Pucciniales - Rostsvampar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Familj                                 7                                          7                                   7

Släkte                               29                                       26                                 26

Kollektivtaxon                 3                                         3                                    3

Art                                   276                                    240                               240

Varietet                            20                                       18                                 18

Form                                 19                                        17                                  16

(Efterhand som jag hittar rostsvampar så kommer respektive familj få en egen flik. Men nu  har jag samlat alla här så länge)

Coleosporiaceae

Chrysomyxa (granrostsläktet), Coleosporium (vaxrost), Cronartium, Endocronartium, Hyalopsora, Melampsorella, Melampsoridium

Milesina, Naohidemyces, Pucciniastrum, Uredinopsis

Melampsoraceae

Melampsora

Phragmidiaceae

Arthuriomyces, Frommeëlla, Kuehneola, Phragmidium, Trachyspora, Xenodochus

Pucciniaceae

Cumminsiella, Endophyllum, Gymnosporangium (gelérost), Miyagia, Puccinia, Uromyces

Raveneliaceae

Nyssopsora, Triphragmium

Uropyxidaceae

Ochropsora, Tranzschelia

Pucciniales, genera incertae sedis

Caeoma

aa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleroa robertiani 

Ekologi : Parasiterar på Geranium robertianum - Stinknäva.

Ekologisk grupp : Parasiterasit.

Coleroa robertiani Sweden, Skåne, Bälteb
Coleroa robertiani Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.
Coleroa robertiani Sweden, Skåne, Bälteb
Coleroa robertiani Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.
Coleroa robertiani Sweden, Skåne, Bälteb
Coleroa robertiani Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.
Coleroa robertiani
Coleroa robertiani. Sporer 12,0 - 14,0 x 6,0 µm.
Coleroa robertiani
Coleroa robertiani. Sporer 12,0 - 14,0 x 6,0 µm.
Coleroa robertiani
Coleroa robertiani. Sporer 12,0 - 14,0 x 6,0 µm.
Coleroa robertiani
Coleroa robertiani. Sporer 12,0 - 14,0 x 6,0 µm.
Coleroa robertiani
Coleroa robertiani. Sporer 12,0 - 14,0 x 6,0 µm.
Coleroa robertiani
Coleroa robertiani. Sporer 12,0 - 14,0 x 6,0 µm.
Coleroa robertiani
Coleroa robertiani. Sporer 12,0 - 14,0 x 6,0 µm.
Show More

Coleosporium tussilaginis

Ekologi : På sommaren och hösten? Mitt fynd på Petasites hybridus - pestskråp

Ekologisk grupp : Parasit

Coleosporium_tussilaginis
Coleosporium tussilaginis. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15
Coleosporium_tussilaginis
Coleosporium tussilaginis. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15
Coleosporium_tussilaginis
Coleosporium tussilaginis. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15
Show More

Gymnosporangium clavariiforme - Hagtornsrost

Ekologi : På sommaren och hösten finner man skålvarianten på  blad och frukter av hagtorn under våren hittas de fingerlika utväxterna på levande enar.

Ekologisk grupp : Parasit

Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtorns
Gymnosporangium cornutum - Hornrost. Osby lokal 1 2019-08-22
Gymnosporangium cornutum - Hornrost
Gymnosporangium cornutum - Hornrost. Osby lokal 1 2019-08-22
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtornsrost._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(41)
Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtornsrost._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(38)
Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtornsrost._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(37)
Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtornsrost._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(40)
Visa mer

Gymnosporangium cornutum - Hornrost

Ekologi : På Sorbus - Rönn & Oxel

Ekologisk grupp : Parasit

Gymnosporangium cornutum - Hornrost
Gymnosporangium cornutum - Hornrost. Osby lokal 1 2019-08-22
Gymnosporangium cornutum - Hornrost
Gymnosporangium cornutum - Hornrost. Osby lokal 1 2019-08-22
Show More

Gymnosporangium sabinae - Päronrost

Ekologi : Svampen angriper både enar och päronträd. Angreppen startar hos enarna och sprids under våren med hjälp av vinden till päronträden. Enarna får vad som brukar kallas gelérost, ofta brun-orangea tungformade utväxter av varierande storlek. Det är samma svamp som orsakar skadorna på päronträden då den värdväxlar (lever en del av livscykeln som parasit i en slags organism och nästa stadium i en annan organism) mellan enar (vintertid) och päronträd (sommartid). Det bildas gula fläckar på bladen som senare under säsongen övergår i orange-rött med små, svarta prickar.

Ekologisk grupp : Parasit

Gymnosporangium_sabinae_-_Päronrost
Gymnosporangium sabinae - Päronrost. Sweden, Skåne, Helsingborg, Umeågatan. 2019-04-05.
Gymnosporangium sabinae - Päronrost
Gymnosporangium sabinae - Päronrost. Sweden, Skåne, Helsingborg, Umeågatan. 2019-04-05.
Gymnosporangium sabinae - Päronrost
Gymnosporangium sabinae - Päronrost. Sweden, Skåne, Helsingborg, Umeågatan. 2019-04-05.
Gymnosporangium sabinae - Päronrost
Gymnosporangium sabinae - Päronrost. Sweden, Skåne, Helsingborg, Umeågatan. 2019-04-05.
Gymnosporangium sabinae - Päronrost
Gymnosporangium sabinae - Päronrost. Sweden, Skåne, Helsingborg, Umeågatan. 2019-04-05.
Show More

Kuehneola uredinis

Ekologi : På björnbär - Rubus går både på bladen och stjälkarna.

Ekologisk grupp : Parasit

Kuehneola_uredinis
Kuehneola uredinis. Sweden, Skåne, Laröd, Hittarpsravinen. 2020-05-26
Kuehneola_uredinis
Kuehneola uredinis. Sweden, Skåne, Laröd, Hittarpsravinen. 2020-05-26
Kuehneola_uredinis
Kuehneola uredinis. Sweden, Skåne, Laröd, Hittarpsravinen. 2020-05-26
Kuehneola_uredinis
Kuehneola uredinis. Sweden, Skåne, Laröd, Hittarpsravinen. 2020-05-26
Show More

Ochrospora ariae - Rönnrost

Ekologi : På våren på Vitsippor - Anemone nemorosa på sommaren och hösten på (Rosaceae (rosväxter) rönn m.fl.

Ekologisk grupp : Parasit

Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (3)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (2)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (4)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (8)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (6)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (1)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (7)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (5)
Visa mer

Phragmidium rosae-pimpinellifoliae -  Rosrost

Ekologi : På rosor vilktigast är Spinosissimarosor.

Ekologisk grupp : Parasit

Phragmidium_rosae-pimpinellifoliae_-__Rosrost.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1._2014-10-29
Visa mer

Puccinia aegopodii

Ekologi : På, Aegopodium podagraria - Kirskål

Ekologisk grupp : Parasit

Puccinia aegopodii
Puccinia aegopodii. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17
Puccinia aegopodii
Puccinia aegopodii. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17
Puccinia aegopodii
Puccinia aegopodii. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17
Puccinia aegopodii
Puccinia aegopodii. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17
Puccinia aegopodii
Puccinia aegopodii. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17
Puccinia aegopodii
Puccinia aegopodii. Sporer, 30,8 - 33,0 x 15,4 - 17,6 µm
Puccinia aegopodii
Puccinia aegopodii. Sporer, 30,8 - 33,0 x 15,4 - 17,6 µm
Show More

Puccinia chaerophylli.

Ekologi : VÄRDVÄXTER Apiaceae, oligofagus, Anthriscus caucalis, cerefolium, lamb procarpa, nitidus, sylvestris & subsp. nemorosus, tenerrimus; Chaerophyllum aureum, bulbosum, byzantinum, hirsutum, makrospermum, temulum, villarsii; Daucus carota; Myrrhis odorata; Torilis japonica.

Mitt fynd på Spansk körvel

Ekologisk grupp : Parasit

Puccinia_chaerophylli
Puccinia chaerophylli. Sweden, Skåne, Heslingborg, Skogsgatan 1. 2019-05-09.
Puccinia_chaerophylli
Puccinia chaerophylli. Sweden, Skåne, Heslingborg, Skogsgatan 1. 2019-05-09.
Puccinia_chaerophylli
Puccinia chaerophylli. Sweden, Skåne, Heslingborg, Skogsgatan 1. 2019-05-09.
Puccinia_chaerophylli
Puccinia chaerophylli. Sweden, Skåne, Heslingborg, Skogsgatan 1. 2019-05-09.
Puccinia chaerophylli
Puccinia chaerophylli. 19,8-26,4 µm i diam - 30,8 - 33,0 x 15,4 - 22,0 µm.
Puccinia chaerophylli
Puccinia chaerophylli. 19,8-26,4 µm i diam - 30,8 - 33,0 x 15,4 - 22,0 µm.
Puccinia chaerophylli
Puccinia chaerophylli. 19,8-26,4 µm i diam - 30,8 - 33,0 x 15,4 - 22,0 µm.
Puccinia chaerophylli
Puccinia chaerophylli. 19,8-26,4 µm i diam - 30,8 - 33,0 x 15,4 - 22,0 µm.
Puccinia chaerophylli
Puccinia chaerophylli. 19,8-26,4 µm i diam - 30,8 - 33,0 x 15,4 - 22,0 µm.
Show More

Rubrik 2

Puccinia circaeae

Ekologi : På Circaea - Häxörter

Ekologisk grupp : Parasit

Puccinia circaeae
Puccinia circaeae. Sweden, skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2019-07-28.
Puccinia circaeae
Puccinia circaeae. Sweden, skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2019-07-28.
Show More

Puccinia coronata var. coronata

Ekologi : ?

