Pucciniales - Rostsvampar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Familj                                 7                                          7                                   7

Släkte                               29                                       26                                 26

Kollektivtaxon                 3                                         3                                    3

Art                                   276                                    240                               240

Varietet                            20                                       18                                 18

Form                                 19                                        17                                  16

(Efterhand som jag hittar rostsvampar så kommer respektive familj få en egen flik. Men nu  har jag samlat alla här så länge)

Coleosporiaceae

Chrysomyxa (granrostsläktet), Coleosporium (vaxrost), Cronartium, Endocronartium, Hyalopsora, Melampsorella, Melampsoridium

Milesina, Naohidemyces, Pucciniastrum, Uredinopsis

Melampsoraceae

Melampsora

Phragmidiaceae

Arthuriomyces, Frommeëlla, Kuehneola, Phragmidium, Trachyspora, Xenodochus

Pucciniaceae

Cumminsiella, Endophyllum, Gymnosporangium (gelérost), Miyagia, Puccinia, Uromyces

Raveneliaceae

Nyssopsora, Triphragmium

Uropyxidaceae

Ochropsora, Tranzschelia

Pucciniales, genera incertae sedis

Caeoma

Albugo candida - Vitrost
Ekologi : På korsblommiga växter, resedaväxter och åkersenap

Ekologisk grupp : Parasit

aa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albugo candida - Vitrost. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23 (3)
Albugo candida - Vitrost. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23 (3)

Albugo candida - Vitrost. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23

Albugo candida - Vitrost. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23 (2)
Albugo candida - Vitrost. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23 (2)

Albugo candida - Vitrost. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23

Albugo candida - Vitrost. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23 (1)
Albugo candida - Vitrost. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23 (1)

Albugo candida - Vitrost. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23

Coleosporium tussilaginis

Ekologi : På sommaren och hösten? Mitt fynd på Petasites hybridus - pestskråp

Ekologisk grupp : Parasit

Coleosporium_tussilaginis
Coleosporium_tussilaginis

Coleosporium tussilaginis. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15

Coleosporium_tussilaginis
Coleosporium_tussilaginis

Coleosporium tussilaginis. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15

Coleosporium_tussilaginis
Coleosporium_tussilaginis

Coleosporium tussilaginis. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15

Coleroa robertiani 

Ekologi : Parasiterar på Geranium robertianum - Stinknäva.

Ekologisk grupp : Parasiterasit.

Coleroa robertiani Sweden, Skåne, Bälteb
Coleroa robertiani Sweden, Skåne, Bälteb

Coleroa robertiani Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.

Coleroa robertiani Sweden, Skåne, Bälteb
Coleroa robertiani Sweden, Skåne, Bälteb

Coleroa robertiani Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.

Coleroa robertiani Sweden, Skåne, Bälteb
Coleroa robertiani Sweden, Skåne, Bälteb

Coleroa robertiani Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.

Coleroa robertiani
Coleroa robertiani

Coleroa robertiani. Sporer 12,0 - 14,0 x 6,0 µm.

Coleroa robertiani
Coleroa robertiani

Coleroa robertiani. Sporer 12,0 - 14,0 x 6,0 µm.

Coleroa robertiani
Coleroa robertiani

Coleroa robertiani. Sporer 12,0 - 14,0 x 6,0 µm.

Coleroa robertiani
Coleroa robertiani

Coleroa robertiani. Sporer 12,0 - 14,0 x 6,0 µm.

Coleroa robertiani
Coleroa robertiani

Coleroa robertiani. Sporer 12,0 - 14,0 x 6,0 µm.

Coleroa robertiani
Coleroa robertiani

Coleroa robertiani. Sporer 12,0 - 14,0 x 6,0 µm.

Coleroa robertiani
Coleroa robertiani

Coleroa robertiani. Sporer 12,0 - 14,0 x 6,0 µm.

Gymnosporangium clavariiforme - Hagtornsrost

Ekologi : På sommaren och hösten finner man skålvarianten på  blad och frukter av hagtorn under våren hittas de fingerlika utväxterna på levande enar.

Ekologisk grupp : Parasit

Gymnosporangium clavariiforme - Hagtornsrost. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2021-06-05 (1
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtornsrost. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2021-06-05 (1

Gymnosporangium clavariiforme - Hagtornsrost. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2021-06-05

Gymnosporangium clavariiforme - Hagtornsrost. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2021-06-05 (1
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtornsrost. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2021-06-05 (1

Gymnosporangium clavariiforme - Hagtornsrost. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2021-06-05

Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtorns
Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtorns

Gymnosporangium cornutum - Hornrost. Osby lokal 1 2019-08-22

Gymnosporangium cornutum - Hornrost
Gymnosporangium cornutum - Hornrost

Gymnosporangium cornutum - Hornrost. Osby lokal 1 2019-08-22

Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtorns
Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtornsrost._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(41)
Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtornsrost._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(41)
Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtornsrost._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(38)
Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtornsrost._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(38)
Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtornsrost._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(37)
Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtornsrost._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(37)
Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtornsrost._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(40)
Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtornsrost._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(40)
Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtornsrost._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(43)
Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtornsrost._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(43)
Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtornsrost._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(44)
Gymnosporangium_clavariiforme_-_Hagtornsrost._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(44)

Gymnosporangium cornutum - Hornrost

Ekologi : På Sorbus - Rönn & Oxel

Ekologisk grupp : Parasit

Gymnosporangium cornutum - Hornrost. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23 (1)
Gymnosporangium cornutum - Hornrost. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23 (1)

Gymnosporangium cornutum - Hornrost. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23

Gymnosporangium cornutum - Hornrost. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23 (2)
Gymnosporangium cornutum - Hornrost. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23 (2)

Gymnosporangium cornutum - Hornrost. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23

Gymnosporangium cornutum - Hornrost
Gymnosporangium cornutum - Hornrost

Gymnosporangium cornutum - Hornrost. Osby lokal 1 2019-08-22

Gymnosporangium cornutum - Hornrost
Gymnosporangium cornutum - Hornrost

Gymnosporangium cornutum - Hornrost. Osby lokal 1 2019-08-22

Gymnosporangium sabinae - Päronrost

Ekologi : Svampen angriper både enar och päronträd. Angreppen startar hos enarna och sprids under våren med hjälp av vinden till päronträden. Enarna får vad som brukar kallas gelérost, ofta brun-orangea tungformade utväxter av varierande storlek. Det är samma svamp som orsakar skadorna på päronträden då den värdväxlar (lever en del av livscykeln som parasit i en slags organism och nästa stadium i en annan organism) mellan enar (vintertid) och päronträd (sommartid). Det bildas gula fläckar på bladen som senare under säsongen övergår i orange-rött med små, svarta prickar.

Ekologisk grupp : Parasit

Gymnosporangium_sabinae_-_Päronrost
Gymnosporangium_sabinae_-_Päronrost

Gymnosporangium sabinae - Päronrost. Sweden, Skåne, Helsingborg, Umeågatan. 2019-04-05.

Gymnosporangium sabinae - Päronrost
Gymnosporangium sabinae - Päronrost

Gymnosporangium sabinae - Päronrost. Sweden, Skåne, Helsingborg, Umeågatan. 2019-04-05.

Gymnosporangium sabinae - Päronrost
Gymnosporangium sabinae - Päronrost

Gymnosporangium sabinae - Päronrost. Sweden, Skåne, Helsingborg, Umeågatan. 2019-04-05.

Gymnosporangium sabinae - Päronrost
Gymnosporangium sabinae - Päronrost

Gymnosporangium sabinae - Päronrost. Sweden, Skåne, Helsingborg, Umeågatan. 2019-04-05.

Gymnosporangium sabinae - Päronrost
Gymnosporangium sabinae - Päronrost

Gymnosporangium sabinae - Päronrost. Sweden, Skåne, Helsingborg, Umeågatan. 2019-04-05.

Kuehneola uredinis

Ekologi : På björnbär - Rubus går både på bladen och stjälkarna.

Ekologisk grupp : Parasit

Kuehneola_uredinis
Kuehneola_uredinis

Kuehneola uredinis. Sweden, Skåne, Laröd, Hittarpsravinen. 2020-05-26

Kuehneola_uredinis
Kuehneola_uredinis

Kuehneola uredinis. Sweden, Skåne, Laröd, Hittarpsravinen. 2020-05-26

Kuehneola_uredinis
Kuehneola_uredinis

Kuehneola uredinis. Sweden, Skåne, Laröd, Hittarpsravinen. 2020-05-26

Kuehneola_uredinis
Kuehneola_uredinis

Kuehneola uredinis. Sweden, Skåne, Laröd, Hittarpsravinen. 2020-05-26

Ochrospora ariae - Rönnrost

Ekologi : På våren på Vitsippor - Anemone nemorosa på sommaren och hösten på (Rosaceae (rosväxter) rönn m.fl.

