - Gallsopp. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten 2014-08-07. (2)
Tylopilus felleus - Gallsopp. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten 2014-08-07. (1)
Tylopilus felleus - Gallsopp. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2013-09-12. (1)
Tylopilus felleus - Gallsopp. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2013-09-12. (3)
Tylopilus felleus - Gallsopp. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2013-09-12. (2)
Tylopilus_felleus_-_Gallsopp.__Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Vrams_Gunnarstorp_2013-09-05.__(1)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan