top of page

Taxonkategori -          Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Organismgrupp               100

Underklass                      311

Ordning                           655

Familj                                13                                13                          13

Släkte                               49                                 47                          47

Kollektivtaxon                    2                                    1                            1

Art                                  256                                233                       228

Informationen om arterna mm. har jag hämtat från DynTaxa & Artfakta, ArtDatabanken om inget annat anges.  

bottom of page