top of page

Pucciniales - Rostsvampar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Familj                                 7                                          7                                   7

Släkte                               29                                       26                                 26

Kollektivtaxon                 3                                         3                                    3

Art                                   276                                    240                               240

Varietet                            20                                       18                                 18

Form                                 19                                        17                                  16

(Efterhand som jag hittar rostsvampar så kommer respektive familj få en egen flik. Men nu  har jag samlat alla här så länge)

Coleosporiaceae

Chrysomyxa (granrostsläktet), Coleosporium (vaxrost), Cronartium, Endocronartium, Hyalopsora, Melampsorella, Melampsoridium

Milesina, Naohidemyces, Pucciniastrum, Uredinopsis

Melampsoraceae

Melampsora

Phragmidiaceae

Arthuriomyces, Frommeëlla, Kuehneola, Phragmidium, Trachyspora, Xenodochus

Pucciniaceae

Cumminsiella, Endophyllum, Gymnosporangium (gelérost), Miyagia, Puccinia, Uromyces

Raveneliaceae

Nyssopsora, Triphragmium

Uropyxidaceae

Ochropsora, Tranzschelia

Pucciniales, genera incertae sedis

Caeoma

Albugo candida - Vitrost
EKOLOGI: På korsblommiga växter, resedaväxter och åkersenap

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

aa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleosporium tussilaginis
EKOLOGI : På sommaren och hösten? Mitt fynd på Petasites hybridus - pestskråp
EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Coleroa robertiani 
EKOLOGI: Parasiterar på Geranium robertianum - Stinknäva.
EKOLOGISK GRUPP : Parasiterasit.

Gymnosporangium clavariiforme - Hagtornsrost
EKOLOGI : På sommaren och hösten finner man skålvarianten på  blad och frukter av hagtorn under våren hittas de fingerlika utväxterna på levande enar.
EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Gymnosporangium cornutum - Hornrost
EKOLOGI : På Sorbus - Rönn & Oxel
EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Gymnosporangium sabinae - Päronrost
EKOLOGI: Svampen angriper både enar och päronträd. Angreppen startar hos enarna och sprids under våren med hjälp av vinden till päronträden. Enarna får vad som brukar kallas gelérost, ofta brun-orangea tungformade utväxter av varierande storlek. Det är samma svamp som orsakar skadorna på päronträden då den värdväxlar (lever en del av livscykeln som parasit i en slags organism och nästa stadium i en annan organism) mellan enar (vintertid) och päronträd (sommartid). Det bildas gula fläckar på bladen som senare under säsongen övergår i orange-rött med små, svarta prickar.
EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Kuehneola uredinis
EKOLOGI: På björnbär - Rubus går både på bladen och stjälkarna.
EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Mycosarcoma maydis - Majssot
EKOLOGI : Parasitsvamp som bildar galler på majs. Svampen kan angripa alla delar av majsplantan. Den övervintrar i marken som sporer. De sprids med regnstänk eller vind upp i de nyuppkomna plantorna. Sporerna kan överleva i jorden sex till tio år. De gror och infekterar majsplantan via skador orsakade av till exempel fritflugor, vindskador eller annan mekanisk påverkan. Sporerna kan även infektera via majsblommornas pistiller (silket), speciellt vid utdragen blomning. Svampen gynnas av god tillgång på växtnäring, speciellt överskott av kväve.
KÄNNETECKEN : Angreppen är mycket iögonfallande, eftersom svampen omvandlar hela eller delar av angripna kolvar till svulster. Dessa innehåller svampens sporer. Från början är svulsterna omslutna av en silverglänsande hinna men när sporerna mognar brister hinnan och den mörkbruna till svarta spormassan blir synlig. Svulster kan även förekomma på blad och luftrötter.
FÖREKOMST : Svampen förekommer i stort sett i alla fält där majs tidigare odlats, men angreppen varierar i styrka beroende på vädret. Angreppen blir som kraftigast när en torrperiod följs av mycket regn. Svampen har oftast liten betydelse men vid kraftiga angrepp kan näringsinnehållet i fodret försämras.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit
INFO : Jordbruksverket

Ochrospora ariae - Rönnrost
EKOLOGI: På våren på Vitsippor - Anemone nemorosa på sommaren och hösten på (Rosaceae (rosväxter) rönn m.fl.
EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Phragmidium rosae-pimpinellifoliae -  Rosrost
EKOLOGI : På rosor vilktigast är Spinosissimarosor.
EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Polythrincium trifolii - Klöverskorpa
EKOLOGI : På, Trifolium- Klöver

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Pucciniastrum areolatum - Häggrost
EKOLOGI : Knuten till lokaler med hägg, eftersom rostsvampen värdväxlar mellan gran och hägg. Angrepp i grankottar är vanligast, men årsskott på yngre gran kan också angripas.
EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Tranzschelia anemones - Sipprost
EKOLOGI: På lad av Anemone nemorosa - vitsippa
EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Triphragmium ulmariae - Älggräsrost
EKOLOGI : Parasit på Filipendula ulmaria - Älggräs.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Uromyces ficariae
EKOLOGI : Rost på, Ranunculaceae - ranunkelväxter, mitt fynd på Ficaria verna - Svalört. Fluffiga "kuddar" på blad, de innehåller en svart massa sporrbollar. Sporbollarna består av 1-3 sporer, omgiven av en mer eller mindre kontinuerlig mantel av sterila celler.
EKOLOGISK GRUPP :  Parsit

Uromyces rumicis - Skräpprost

EKOLOGI : Rost på, Ranunculaceae - ranunkelväxter, mitt fynd på Ficaria verna - Svalört.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

bottom of page