Tricholoma betraktas som de "äkta" musseronerna men så har vi en del musseroner i andra släkten, 7 släkten närmare bestämt än så länge

Tricholoma  - Musseroner : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                6                                          6                                   6

Art                                    63                                        60                                 59

Varietet                             3                                           3                                   3

Tricholoma acerbum (räffelmusseron), Tricholoma aestuans (bitter riddarmusseron)

Tricholoma albobrunneum (kastanjemusseron), Tricholoma album, Tricholoma apium (lakritsmusseron). Tricholoma argyraceum  

Tricholoma atrosquamosum (svartfjällig musseron), Tricholoma aurantium (brandmusseron)

Tricholoma arvernense (kantmusseron s. str.), Tricholoma basirubens, Tricholoma batschii (besk kastanjemusseron) 

Tricholoma bonii, Tricholoma boreosulphurescens, Tricholoma borgsjoeënse (borgsjömusseron)

Tricholoma bresadolanum (fjällig gallmusseron), Tricholoma bryogenum, Tricholoma caligatum, Tricholoma cingulatum (ringmusseron)

Tricholoma colossus (jättemusseron), Tricholoma columbetta (silkesmusseron), Tricholoma dulciolens (doftmusseron)

Tricholoma equestre (riddarmusseron), Tricholoma filamentosum (pantermusseron), Tricholoma focale (kragmusseron), Tricholoma frondosae, Tricholoma fucatum (rökmusseron), Tricholoma fulvum (fläckmusseron), Tricholoma guldeniae (blek streckmusseron)

Tricholoma hemisulphureum, Tricholoma ilkkae, Tricholoma imbricatum (fjällmusseron), Tricholoma inamoenum (luktmusseron)

Tricholoma inocybeoides (dvärgmusseron), Tricholoma joachimii (sienamusseron), Tricholoma lascivum

Tricholoma matsutake (goliatmusseron),Tricholoma olivaceotinctum (fjällfotad musseron), Tricholoma orirubens (rodnande musseron)

Tricholoma pardinum, Tricholoma pessundatum (droppmusseron), Tricholoma populinum (poppelmusseron)

Tricholoma portentosum (streckmusseron), Tricholoma psammopus (lärkmusseron), Tricholoma roseoacerbum (tallmusseron)

Tricholoma saponaceum (såpmusseron), Tricholoma scalpturatum (gulnande musseron), Tricholoma sciodes (puckelmusseron)

Tricholoma sejunctum s. str. (sydlig kantmusseron), Tricholoma squarrulosum, Tricholoma stans

Tricholoma stiparophyllum (rättikmusseron)Tricholoma sudum (torrmusseron), Tricholoma sulphurescens

Tricholoma sulphureum s. str., Tricholoma terreum (jordmusseron), Tricholoma triste, Tricholoma ulvinenii, Tricholoma umbonatum

Tricholoma ustale (bokmusseron), Tricholoma ustaloides (mjölmusseron), Tricholoma vaccinum (skäggmusseron)

Tricholoma virgatum (gallmusseron), Tricholoma viridilutescens (gulgrön kantmusseron), Tricholoma album s.lat. (rättikmusseron)

Tricholoma dulciolens/ilkkae, Tricholoma lascivum s.lat (ekmusseron), Tricholoma sejunctum s.lat. (kantmusseron s. lat.)

Tricholoma sulphurescens s. lat. (blekmusseron), Tricholoma sulphureum/bryogenum (svavelmusseron)

Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN)

Ekologi : Växer i lövskog på lerig och näringsrik mark. Den förefaller vara knuten till ek för mykorrhizabildning, åtminstone i Norden brukar ek omnämnas i de flesta lokalbeskrivningar. Det finns dock uppgifter om att den också växer med bok eller avenbok längre söderut i Europa. Arten sägs ofta vara kalkgynnad men de två svenska lokalerna ligger inte i kalkområden. (vårt fynd stämmer med typlokalen på kalkrik grund men den är under 2017 oxå hittad med bok) (Bildar mykorrhiza med ek, på lerig och kalkrik mark i luckig ädellövskog. Stor och iögonfallande art som är eftersökt och uppenbarligen mycket sällsynt och med liten population. En sydlig art som i landet endast är funnen på 2 lokaler i Västergötland. Status oklar. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar.) Vi har hittat den på två lokaler, dessa ligger relativt nära vandra men så lång från varandra så det är frågan om minst två myzel eventuellt 3 och så ett fynd i Skåne, alla under 2017.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström 2017-10-06. (13
Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström 2017-10-06. (5)
Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström 2017-10-06. (10
Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström 2017-10-06. (11
Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström 2017-10-06. (9)
Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström 2017-10-06. (1)
Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström 2017-10-06. (8)
Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström 2017-10-06. (7)
Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland Blankaholm, Solstadström. 2017-10-06. (2)
Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland Blankaholm, Solstadström. 2017-10-06. (1)
Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström 2017-10-06. (12
Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström 2017-10-06. (6)
Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström 2017-10-06. (3)
Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström 2017-10-06. (2)
Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström 2017-10-06. (17
Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström 2017-10-06. (16
Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström 2017-10-06. (15
Tricholoma acerbum - Räffelmusseron (EN). Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström 2017-10-06. (14
Visa mer

