top of page

Nästingar :

Cytospora - kransnästingar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    22                                        22                                20

Cytospora abietis (grannästing), Valsa auerswaldii, Cytospora cenisia, Cytospora ceratosperma, Cytospora cincta, Valsa coronata

Cytospora curreyi, Valsa diatrypa, Cytospora fertilis, Valsella fertilis, Cytospora fugax, Cytospora leucosperma (kransnästing)

Cytospora leucostoma (vitnästing), Cytospora massariana, Cytospora microstoma, Valsella myricae, Valsella nigroannulata

Cytospora nivea (kapselnästing), Cytospora pini (tallnästing), Cytospora pruinosa, Cytospora rhodophila, Cytospora umbrina

Förutom dessa släkten och grupper så finns det ett flertal till som benämns som nästingar och de hamnar här också. 

 

Cytospora abietis - Grannästing
EKOLOGI : På nyligen döda grenar (och barr) av olika barrträd, inkl. gran, ädelgran och lärk. Möjligen ett skadegörare på prydnadsväxter och namnet används även för infektioner på till exempel douglasgran.
KÄNNETECKEN : En kärnsvamp (här uppfattad i vid bemärkelse) med mörk peritheciahals som växer i grupp. Säckar 8-spår, lösa, J-. Sporer färglösa, korgformade, 5-8 x 1,5-2 µm.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor
NOTERING : Det råder fortfarande stor förvirring angående antalet Cytospora-arter på barrträd. Fries beskrev Valsa abietis från rödgran i Sverige och namnet Cytospora abietis introducerades som namn på det asexuella stadiet men nu från kungsgran. Det finns ett antal andra arter och namn som används för ± patogena Valsa/Cytospora-arter på barrträd.

Cytospora nivea - Kapselnästing

EKOLOGI : Lövskog. Döda kvistar av asp och popplar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page