Ekologisk grupp : Parasit

Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (10)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (11)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (6)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (12)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (8)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (7)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (9)
Visa mer

Puccinia lapsanae

EKOLOGI : På blad av Lapsana communis - Harkål 

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Puccinia lapsanae
Puccinia lapsanae. (på blad av harkål - Lapsana communis) Sweden, Skåne, Färingtofta, Djupadalsmölla 2019-03-16
Show More

Puccinia punctiformis - Luktrost

EKOLOGI : På tistelblad. Mitt fynd i trädgård. Luktar gott, blomster/honungsdoft

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Puccinia_punctiformis_-_Luktrost
Puccinia punctiformis - Luktrost. Sweden, Skåne, Hittarp, Gröntegatan. 2019-05-27
Puccinia_punctiformis_-_Luktrost
Puccinia punctiformis - Luktrost. Sweden, Skåne, Hittarp, Gröntegatan. 2019-05-27
Puccinia_punctiformis_-_Luktrost
Puccinia punctiformis - Luktrost. Sweden, Skåne, Hittarp, Gröntegatan. 2019-05-27
Puccinia_punctiformis_-_Luktrost
Puccinia punctiformis - Luktrost. Sweden, Skåne, Hittarp, Gröntegatan. 2019-05-27
Puccinia punctiformis - Luktrost
Puccinia punctiformis - Luktrost. Sporer, 19,8 - 26,4 µm.
Show More

Puccinia sessilis - Konvaljerost

Ekologi : Verkar ha ett stadium på lök, orkidéväxter m.fl. och ett stadium på stora gräs.

Ekologisk grupp : Parasit

Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-05-21.
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-05-21.
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-05-21.
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-05-21.
Visa mer

Pucciniastrum areolatum - Häggrost

Ekologi : Knuten till lokaler med hägg, eftersom rostsvampen värdväxlar mellan gran och hägg. Angrepp i grankottar är vanligast, men årsskott på yngre gran kan också angripas.

Ekologisk grupp : Parasit

Pucciniastrum_areolatum_-_Häggrost.__Sweden,_Sörmland,_Malmköping,_Trumslagarskogen._2016-03-31._(2)
Pucciniastrum_areolatum_-_Häggrost.__Sweden,_Sörmland,_Malmköping,_Trumslagarskogen._2016-03-31._(1)
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Östergötland, Omberg, Stocklycke. 2015-03-13.
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Halland, Våxtorp, Vallåsen 2010-04-07. (3)
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Halland, Våxtorp, Vallåsen 2010-04-07. (2)
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Halland, Våxtorp, Vallåsen 2010-04-07. (1)
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (1)
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
Visa mer

Tranzschelia anemones - Sipprost

Ekologi : På lad av Anemone nemorosa - vitsippa

Ekologisk grupp : Parasit

Tranzschelia_anemones_-_Sipprost
Tranzschelia anemones - Sipprost. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2017-05-13.
Tranzschelia_anemones_-_Sipprost
Tranzschelia anemones - Sipprost. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2017-05-13.
Show More

Urocystis ficariae

EKOLOGI : Rost på, Ranunculaceae - ranunkelväxter, mitt fynd på Ficaria verna - Svalört. Fluffiga "kuddar" på blad, de innehåller en svart massa sporrbollar. Sporbollarna består av 1-3 sporer, omgiven av en mer eller mindre kontinuerlig mantel av sterila celler.

EKOLOGISK GRUPP :  Parsit

 Urocystis ficariae
Urocystis ficariae. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bäteberga. 2020-04-11.
 Urocystis ficariae
Urocystis ficariae. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bäteberga. 2020-04-11.
Show More

Uromyces rumicis - Skräpprost

EKOLOGI : Rost på, Ranunculaceae - ranunkelväxter, mitt fynd på Ficaria verna - Svalört.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Uromyces rumicis - Skräpprost
Uromyces rumicis - Skräpprost. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bältebergar ravinen. 2020-04-11.
Uromyces rumicis - Skräpprost
Uromyces rumicis - Skräpprost. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bältebergar ravinen. 2020-04-11.
Uromyces rumicis - Skräpprost
Uromyces rumicis - Skräpprost. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bältebergar ravinen. 2020-04-11.
Uromyces rumicis - Skräpprost
Uromyces rumicis - Skräpprost. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bältebergar ravinen. 2020-04-11.
Uromyces rumicis - Skräpprost
Uromyces rumicis - Skräpprost. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bältebergar ravinen. 2020-04-11.
Show More

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan