top of page

Trattskivlingar - Clitocybe 

                                  Trattskivlingar i andra släkten är

Nedan släktet Clitocybe

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    52                                        38                                 37

Varietet                             8                                          6                                   6

Clitocybe agrestis, Clitocybe albofragrans, Clitocybe alexandri (pluggtrattskivling), Clitocybe amarescens (besk trattskivling)

Clitocybe anisata, Clitocybe augeana, Clitocybe barbularum, Clitocybe candicans (vit trattskivling), Clitocybe collina

Clitocybe connata (vit tuvskivling), Clitocybe diatreta (blekröd trattskivling), Clitocybe dionysae, Clitocybe diosma

Clitocybe ditopus (mjöltrattskivling), Clitocybe favrei, Clitocybe fennica, Clitocybe festiva, Clitocybe foetens

Clitocybe fragrans (dofttrattskivling), Clitocybe fuscosquamula, Clitocybe gilvaoides, Clitocybe globispora, Clitocybe harperi

Clitocybe houghtonii, Clitocybe inornata (röktrattskivling), Clitocybe laricicola, Clitocybe lateritia, Clitocybe lituus, Clitocybe lohjaënsis

Clitocybe marginella, Clitocybe menthiodora, Clitocybe metachroa (grå trattskivling), Clitocybe metachroides

Clitocybe nebularis (pudrad trattskivling), Clitocybe odora (grön trattskivling), Clitocybe paxillus

Clitocybe phaeophthalma (stinktrattskivling), Clitocybe phyllophila (lövtrattskivling), Clitocybe pruinosa (liten vårtrattskivling)

Clitocybe regularis,Clitocybe rivulosa (gifttrattskivling), Clitocybe robusta, Clitocybe sinopica (svedjetrattskivling), Clitocybe strigosa

Clitocybe subalutacea, Clitocybe subcordispora, Clitocybe subspadicea, Clitocybe trulliformis, Clitocybe truncicola

Clitocybe vermicularis (stor vårtrattskivling), Clitocybe vibecina (strimmig trattskivling), Singerocybe viscida

Rubrik 2

Clitocybe fragrans - Dofttrattskivling
EKOLOGIi : Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog,
Öppna gräsmarker, Buskmark, Trädbärande gräsmark,  Öppen fastmark
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Clitocybe metachroa - Grå trattskivling
EKOLOGI: Barr- och lövskog. Förna.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Clitocybe nebularis - Pudrad trattskivling
EKOLOGI : Löv- och barrskog, park och trädgård. Förna, på kväverik mark.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Clitocybe odora - Grön trattskivling
EKOLOGI : Löv- och barrskog. Marken.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Clitocybe phaeophthalma - Stinktrattskivling
EKOLOGI : Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Lövskog
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Clitocybe rivulosa  - Gifttrattskivling
EKOLOGI: Jordbrukslandskap, Öppna gräsmarker, 
Öppen fastmark, Lövskog
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page