top of page

Cribraria argillacea - Ockranätklubba

Ekologi : Skog. Murken ved, särskilt basen av granstubbar. Ofta i massförekomst på starkt murken ved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Cribraria aurantiaca

EKOLOGI : Skog. Murken ved, främst sur ved, lågt PH-värde som barr och bokved. Anses som en sommarart men kan förekomma sent varma höstar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

NOTERING : Hälften av mina fynd på bokved.

Cribraria cancellata

Ekologi : Skog. Murken ved och mossor på trädbaser.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Cribraria microcarpa

Ekologi : Skog. Murken ved. Troligen förbisedd

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Cribraria persoonii

Ekologi : Skog. Murken ved. 

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Cribraria rufa - Orange nätklubba

Ekologi : Skog. Murken ved, framför allt lövved, gärna al. (Fler av mina fynd på murken granved?)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page