Cantharellus - kantareller : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Undersläkte                2                                 2                                  2

Kollektivtaxon             1                                 1                                  1

Art                               5                                 4                                  4

Cantharellus amethysteus (ametistkantarell), Cantharellus cibarius (kantarell), Cantharellus pallens (blek kantarell)

Cantharellula :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Cantharellula umbonata (fläckkantarell)

Cantharellula umbonata - Fläckkantarell

EKOLOGI : Barrskog, helst lavtallskog på hällmark och i skogskärr. Mager och sur mark, bland renlav Cladonia spp., men även bland björn- och kvastmossor, Polytrichum resp. Dicranum spp.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Cantharellula umbonata - Fläckkantarell.
Cantharellula umbonata - Fläckkantarell.

Cantharellula umbonata - Fläckkantarell. Sweden, Småland, Västervik, Äspebo, Tjustleden. 2020-10-02

Cantharellula umbonata - Fläckkantarell.
Cantharellula umbonata - Fläckkantarell.

Cantharellula umbonata - Fläckkantarell. Sweden, Småland, Västervik, Äspebo, Tjustleden. 2020-10-02

Cantharellula umbonata - Fläckkantarell. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (2)
Cantharellula umbonata - Fläckkantarell. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (2)
Cantharellula umbonata - Fläckkantarell. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (1)
Cantharellula umbonata - Fläckkantarell. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (1)
Cantharellula umbonata - Fläckkantarell.
Cantharellula umbonata - Fläckkantarell.

Cantharellula umbonata - Fläckkantarell. Sweden, Småland, Nässjö, Torsa stenar 2019-09-14

Cantharellula umbonata - Fläckkantarell.
Cantharellula umbonata - Fläckkantarell.

Cantharellula umbonata - Fläckkantarell. Sweden, Småland, Nässjö, Torsa stenar 2019-09-14

Cantharellula umbonata - Fläckkantarell.
Cantharellula umbonata - Fläckkantarell.

Cantharellula umbonata - Fläckkantarell. Sweden, Småland, Nässjö, Torsa stenar 2019-09-14

Cantharellula umbonata - Fläckkantarell. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11.  (63)
Cantharellula umbonata - Fläckkantarell. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (63)
Cantharellula umbonata - Fläckkantarell. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11.  (62)
Cantharellula umbonata - Fläckkantarell. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (62)
Cantharellula umbonata - Fläckkantarell. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (5)
Cantharellula umbonata - Fläckkantarell. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (5)
Cantharellula umbonata - Fläckkantarell. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (4)
Cantharellula umbonata - Fläckkantarell. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (4)

Cantharellus amethysteus - Ametistkantarell

EKOLOGI : Ekologin dåligt känd enligt Dyntaxa - Jag hittar den i fina ädellövskogar med ek, bok och hassel.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza/symbios

Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar
Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar

Cantharellus amethysteus - Ametistkantarel. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02.

Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar
Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar

Cantharellus amethysteus - Ametistkantarel. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02.

Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar
Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar

Cantharellus amethysteus - Ametistkantarel. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02.

Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar
Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar

Cantharellus amethysteus - Ametistkantarel. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02.

Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar
Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar

Cantharellus amethysteus - Ametistkantarel. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02.

Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar
Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar

Cantharellus amethysteus - Ametistkantarel. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02.

Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar
Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar

Cantharellus amethysteus - Ametistkantarel. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02.

Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar
Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar

Cantharellus amethysteus - Ametistkantarel. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02.

Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar
Cantharellus_amethysteus_-_Ametistkantar

Cantharellus amethysteus - Ametistkantarel. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02.

