Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Klass                                    4                                             2                                     2

Ordning                             8                                             6                                     6

Familj                                16                                           14                                   14

Släkte                                47                                           47                                   47

Art                                    236                                        235                                 235

Informationen om arterna mm. har jag hämtat från DynTaxa & Artfakta, ArtDatabanken om inget annat anges.  

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan