top of page

Pterula - Mattsvampar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       4                                          4                                  4

Pterula gracilis (trådmattsvamp), Pterula multifida (barrmattsvamp), Pterula sclerotiicola, Pterula subulata (parkmattsvamp)

Pterula multifida - Barrmattsvamp

Ekologi : Barr- och blandskog (Gotland på torräng). Barrförna, ofta vid stubbar.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page