Cantharellus cibarius - Kantarell

Ekologi : Barr- och lövskog. Marken. Med barr- och lövträd.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden, Blekinge  (3)
Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden, Blekinge (3)
Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden, Blekinge  (2)
Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden, Blekinge (2)
Cantharellus_cibarius_-_Kantarell._Sweden,_Småland,_Ramkvilla_2009-09
Cantharellus_cibarius_-_Kantarell._Sweden,_Småland,_Ramkvilla_2009-09
Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden (6)
Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden (6)
Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden, Dalsland, Bengtsfors, Dalarne. 2016-08-27. (2)
Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden, Dalsland, Bengtsfors, Dalarne. 2016-08-27. (2)
Cantharellus_cibarius_-_Kantarell._Värmland_2009-09-03._
Cantharellus_cibarius_-_Kantarell._Värmland_2009-09-03._
Cantharellus_cibarius_-_Kantarell._Sweden,_Värmland_2009-09-03
Cantharellus_cibarius_-_Kantarell._Sweden,_Värmland_2009-09-03
Cantharellus_cibarius_-_Kantarell._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_Furu._2012-11-23
Cantharellus_cibarius_-_Kantarell._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_Furu._2012-11-23
Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden, Skåne, Kågeröd, Knutstorp. 2014-11-12. (1)
Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden, Skåne, Kågeröd, Knutstorp. 2014-11-12. (1)
Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10  (60)
Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (60)
Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden, Dalsland, Bengtsfors, Dalarne. 2016-08-27. (3)
Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden, Dalsland, Bengtsfors, Dalarne. 2016-08-27. (3)
Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden, Dalsland, Bengtsfors, Dalarne. 2016-08-27.
Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden, Dalsland, Bengtsfors, Dalarne. 2016-08-27.
Cantharellus_cibarius_-_Kantarell._Värmland_2010-09-15_(2)
Cantharellus_cibarius_-_Kantarell._Värmland_2010-09-15_(2)
Cantharellus_cibarius_-_Kantarell._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten_2014-08-07.__(1)
Cantharellus_cibarius_-_Kantarell._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten_2014-08-07.__(1)
Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden, Skåne, Kävlinge, Järavallen. 2013-11-24.
Cantharellus cibarius - Kantarell. Sweden, Skåne, Kävlinge, Järavallen. 2013-11-24.

Cantharellus cibarius - Kantarell (albinovariant)

Ekologi : Barr- och lövskog. Marken. Med barr- och lövträd.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Cantharellus_cibarius,_Kantarell,_albino_variant._Sweden,_Värmland,_Glava,_Nedre_Greåna._2012-09-11_
Cantharellus_cibarius,_Kantarell,_albino_variant._Sweden,_Värmland,_Glava,_Nedre_Greåna._2012-09-11_
Cantharellus_cibarius,_Kantarell,_albino_variant._Sweden,_Värmland,_Glava,_Nedre_Greåna._2012-09-11_
Cantharellus_cibarius,_Kantarell,_albino_variant._Sweden,_Värmland,_Glava,_Nedre_Greåna._2012-09-11_
Cantharellus_cibarius,_Kantarell,_albino_variant._Sweden,_Värmland,_Glava,_Nedre_Greåna._2012-09-11_
Cantharellus_cibarius,_Kantarell,_albino_variant._Sweden,_Värmland,_Glava,_Nedre_Greåna._2012-09-11_
Cantharellus_cibarius,_Kantarell,_albino_variant._Sweden,_Värmland,_Glava,_Nedre_Greåna._2012-09-11_
Cantharellus_cibarius,_Kantarell,_albino_variant._Sweden,_Värmland,_Glava,_Nedre_Greåna._2012-09-11_
Cantharellus_cibarius,_Kantarell,_albino_variant._Sweden,_Värmland,_Glava,_Nedre_Greåna._2012-09-11_
Cantharellus_cibarius,_Kantarell,_albino_variant._Sweden,_Värmland,_Glava,_Nedre_Greåna._2012-09-11_

