top of page

Rhytisma - Tjärfläckssvampar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Ar t                                      4                                          4                                   4

Rhytisma acerinum (lönntjärfläck), Rhytisma andromedae (roslingtjärfläck), Rhytisma punctatum, Rhytisma salicinum (videtjärfläck)

Rhytisma acerinum - Lönntjärfläck

EKOLOGI: Blandad ädellövskog, park och trädgård. Parasit på blad av tysklönn Acer pseudoplatanus.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

bottom of page