Tricholoma albobrunneum - Kastanjemusseron

Ekologi : Barr- och blandskog, helst tallskog. Sand. Med tall.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma_albobrunneum_-_Kastanjemusseron.__Sweden,_Skåne,_Furuboda,_Friseboda._2012-10-27._(2)
Tricholoma_albobrunneum_-_Kastanjemusseron.__Sweden,_Skåne,_Furuboda,_Friseboda._2012-10-27._(3)
Tricholoma_albobrunneum_-_Kastanjemusseron.__Sweden,_Skåne,_Furuboda,_Friseboda._2012-10-27._(4)
Tricholoma_albobrunneum_-_Kastanjemusseron.__Sweden,_Skåne,_Furuboda,_Friseboda._2012-10-27._(1)
Visa mer

Tricholoma album s.lat. - Rättikmusseron

Ekologi : Löv- och blandskog samt hagmark. Marken. Med björk

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma album s.lat. - Rättikmusseron. Sweden, Västergötland, Hökerum, Vädersholm. 2014-09-14. (6
Tricholoma album s.lat. - Rättikmusseron. Sweden, Västergötland, Hökerum, Vädersholm. 2014-09-14. (9
Tricholoma album s.lat. - Rättikmusseron. Sweden, Västergötland, Hökerum, Vädersholm. 2014-09-14. (7
Tricholoma album s.lat. - Rättikmusseron. Sweden, Västergötland, Hökerum, Vädersholm. 2014-09-14. (5
Tricholoma album s.lat. - Rättikmusseron. Sweden, Västergötland, Hökerum, Vädersholm. 2014-09-14. (8
Tricholoma album s.lat. - Rättikmusseron. Sweden, Västergötland, Hökerum, Vädersholm. 2014-09-14. (4
Visa mer

Tricholoma arvernense - Kantmusseron s. str

Ekologi :Gran- och tallskog. Torr mark.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma_arvernense_-_Kantmusseron_s._str._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15.__(11)
Tricholoma_arvernense_-_Kantmusseron_s._str._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15.__(5)
Tricholoma_arvernense_-_Kantmusseron_s._str._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15.__(9)
Tricholoma_arvernense_-_Kantmusseron_s._str._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15.__(7)
Tricholoma_arvernense_-_Kantmusseron_s._str._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15.__(6)
Tricholoma_arvernense_-_Kantmusseron_s._str._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15.__(8)
Tricholoma_arvernense_-_Kantmusseron_s._str._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15.__(4)
Tricholoma_arvernense_-_Kantmusseron_s._str._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15.__(1)
Tricholoma_arvernense_-_Kantmusseron_s._str._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15.__(10)
Tricholoma_arvernense_-_Kantmusseron_s._str._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15.__(3)
Tricholoma_arvernense_-_Kantmusseron_s._str._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15.__(2)
Tricholoma_arvernense_-_Kantmusseron_s._str._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15.__(12)
Visa mer

Tricholoma atrosquamosum - Svartfjällig musseron (VU). 

Kännetecken : Svartfjällig musseron är en musseron med 4–12 cm bred, från början svart till grå, torr och matt hatt. Denna spricker sedan upp i svarta, tilltryckta, spetsiga och fnasiga fjäll på vit botten, mot centrum förblir hatten länge mörkare. Hatten är svagt konvex med en liten puckel och hattkanten är länge inrullad. Foten är vitaktig och slät, ibland svagt svartnoppig. Fotbasen har ibland blågröna fläckar. Lamellerna är vita till grå, ibland med svartprickig egg. Köttet är vitt. Smaken är mjölaktig, lukten aromatisk, sötaktig eller pepparaktig. Svartfjällig musseron är snarlik och svår att avgränsa från rodnande musseron Tricholoma orirubens som växer i södra delen av Sverige.

Ekologi :Bildar mykorrhiza med gran, möjligen även med tall, på kalkrik mark i barrskog. Arten förekommer huvudsakligen i örtrik granskog. Arten påträffas mest i äldre skogar som ger intryck av att ha lång kontinuitet av slutet trädskikt.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma_atrosquamosum_-_Svartfjällig_
Tricholoma atrosquamosum - Svartfjällig musseron (VU). Sweden, Gotland, Visby, Alvena Lindaränge, öst. 2018-09
Tricholoma_atrosquamosum_-_Svartfjällig_
Tricholoma atrosquamosum - Svartfjällig musseron (VU). Sweden, Gotland, Visby, Alvena Lindaränge, öst. 2018-09
Tricholoma_atrosquamosum_-_Svartfjällig_
Tricholoma atrosquamosum - Svartfjällig musseron (VU). Sweden, Gotland, Visby, Alvena Lindaränge, öst. 2018-09
Tricholoma_atrosquamosum_-_Svartfjällig_
Tricholoma atrosquamosum - Svartfjällig musseron (VU). Sweden, Gotland, Visby, Alvena Lindaränge, öst. 2018-09
Tricholoma_atrosquamosum_-_Svartfjällig_
Tricholoma atrosquamosum - Svartfjällig musseron (VU). Sweden, Gotland, Visby, Alvena Lindaränge, öst. 2018-09-
Show More

Tricholoma aurantium - Brandmusseron

Ekologi : Barrskog, helst ängsgranskog. Kalkrik mark. Med gran.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma aurantium - Brandmusseron
Tricholoma aurantium - Brandmusseron. Sweden, Gotland, Slite, Storhagen. 2018-10-01.
Tricholoma aurantium - Brandmusseron
Tricholoma aurantium - Brandmusseron. Sweden, Gotland, Slite, Storhagen. 2018-10-01.
Tricholoma aurantium - Brandmusseron
Tricholoma aurantium - Brandmusseron. Sweden, Gotland, Slite, Storhagen. 2018-10-01.
Tricholoma aurantium - Brandmusseron
Tricholoma aurantium - Brandmusseron. Sweden, Gotland, Slite, Storhagen. 2018-10-01.
Tricholoma aurantium - Brandmusseron
Tricholoma aurantium - Brandmusseron. Sweden, Gotland, Slite, Storhagen. 2018-10-01
Tricholoma aurantium - Brandmusseron
Tricholoma aurantium - Brandmusseron. Sweden, Gotland, Slite, Storhagen. 2018-10-01.
Tricholoma aurantium - Brandmusseron
Tricholoma aurantium - Brandmusseron. Sweden, Gotland, Slite, Storhagen. 2018-10-01.
Tricholoma aurantium - Brandmusseron
Tricholoma aurantium - Brandmusseron. Sweden, Gotland, Slite, Storhagen. 2018-10-01.
Show More

Tricholoma basirubens - Rodnande musseron (VU)

Ekologi : En mykorrhizasvamp i lövskog med ek och bok på näringsrik och kalkhaltig mark. Den förekommer både på halvöppen, betespräglad mark och i mer sluten skog. Den växer ofta på samma ställen som en rad andra svampar med krav på goda markförhållanden och indikerar biotoper med höga naturvärden. I litteraturen uppges ibland också att den påträffats i barrskog. Detta behöver dock bekräftas, eftersom förväxling med svartfjällig musseron kan ha skett. (Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog på ler- och kalkhaltig mark. T. orirubens i snäv bemärkelse är enbart känd från skånska bokskogar. Total population i landet bedöms som mycket liten. Arten T. orirubens s.str. hör till ett komplex av närstående sydliga arter under ek och bok som ofta har förväxlats med varandra. I Rödlistan 2010 bedömdes 3 taxa gemensamt: T. orirubens, T. basirubens och T. squarrulosum under namnet T. orirubens s. lat. Dessa har nu tack vare ny taxonomisk kunskap kunnat bedömas var för sig.)

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma_orirubens_-_Rodnande_musseron._Sweden,_Skåne,_Sjöbo._2017-09-30._(2)
Tricholoma_orirubens_-_Rodnande_musseron._Sweden,_Skåne,_Sjöbo._2017-09-30._(3)
Tricholoma_orirubens_-_Rodnande_musseron._Sweden,_Skåne,_Sjöbo._2017-09-30._(1)
Tricholoma_basirubens_-_Rodnande_musseron_(VU)._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2013-09-29.
Tricholoma_basirubens_-_Rodnande_musseron_(VU)._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2013-09-29.
Tricholoma_orirubens_-_Rodnande_musseron._Sweden,_Skåne,_Sjöbo._2017-09-30._(4)
Visa mer

Tricholoma bresadolanum - Fjällig gallmusseron (VU)

Ekologi : Svampen växer i lövskog på näringsrik och kalkhaltig mark. De svenska lokalerna utgörs av ganska täta ek- och hassellundar, och det är troligen med ek arten bildar mykorrhiza. Mycelen utgör säkerligen gamla relikter och kanske har etableringen i Sverige skett under den atlantiska värmeperioden. I dagens klimatläge kräver arten gynnsamma lokaler där glesa skogar med gott om varma brynmiljöer säkerställer dess ekologiska krav. I Sydeuropa har även andra trädslag angivits, men det kan också bero på att det är svårt att avgöra vilken som är mykorrhizavärd i en blandad lövskog. (Bildar mykorrhiza med ek, och kanske avenbok på kalk- och örtrik mark i luckig ädellövskog. Värmekrävande art som bildar relativt stora och iögonfallande fruktkroppar, växer i en väl undersökt miljö. 9 kända aktuella lokaler i landet, 4 i Östergötland, 3 på Öland och 2 på Gotland. Total population i landet bedöms liten och med få mycel på varje lokal. Missgynnas av minskande arealer av kalkrika och näringsrika luckiga ekskogar av lämplig kvalitet och upphört skogsbeten av ädellövsmiljöer. Bedöms kunna missgynnas av EUs nya regler för miljöstöd.Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska p.g.a. minskande arealer av kalkrika och näringsrika ekskogar av lämplig kvalitet.)

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma_bresadolanum_-_Fjällig_gallmusseron_(VU)._Sweden,_Småland_Blankaholm,_Solstadström._2017-
Tricholoma_bresadolanum_-_Fjällig_gallmusseron_(VU)._Sweden,_Småland_Blankaholm,_Solstadström._2017-
Tricholoma_bresadolanum_-_Fjällig_gallmusseron_(VU)._Sweden,_Småland_Blankaholm,_Solstadström._2017-
Visa mer

Tricholoma cingulatum - Ringmusseron

Ekologi : Barr- och blandskog. Även vägkanter och ruderatmark. Kalkrik mark, på bl.a. sand. Med sälg.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma cingulatum - Ringmusseron
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallabäcken. 2018-11-07.
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallabäcken. 2018-11-07.
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallabäcken. 2018-11-07.
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallabäcken. 2018-11-07.
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallabäcken. 2018-11-07.
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallabäcken. 2018-11-07.
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallabäcken. 2018-11-07.
Tricholoma cingulatum -Ringmusseron Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20. (2)
Tricholoma cingulatum -Ringmusseron Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20. (1)
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron (1)
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron 4 sporig (basidier)
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron (12
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron. Sporer hyalina svagt ellipsoida 4,5-6 x 2,5- 3,5 µm
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron (11
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron (9)
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron (10
Tricholoma cingulatum - Ringmusseron
Visa mer

Tricholoma columbetta - Silkesmusseron

Ekologi : Löv- och blandskog, bl.a. ek- och björkskog. Mager mark. Med lövträd, helst ek och björk.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma columbetta - Silkesmusseron. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (2)
Tricholoma columbetta - Silkesmusseron. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (1)
Tricholoma columbetta - Silkesmusseron. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (2)
Tricholoma_columbetta_-_Silkesmusseron._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2013-10-14._(1)
Tricholoma_columbetta_-_Silkesmusseron._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2013-10-14._(2)
Tricholoma columbetta - Silkesmusseron. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (1)
Visa mer

Tricholoma equestre - Riddarmusseron

Ekologi : Barr- och lövskog

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma_Equestre_-_riddarmusseron._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07__
Tricholoma_equestre_-Riddarmusseron.__Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10-04.__(2)
Tricholoma_equestre_-_Riddarmusseron._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14_(2)
Tricholoma equestre - Riddarmusseron. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet.  2011-10-29. (1)
Tricholoma equestre - Riddarmusseron. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet.  2011-10-29. (2)
Tricholoma equestre - Riddarmusseron. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2010-10-26. (5)
Tricholoma equestre - Riddarmusseron. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2010-10-26. (4)
Tricholoma_equestre_-_Riddarmusseron.__Sweden,_Skåne,_Yngsjö,_Gropahålet.__2011-11-08
Tricholoma_Equestre_-_riddarmusseron._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07_
Tricholoma_equestre_-_Riddarmusseron.__Sweden,_Värmland_2011-09-20-23._(6)
Tricholoma equestre - Riddarmusseron. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2010-10-26. (7)
Tricholoma_equestre_-Riddarmusseron.__Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10-04.__(1)
Tricholoma_Equestre_-_riddarmusseron._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07__
Tricholoma_equestre_-_Riddarmusseron._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14_(5)
Tricholoma_equestre_-_Riddarmusseron._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14._(1)
Tricholoma_equestre_-_Riddarmusseron.__Sweden,_Värmland_2011-09-20-23._(2)
Tricholoma_equestre_-_Riddarmusseron.__Sweden,_Värmland_2011-09-20-23._(3)
Tricholoma_equestre_-_Riddarmusseron._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14_(3)
Tricholoma_equestre_-_Riddarmusseron.__Sweden,_Värmland_2011-09-20-23._(5)
Tricholoma_equestre_-_Riddarmusseron.__Sweden,_Värmland_2011-09-20-23._(4)
Tricholoma_equestre_-_Riddarmusseron.__Sweden,_Värmland_2011-09-20-23._(1)
Tricholoma_equestre_-_Riddarmusseron._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14_(4)
Visa mer

Tricholoma focale - Kragmusseron

Ekologi : Barrskog, helst lavtallskog, men även granskog. Sand. Kalkrik mark. Med tall.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma_focale_-_Kragmusseron._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14._(3)
Tricholoma_focale_-_Kragmusseron._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14._(1)
Tricholoma_focale_-_Kragmusseron._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14._(2)
Tricholoma_focale_-_Kragmusseron._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14._(5)
Tricholoma_focale_-_Kragmusseron._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14._(4)
Tricholoma focale - Kragmusseron. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2011-10-29. (5)
Tricholoma focale - Kragmusseron. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2011-10-29. (4)
Tricholoma focale - Kragmusseron. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2011-10-29. (3)
Visa mer

Tricholoma fulvum - Fläckmusseron. 

Ekologi : Löv- och blandskog. Fuktig, mager mark. Med björk..

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma fulvum - Fläckmusseron
Tricholoma fulvum - Fläckmusseron. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-03.
Tricholoma fulvum - Fläckmusseron
Tricholoma fulvum - Fläckmusseron
Tricholoma fulvum - Fläckmusseron. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-03.
Tricholoma fulvum - Fläckmusseron
Tricholoma fulvum - Fläckmusseron. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-03.
Tricholoma fulvum - Fläckmusseron
Show More

Tricholoma inamoenum - Luktmusseron 

EKOLOGI : Barrskog, helst granskog. Sällan hedbokskog. Marken, bland mossa. Med gran.

EKOLOGISK GRUPP : SMykorrhiza/symbios

Tricholoma_inamoenum_-_Luktmusseron
Tricholoma inamoenum - Luktmusseron. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13
Show More

Tricholoma inocybeoides - Dvärgmusseron

Ekologi : Skog och urban miljö

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma inocybeoides - Dvärgmusseron. Sweden, Skåne, Klåveröd. 2007-10-19. (3)
Tricholoma inocybeoides - Dvärgmusseron. Sweden, Skåne, Klåveröd. 2007-10-19. (2)
Tricholoma inocybeoides - Dvärgmusseron. Sweden, Skåne, Klåveröd. 2007-10-19. (1)
Visa mer

Tricholoma lascivum

Ekologi : Löv- och blandskog, helst ek- och bokskog. Marken. Med ek och bok.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma lascivum s.lat - Ekmusseron. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad. 2016-10-01. (2)
Tricholoma lascivum s.lat - Ekmusseron. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad. 2016-10-01. (3)
Tricholoma lascivum s.lat - Ekmusseron. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad. 2016-10-01. (4)
Visa mer