Ekologisk grupp : Parasit

Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (3)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (3)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (2)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (2)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (4)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (4)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (8)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (8)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (6)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (6)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (1)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (1)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (7)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (7)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (5)
Ochrospora ariae - Rönnrost. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14. (5)

Phragmidium rosae-pimpinellifoliae -  Rosrost

Ekologi : På rosor vilktigast är Spinosissimarosor.

Ekologisk grupp : Parasit

Phragmidium_rosae-pimpinellifoliae_-__Rosrost.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1._2014-10-29
Phragmidium_rosae-pimpinellifoliae_-__Rosrost.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1._2014-10-29
Phragmidium rosae-pimpinellifoliae - Rosrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03.
Phragmidium rosae-pimpinellifoliae - Rosrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03.

Phragmidium rosae-pimpinellifoliae - Rosrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03

Phragmidium rosae-pimpinellifoliae - Rosrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03. (
Phragmidium rosae-pimpinellifoliae - Rosrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03. (

Phragmidium rosae-pimpinellifoliae - Rosrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03

Phragmidium rosae-Pimpinellifoliae- Rosrost. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsar NRV 2019-06-14 (3)
Phragmidium rosae-Pimpinellifoliae- Rosrost. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsar NRV 2019-06-14 (3)

Phragmidium rosae-Pimpinellifoliae- Rosrost. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsar NRV 2019-06-14

Phragmidium rosae-pimpinellifoliae - Rosrost. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2021-06-05.
Phragmidium rosae-pimpinellifoliae - Rosrost. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2021-06-05.

Phragmidium rosae-pimpinellifoliae - Rosrost. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2021-06-05.

Phragmidium rosae-Pimpinellifoliae- Rosrost. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsar NRV 2019-06-14 (4)
Phragmidium rosae-Pimpinellifoliae- Rosrost. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsar NRV 2019-06-14 (4)

Phragmidium rosae-Pimpinellifoliae- Rosrost. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsar NRV 2019-06-14

Puccinia aegopodii

Ekologi : På, Aegopodium podagraria - Kirskål

Ekologisk grupp : Parasit

Puccinia aegopodii
Puccinia aegopodii

Puccinia aegopodii. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17

Puccinia aegopodii
Puccinia aegopodii

Puccinia aegopodii. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17

Puccinia aegopodii
Puccinia aegopodii

Puccinia aegopodii. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17

Puccinia aegopodii
Puccinia aegopodii

Puccinia aegopodii. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17

Puccinia aegopodii
Puccinia aegopodii

Puccinia aegopodii. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17

Puccinia aegopodii
Puccinia aegopodii

Puccinia aegopodii. Sporer, 30,8 - 33,0 x 15,4 - 17,6 µm

Puccinia aegopodii
Puccinia aegopodii

Puccinia aegopodii. Sporer, 30,8 - 33,0 x 15,4 - 17,6 µm

Puccinia chaerophylli.

Ekologi : VÄRDVÄXTER Apiaceae, oligofagus, Anthriscus caucalis, cerefolium, lamb procarpa, nitidus, sylvestris & subsp. nemorosus, tenerrimus; Chaerophyllum aureum, bulbosum, byzantinum, hirsutum, makrospermum, temulum, villarsii; Daucus carota; Myrrhis odorata; Torilis japonica.

Mitt fynd på Spansk körvel

Ekologisk grupp : Parasit

Puccinia_chaerophylli
Puccinia_chaerophylli

Puccinia chaerophylli. Sweden, Skåne, Heslingborg, Skogsgatan 1. 2019-05-09.

Puccinia_chaerophylli
Puccinia_chaerophylli

Puccinia chaerophylli. Sweden, Skåne, Heslingborg, Skogsgatan 1. 2019-05-09.

Puccinia_chaerophylli
Puccinia_chaerophylli

Puccinia chaerophylli. Sweden, Skåne, Heslingborg, Skogsgatan 1. 2019-05-09.

Puccinia_chaerophylli
Puccinia_chaerophylli

Puccinia chaerophylli. Sweden, Skåne, Heslingborg, Skogsgatan 1. 2019-05-09.

Puccinia chaerophylli
Puccinia chaerophylli

Puccinia chaerophylli. 19,8-26,4 µm i diam - 30,8 - 33,0 x 15,4 - 22,0 µm.

Puccinia chaerophylli
Puccinia chaerophylli

Puccinia chaerophylli. 19,8-26,4 µm i diam - 30,8 - 33,0 x 15,4 - 22,0 µm.

Puccinia chaerophylli
Puccinia chaerophylli

Puccinia chaerophylli. 19,8-26,4 µm i diam - 30,8 - 33,0 x 15,4 - 22,0 µm.

Puccinia chaerophylli
Puccinia chaerophylli

Puccinia chaerophylli. 19,8-26,4 µm i diam - 30,8 - 33,0 x 15,4 - 22,0 µm.

Puccinia chaerophylli
Puccinia chaerophylli

Puccinia chaerophylli. 19,8-26,4 µm i diam - 30,8 - 33,0 x 15,4 - 22,0 µm.

Rubrik 2

Puccinia circaeae

Ekologi : På Circaea - Häxörter

Ekologisk grupp : Parasit

Puccinia circaeae
Puccinia circaeae

Puccinia circaeae. Sweden, skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2019-07-28.

Puccinia circaeae
Puccinia circaeae

Puccinia circaeae. Sweden, skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2019-07-28.

Puccinia coronata var. coronata

Ekologi : ?

Ekologisk grupp : Parasit

Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (10)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (10)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (11)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (11)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (6)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (6)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (12)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (12)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (8)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (8)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (7)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (7)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (9)
Puccinia coronata var. coronata. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (9)

Puccinia lapsanae

EKOLOGI : På blad av Lapsana communis - Harkål 

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Puccinia lapsanae
Puccinia lapsanae

Puccinia lapsanae. (på blad av harkål - Lapsana communis) Sweden, Skåne, Färingtofta, Djupadalsmölla 2019-03-16

Puccinia porri (lökrost) 
EKOLOGI : På olika lökarter

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Puccinia porri. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23 (1)
Puccinia porri. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23 (1)

Puccinia porri. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23

Puccinia porri. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23 (2)
Puccinia porri. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23 (2)

Puccinia porri. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2021-06-23

Puccinia punctiformis - Luktrost

EKOLOGI : På tistelblad. Mitt fynd i trädgård. Luktar gott, blomster/honungsdoft

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Puccinia_punctiformis_-_Luktrost
Puccinia_punctiformis_-_Luktrost

Puccinia punctiformis - Luktrost. Sweden, Skåne, Hittarp, Gröntegatan. 2019-05-27

Puccinia_punctiformis_-_Luktrost
Puccinia_punctiformis_-_Luktrost

Puccinia punctiformis - Luktrost. Sweden, Skåne, Hittarp, Gröntegatan. 2019-05-27

Puccinia_punctiformis_-_Luktrost
Puccinia_punctiformis_-_Luktrost

Puccinia punctiformis - Luktrost. Sweden, Skåne, Hittarp, Gröntegatan. 2019-05-27

Puccinia_punctiformis_-_Luktrost
Puccinia_punctiformis_-_Luktrost

Puccinia punctiformis - Luktrost. Sweden, Skåne, Hittarp, Gröntegatan. 2019-05-27

Puccinia punctiformis - Luktrost
Puccinia punctiformis - Luktrost

Puccinia punctiformis - Luktrost. Sporer, 19,8 - 26,4 µm.

Puccinia ser. Coronata - Kronrost
KOMENTAR : Liu & Hamilton har tittat närmare med molekylär och morfologisk analys på Puccinia Coronata. Det har visat sig att substratet som på mitt fynd utgörs av Frangula alnus – Brakved inte är avgörande för vilken art det rör sig om. Det har visat sig att P. coronata möjligen är ett artkomplex av åtta arter.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03 (5)
Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03 (5)

Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03

Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03 (6)
Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03 (6)

Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03

Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03 (9)
Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03 (9)

Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03

Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03 (8)
Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03 (8)

Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03

Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03 (7)
Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03 (7)

Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03

Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03 (1)
Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03 (1)

Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03

Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03 (4)
Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03 (4)

Puccinia ser. Coronata - Kronrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03

Puccinia sessilis - Konvaljerost

Ekologi : Verkar ha ett stadium på lök, orkidéväxter m.fl. och ett stadium på stora gräs.

Ekologisk grupp : Parasit

Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-05-21.
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-05-21.
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-05-21.
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-05-21.
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-05-03. (
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-05-21.
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-05-21.
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-05-21.
Puccinia sessilis - Konvaljerost. på Ramslök. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2011-05-21.

Pucciniastrum areolatum - Häggrost

Ekologi : Knuten till lokaler med hägg, eftersom rostsvampen värdväxlar mellan gran och hägg. Angrepp i grankottar är vanligast, men årsskott på yngre gran kan också angripas.

Ekologisk grupp : Parasit

Pucciniastrum_areolatum_-_Häggrost.__Sweden,_Sörmland,_Malmköping,_Trumslagarskogen._2016-03-31._(2)
Pucciniastrum_areolatum_-_Häggrost.__Sweden,_Sörmland,_Malmköping,_Trumslagarskogen._2016-03-31._(2)
Pucciniastrum_areolatum_-_Häggrost.__Sweden,_Sörmland,_Malmköping,_Trumslagarskogen._2016-03-31._(1)
Pucciniastrum_areolatum_-_Häggrost.__Sweden,_Sörmland,_Malmköping,_Trumslagarskogen._2016-03-31._(1)
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Östergötland, Omberg, Stocklycke. 2015-03-13.
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Östergötland, Omberg, Stocklycke. 2015-03-13.
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Halland, Våxtorp, Vallåsen 2010-04-07. (3)
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Halland, Våxtorp, Vallåsen 2010-04-07. (3)
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Halland, Våxtorp, Vallåsen 2010-04-07. (2)
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Halland, Våxtorp, Vallåsen 2010-04-07. (2)
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Halland, Våxtorp, Vallåsen 2010-04-07. (1)
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Halland, Våxtorp, Vallåsen 2010-04-07. (1)
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (1)
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (1)
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
Pucciniastrum areolatum - Häggrost. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)

Tranzschelia anemones - Sipprost

Ekologi : På lad av Anemone nemorosa - vitsippa

Ekologisk grupp : Parasit

Tranzschelia_anemones_-_Sipprost
Tranzschelia_anemones_-_Sipprost

Tranzschelia anemones - Sipprost. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2017-05-13.

Tranzschelia_anemones_-_Sipprost
Tranzschelia_anemones_-_Sipprost

Tranzschelia anemones - Sipprost. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2017-05-13.

Triphragmium ulmariae - Älggräsrost
EKOLOGI : Parasit på Filipendula ulmaria - Älggräs.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Triphragmium ulmariae - Älggräsrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03. (1)
Triphragmium ulmariae - Älggräsrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03. (1)

Triphragmium ulmariae - Älggräsrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03.

Triphragmium ulmariae - Älggräsrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03.
Triphragmium ulmariae - Älggräsrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03.

Triphragmium ulmariae - Älggräsrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03.

Triphragmium ulmariae - Älggräsrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03. (2)
Triphragmium ulmariae - Älggräsrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03. (2)

Triphragmium ulmariae - Älggräsrost. Sweden, Skåne, Allerum, Allerums mosse. 2021-06-03.

Urocystis ficariae

EKOLOGI : Rost på, Ranunculaceae - ranunkelväxter, mitt fynd på Ficaria verna - Svalört. Fluffiga "kuddar" på blad, de innehåller en svart massa sporrbollar. Sporbollarna består av 1-3 sporer, omgiven av en mer eller mindre kontinuerlig mantel av sterila celler.

EKOLOGISK GRUPP :  Parsit

 Urocystis ficariae
Urocystis ficariae

Urocystis ficariae. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bäteberga. 2020-04-11.

 Urocystis ficariae
Urocystis ficariae

Urocystis ficariae. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bäteberga. 2020-04-11.

Uromyces rumicis - Skräpprost

EKOLOGI : Rost på, Ranunculaceae - ranunkelväxter, mitt fynd på Ficaria verna - Svalört.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Uromyces rumicis - Skräpprost
Uromyces rumicis - Skräpprost

Uromyces rumicis - Skräpprost. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bältebergar ravinen. 2020-04-11.

Uromyces rumicis - Skräpprost
Uromyces rumicis - Skräpprost

Uromyces rumicis - Skräpprost. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bältebergar ravinen. 2020-04-11.

Uromyces rumicis - Skräpprost
Uromyces rumicis - Skräpprost

Uromyces rumicis - Skräpprost. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bältebergar ravinen. 2020-04-11.

Uromyces rumicis - Skräpprost
Uromyces rumicis - Skräpprost

Uromyces rumicis - Skräpprost. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bältebergar ravinen. 2020-04-11.

Uromyces rumicis - Skräpprost
Uromyces rumicis - Skräpprost

Uromyces rumicis - Skräpprost. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bältebergar ravinen. 2020-04-11.