top of page

Hypocreopsis - Trollhand

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Hypocreopsis riccioidea (trollhand)

Vissa svampar och arter har fascinerat mig mer än andra och trollanden är en sådan.  2007 hittade jag webbsidan "Svampguiden.com" , det bästa svampforumet på den tiden och den håller fortfarande hög klass. I forumet 2008  började vi diskutera trolland då en av forumisterna hittat den i norrland där den enligt vår "bibel "SVAMPAR En fältandbok" av Ryman-Holmåsen inte skulle finnas, enligt den skulle trolland bara finnas i ett smalt bälte, via norra Uppland längst med gränsen mellan Dalarna och Värmland ner till södra Västergötland och över mot ostkusten genom norra delarna av Småland. Ett upprop på "svampguiden" och många gav sig ut på jakt efter den. Det fanns något enstaka fynd rapporerat på AP från Skåne, jag hittade den nästan omedelbart på flera platser och numera är den rapporterad från nästan hela landet. Så kan det gå när många ögon hjälps åt och man få ett hum om biotop, utseende på sampen och dess storlek, många hade trott att den var betydligt större än den visade sig vara och biotopen kunde vara allt från videsnår i vatten till videsnår i betydligt torrare miljö. Så trollanden gick från sällsynt till allmänn/livskraftig. Jag har hittat den på salix, björk, jättebjörnloka och hallon, jag vet att den är funnen på hägg och till och med gran i Uppland kanske också på mjölkört och andra vedartetde örter men däremot vet jag inte om något bekräftat fynd på hassel.

Hypocreopsis riccioidea - Trollhand

Ekologi : Löv- och blandskog samt buskmark och park. Döda, kvarsittande grenar samt döda liggande och stående stammar av bl.a. hassel, sälg/vide och syren. Atlantisk art.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page