top of page

Murklingar består av flera släkten, en del tillhör skålsvamparna så de precenterar jag under fliken "Skålsvmpar"

Cudonia - Mössmurklingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                  2

Cudonia circinans (mössmurkling), Cudonia confusa (blek mössmurkling)

Spathularia - Spadmurklingar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                         2                                    2

Spathularia flavida (spadmurkling), Spathularia rufa (blek spadmurkling)

 

Bryoglossum - Mossmurklingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                  2

Bryoglossum gracile (liten mossmurkling)​, Bryoglossum rehmii (stor mossmurkling)

​​Heyderia  - Barrmurklingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                  2

Heyderia abietis (granbarrmurkling), Heyderia pusilla (tallbarrmurkling)

Leotia  - Slemmurklingar :

Taxonkategori -Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                      1                                           1                                   1

Leotia lubrica (slemmurkling) 

Vibrissea - Bäckmurklingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                          4                                  4

Form                                   3                                          3                                  3

Vibrissea decolorans, Vibrissea filisporia, Vibrissea flavovirens, Vibrissea norvegica, Vibrissea truncorum (bäckmurkling)

Sarcoleotia - Fjällmurklingar :  

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Sarcoleotia globosa (fjällmurkling)

bottom of page