Tricholoma myomyces - Jordmusseron

Ekologi : Skog och jordbrukslandskap

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma_myomyces_-_Jordmusseron._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_Furu._2012-11-23._(1)
Tricholoma terreum - Jordmusseron. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.
Tricholoma_terreum_-_Jordmusseron
Tricholoma terreum - Jordmusseron. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.
Tricholoma_terreum_-_Jordmusseron
Tricholoma terreum - Jordmusseron. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.
Tricholoma_myomyces_-_Jordmusseron._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_Furu._2012-11-23._(2)
Tricholoma_terreum_-_Jordmusseron
Tricholoma terreum - Jordmusseron. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.
Tricholoma_terreum_-_Jordmusseron
Tricholoma terreum - Jordmusseron. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.
Tricholoma_terreum_-_Jordmusseron
Tricholoma terreum - Jordmusseron. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.
Tricholoma_terreum_-_Jordmusseron
Tricholoma terreum - Jordmusseron. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.
Tricholoma_terreum_-_Jordmusseron
Tricholoma terreum - Jordmusseron. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.
Tricholoma_terreum_-_Jordmusseron
Tricholoma terreum - Jordmusseron. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.
Tricholoma_terreum_-_Jordmusseron
Tricholoma terreum - Jordmusseron. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.
Visa mer

Tricholoma pessundatum - Droppmusseron

Ekologi : Barrskog, helst tallskog. Sand. Med barrträd.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma pessundatum - Droppmusseron. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2011-11-08. (2)
Tricholoma pessundatum - Droppmusseron. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2011-11-08. (1)
Visa mer

Tricholoma portentosum - Streckmusseron

Ekologi : Barrskog. Sällan lövskog. Mager mark, bland mossa.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma_portentosum_-_Streckmusseron._Sweden,_Västergötland,_Väderholmen_2014-09-12._(5)
Tricholoma_portentosum_-_Streckmusseron._Sweden,_Västergötland,_Väderholmen_2014-09-12._(1)
Tricholoma_portentosum_-_Streckmusseron._Sweden,_Västergötland,_Väderholmen_2014-09-12._(4)
Tricholoma_portentosum_-_Streckmusseron._Sweden,_Västergötland,_Väderholmen_2014-09-12._(3)
Visa mer

Tricholoma saponaceum - Såpmusseron

Ekologi : Löv- och barrskog. Marken.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma saponaceum - Såpmusseron. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommaravinen. 2017-08-23 (5)
Tricholoma saponaceum - Såpmusseron. Sweden, Skåne, Söderåsen, Härnäsdammarna. 2014-09-12. (4)
Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommaravinen. 2017-08-23 (1)
Tricholoma saponaceum - Såpmusseron. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommaravinen. 2017-08-23 (3)
Tricholoma saponaceum - Såpmusseron. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommaravinen. 2017-08-23 (35)
Tricholoma saponaceum - Såpmusseron. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommaravinen. 2017-08-23 (36)
Tricholoma saponaceum - Såpmusseron. Sweden, Skåne, Söderåsen, Härnäsdammarna. 2014-09-12. (3)
Tricholoma saponaceum - Såpmusseron. Sweden, Skåne, Söderåsen, Härnäsdammarna. 2014-09-12. (5)
Tricholoma saponaceum - Såpmusseron. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommaravinen. 2017-08-23 (4)
Tricholoma saponaceum - Såpmusseron. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommaravinen. 2017-08-23 (2)
Tricholoma saponaceum - Såpmusseron. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2011-10-29. (1)
Tricholoma saponaceum - Såpmusseron. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2011-10-29. (3)
Tricholoma_saponaceum_-_Såpmusseron._Sweden,_Småland,_Slingsviken,_Bjulebo._2017-10-04_(15)
Tricholoma saponaceum - Såpmusseron. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommaravinen. 2017-08-23 (1)
Tricholoma saponaceum - Såpmusseron. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2011-10-29. (2)
Tricholoma saponaceum - Såpmusseron. Sweden, Skåne, Söderåsen, Härnäsdammarna. 2014-09-12. (2)
Tricholoma_saponaceum_-_Såpmusseron._Sweden,_Småland,_Slingsviken,_Bjulebo._2017-10-04_(14)
Visa mer

Tricholoma scalpturatum - Gulnande musseron

Ekologi : Löv- och blandskog samt park. Kalkrik mark. Med lövträd, helst björk.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma scalpturatum - Gulnande musseron. Sweden, Skåne, Vallåkra,Grönadal. 2016-09-15. (5)
Tricholoma scalpturatum - Gulnande musseron. Sweden, Skåne, Vallåkra,Grönadal. 2016-09-15. (4)
Tricholoma scalpturatum - Gulnande musseron. Sweden, Skåne, Vallåkra,Grönadal. 2016-09-15. (6)
Tricholoma scalpturatum - Gulnande musseron. Sweden, Skåne, Vallåkra,Grönadal. 2016-09-15. (3)
Tricholoma_scalpturatum_-_Gulnande_musseron._Sweden,_Skåne,_Lomma,_Alnarpsparken._2017-08-05.__(5)
Tricholoma_scalpturatum_-_Gulnande_musse
Tricholoma scalpturatum - Gulnande musseron. Sweden, Gotland, Lärbro, Hammaränget naturreservat. 2018-10-01
Tricholoma_scalpturatum_-_Gulnande_musse
Tricholoma scalpturatum - Gulnande musseron. Sweden, Gotland, Lärbro, Hammaränget naturreservat. 2018-10-01
Tricholoma scalpturatum - Gulnande m
Tricholoma scalpturatum - Gulnande musseron. Sweden, Gotland, Lärbro, Hammaränget naturreservat. 2018-10-01
Tricholoma scalpturatum - Gulnande musseron. Sweden, Skåne, Vallåkra,Grönadal. 2016-09-15. (7)
Tricholoma scalpturatum - Gulnande musseron. Sweden, Skåne, Vallåkra,Grönadal. 2016-09-15. (8)
Tricholoma_scalpturatum_-_Gulnande_musseron._Sweden,_Skåne,_Lomma,_Alnarpsparken._2017-08-05.__(6)
Tricholoma_scalpturatum_-_Gulnande_musse
Tricholoma scalpturatum - Gulnande musseron. Sweden, Gotland, Lärbro, Hammaränget naturreservat. 2018-10-01
Tricholoma_scalpturatum_-_Gulnande_musse
Tricholoma scalpturatum - Gulnande musseron. Sweden, Gotland, Lärbro, Hammaränget naturreservat. 2018-10-01
Visa mer

Tricholoma sciodes - Puckelmusseron

Ekologi : Lövskog, helst bokskog. Sällan ekskog. Marken. Med bok, sällan ek.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma_sciodes_-_Puckelmusseron._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-09-29._(5)
Tricholoma_sciodes_-_Puckelmusseron._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-09-29._(7)
Tricholoma_sciodes_-_Puckelmusseron._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-09-29._(6)
Tricholoma_sciodes_-_Puckelmusseron._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-09-29._(1)
Visa mer

Tricholoma sejunctum s. str. - Sydlig kantmusseron (NT)

Ekologi : Svampen är en lövskogsart som åtminstone hos oss förefaller vara knuten till ek som den bildar mykorrhiza med. Den växer på näringsrik och kalkhaltig mark, företrädesvis på halvöppen mark som t.ex. i beteshagar och parker med ek, på Öland även under lite grövre ekar i lågskogar av hassel på torrbackar. På de lokaler den förekommer kan den växa ganska rikligt i stora häxringar.(Kännetcken - Hatten är 5–12 cm, ofta med oregelbundet vågig kant, gul eller gröngul men mörk i mitten av talrika, inväxta svarta fibrer. Den gula färgen kan blekna ur fläckvis på äldre exemplar. Lamellerna är ganska täta, vita eller ibland något gultonade. Foten är cylindrisk eller något förtjockad mot basen, något flockig, ca 1 cm tjock och vit eller kring mitten gulaktig. Smaken är mild eller nästan mild och lukten är svag.)

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma_sejunctum_s._str._-_Sydlig_kantmusseron_(NT)._Sweden,_Småland_Blankaholm,_Solstadström._2
Tricholoma_sejunctum_s._str._-_Sydlig_kantmusseron_(NT)._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._
Tricholoma_sejunctum_s._str._-_Sydlig_kantmusseron_(NT)._Sweden,_Småland_Blankaholm,_Solstadström._2
Tricholoma_sejunctum_s._str._-_Sydlig_kantmusseron_(NT)._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._
Tricholoma_sejunctum_s._str._-_Sydlig_kantmusseron_(NT)._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._
Visa mer

Tricholoma sulphurescens s. lat - Blekmusseron (DD)

Ekologi : Svampen bildar mykorrhiza med olika lövträd. I nordöstra Skåne växer blekmusseron på kalkrik mark i bokskog. Lokalen i Medelpad är en kalkrik sumpskog med gran och björk. Växtplatsernas beskaffenhet i Lappland och norra Finland är inte närmare kända, men troligen är det även här björk som utgör mykorrhizapartner. (Bildar mykorrhiza med bok och björk, i ängsbokskog, björkskog och fuktig barrskog, på kalkrik mark. Artens svårtolkade utbredning och ekologiska krav gör status oklar, men uppenbart är det en ytterst sällsynt art, knuten till skogar med höga naturvärden. I fyndmaterialet från Sverige döljer sig två skilda arter med olika ekologi och utbredning. Dels T. sulphurescens s.str. som är sydlig, dels T. boreosulphurescens som är mera nordlig. I avvaktan på taxonomisk utredning placeras arten som s.lat. i DD. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.) (Kännetecken - Blekmusseron med sin bleka, torra och matta hatt liknar, åtminstone från början, en stor ekmusseron Tricholoma lascivum. Vid tumning uppstår dock snart svavelgula fläckar och med tiden blir hela svampen fläckig i gulbrunt. Lukten är ganska stark och komplex men inte så oangenäm som hos ekmusseron. Smaken är mild eller bara aningen bitter.)

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma sulphurescens s. lat - Blekmusseron (DD). Sweden, Skåne, Ivön, Ungsmunnarna. 2014-10-12.
Tricholoma sulphurescens s. lat - Blekmusseron (DD). Sweden, Skåne, Ivön, Ungsmunnarna. 2014-10-12.
Tricholoma sulphurescens s. lat - Blekmusseron (DD). Sweden, Skåne, Ivön, Ungsmunnarna. 2014-10-12.
Visa mer

Tricholoma sulphureum/bryogenum - Svavelmusseron/ Detta taxon har ersatt Tricholoma sulphureum [6287] och Tricholoma bufonium [6261]. De betraktas inte längre som separata taxa och har därför slagits ihop.

Ekologi : Barr- Löv och Ädellövskog

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma_sulphureumbryogenum -_Svavelmusseron._Sweden,_Skåne,_Sjöbo,_Ommaravinen._2017-08-23._(4)
Tricholoma sulphureumbryogenum - Svavelmusseron. Sweden, Skåne, Söderåsens NTP, Skäralid. 2014-09-26
Tricholoma_sulphureumbryogenum -_Svavelmusseron._Sweden,_Skåne,_Kristanstad,_Balsberget._2010-09-07_
Tricholoma sulphureumbryogenum - Svavelmusseron. Sweden, Skåne, Söderåsens NTP, Skäralid. 2014-09-26
Tricholoma sulphureumbryogenum - Svavelmusseron. Sweden, Skåne, Söderåsens NTP, Skäralid. 2014-09-26
Tricholoma_sulphureumbryogenum -_Svavelmusseron._Sweden,_Skåne,_Kristanstad,_Balsberget._2010-09-07_
Tricholoma_sulphureumbryogenum -_Svavelmusseron._Sweden,_Skåne,_Sjöbo,_Ommaravinen._2017-08-23._(1)
Tricholoma_sulphureumbryogenum -_Svavelmusseron._Sweden,_Skåne,_Sjöbo,_Ommaravinen._2017-08-23._(2)
Tricholoma sulphureumbryogenum - Svavelmusseron. Sweden, Skåne, Söderåsens NTP, Skäralid. 2014-09-26
Tricholoma_sulphureumbryogenum -_Svavelmusseron._Sweden,_Skåne,_Sjöbo,_Ommaravinen._2017-08-23._(3)
Visa mer

Tricholoma ustale - Bokmusseron

Ekologi : Bokskog. Marken. Med bok.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Tricholoma ustale - Bokmusseron. Sweden, Skåne, Söderåsen Skäralid 2010-10-06 (1)
Tricholoma ustale - Bokmusseron. Sweden, Skåne, Söderåsen Skäralid 2010-10-06 (2)
Tricholoma ustale - Bokmusseron. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20. (1)
Tricholoma ustale - Bokmusseron. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20. (2)
Tricholoma ustale - Bokmusseron. Sweden, Skåne, Söderåsen Skäralid 2010-10-06 (7)
Tricholoma ustale - Bokmusseron. Sweden, Skåne, Söderåsen Skäralid 2010-10-06 (3)
<