top of page

Nästingar :

Cytospora - kransnästingar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    22                                        22                                20

Cytospora abietis (grannästing), Valsa auerswaldii, Cytospora cenisia, Cytospora ceratosperma, Cytospora cincta, Valsa coronata

Cytospora curreyi, Valsa diatrypa, Cytospora fertilis, Valsella fertilis, Cytospora fugax, Cytospora leucosperma (kransnästing)

Cytospora leucostoma (vitnästing), Cytospora massariana, Cytospora microstoma, Valsella myricae, Valsella nigroannulata

Cytospora nivea (kapselnästing), Cytospora pini (tallnästing), Cytospora pruinosa, Cytospora rhodophila, Cytospora umbrina

Förutom dessa släkten och grupper så finns det ett flertal till som benämns som nästingar och de hamnar här också. 

 

Cytospora nivea - Kapselnästing

EKOLOGI : Lövskog. Döda kvistar av asp och popplar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page