top of page

Xylaria carpophila - Ollonhorn

Ekologi : Bokskog. Bokollonskålar, liggande på marken.

Ekologisk grupp :   Saprotrof/fag, detrivor

Xylaria hypoxylon - Stubbhorn

Ekologi : Löv- och blandskog. Stubbar, ved och rötter av lövträd.

Ekologisk grupp :   Saprotrof/fag, detrivor

Xylaria longipes - Långhorn

Ekologi : Ädellövskog och park. Liggande stammar och grenar av främst lönn och tysklönn Acer pseudoplatanus, men även av ek, rönn, bok och avenbok.

Ekologisk grupp :   Saprotrof/fag, detrivor

Xylaria polymorpha - Tjockhorn

Ekologi : Bok- och askskog samt blandad ädellövskog. Stubbar och ytliga rötter av lövträd, särskilt bok och ask.

Ekologisk grupp :   Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page