Cantharellus friesii - Orange kantarell

Ekologi : Orange kantarell bildar mykorrhiza med bok, ek och möjligen även med avenbok och hassel. Den påträffas i rikare, ofta äldre ädellövskog. De svenska fynden är huvudsakligen gjorda i bokdominerade skogar och den förefaller föredra basiska marker. Flera av lokalerna finns på basaltkupper med höga, över 7, pH-värden i marken. De svenska fynden är gjorda i kuperad terräng och möjligen gynnas arten av rörligt markvatten. En av de svenska lokalerna utgörs av tidigare betad skog. Uppgifter om förekomst på fattigare marker och hedartade miljöer finns, men är osäkra. Fruktkropparna uppträder huvudsakligen från juli till oktober. I Norge är arten knuten till låglandets ekskogar, ofta gamla skogar. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar av orange kantarell bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som förmodligen fragmenterats till flera frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen. Från Storbritannien uppges att orange kantarell förekommer associerad med björk.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Cantharellus_friesii_-_Orange_kantarell._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Hallabäcken._2016-08-09.__(20)
Cantharellus_friesii_-_Orange_kantarell._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Hallabäcken._2016-08-09.__(20)
Cantharellus_friesii_-_Orange_kantarell._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Hallabäcken._2016-08-09.__(21)
Cantharellus_friesii_-_Orange_kantarell._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Hallabäcken._2016-08-09.__(21)
Cantharellus_friesii_-_Orange_kantarell._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Hallabäcken._2016-08-09.__(22)
Cantharellus_friesii_-_Orange_kantarell._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Hallabäcken._2016-08-09.__(22)
Cantharellus friesii - Orange kantarell. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12.  (3)
Cantharellus friesii - Orange kantarell. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12. (3)
Cantharellus friesii - Orange kantarell. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12.  (2)
Cantharellus friesii - Orange kantarell. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12. (2)
Cantharellus friesii - Orange kantarell. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12.  (1)
Cantharellus friesii - Orange kantarell. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12. (1)
Cantharellus_friesii_-_Orange_kantarell._Sweden,_Skåne,_Sjäralid,_Knallarehyttan._2019-09-15.__(4)
Cantharellus_friesii_-_Orange_kantarell._Sweden,_Skåne,_Sjäralid,_Knallarehyttan._2019-09-15.__(4)
Cantharellus_friesii_-_Orange_kantarell,_Sweden,_Skåne,_Sjäralid,_Knallarehyttan._2019-09-15.__(1)
Cantharellus_friesii_-_Orange_kantarell,_Sweden,_Skåne,_Sjäralid,_Knallarehyttan._2019-09-15.__(1)
Cantharellus friesii, Orange kantarell. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12.
Cantharellus friesii, Orange kantarell. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12.
Cantharellus_friesii_-_Orange_kantarell,_Sweden,_Skåne,_Sjäralid,_Knallarehyttan._2019-09-15.__(2)
Cantharellus_friesii_-_Orange_kantarell,_Sweden,_Skåne,_Sjäralid,_Knallarehyttan._2019-09-15.__(2)

Cantharellus pallens - Blek kantarell

Ekologi : Lövskog, helst ek- och hasselblandskog. Marken. Med ek, hassel, björk och bok.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Cantharellus_pallens_-_Blek_kantarell._Sweden,_Skåne,_Torup,_Bokskogen._2016-07-22._(8)
Cantharellus_pallens_-_Blek_kantarell._Sweden,_Skåne,_Torup,_Bokskogen._2016-07-22._(8)
Cantharellus pallens - Blek kantarell. Sweden, Skåne. Jällabjär 2015-08-29. (3)
Cantharellus pallens - Blek kantarell. Sweden, Skåne. Jällabjär 2015-08-29. (3)
Cantharellus pallens - Blek kantarell. Sweden, Skåne. Jällabjär 2015-08-29. (2)
Cantharellus pallens - Blek kantarell. Sweden, Skåne. Jällabjär 2015-08-29. (2)
Cantharellus pallens - Blek kantarell. Sweden, Skåne, Svalöv,Torrlösa kyrka. 2015-07-12.
Cantharellus pallens - Blek kantarell. Sweden, Skåne, Svalöv,Torrlösa kyrka. 2015-07-12.
Cantharellus pallens - Blek kantarell. Sweden, Skåne. Jällabjär 2015-08-29. (1)
Cantharellus pallens - Blek kantarell. Sweden, Skåne. Jällabjär 2015-08-29. (1)
Cantharellus pallens - Blek kantarell. Sweden, Skåne. Jällabjär 2015-08-29. (4)
Cantharellus pallens - Blek kantarell. Sweden, Skåne. Jällabjär 2015-08-29. (4)
Cantharellus_pallens,_Blek_kantarell._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råbockarp_2014-07-26_(34)
Cantharellus_pallens,_Blek_kantarell._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råbockarp_2014-07-26_(34)
Cantharellus_pallens,_Blek_kantarell._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råbockarp_2014-07-26_(32)
Cantharellus_pallens,_Blek_kantarell._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råbockarp_2014-07-26_(32)
Cantharellus_pallens,_Blek_kantarell._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råbockarp_2014-07-26_(33)
Cantharellus_pallens,_Blek_kantarell._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råbockarp_2014-07-26_(33)