top of page

Eutypa : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       9                                          9                                  9

Varietet                              2                                          2                                   2

Eutypa crustata

Eutypa lata (pösnästing) Eutypa lata var. lata, Eutypa lata var. aceri

Eutypa maura (lönnästing), Eutypa scabrosa, Eutypa sparsa (aspnästing), Eutypa spinosa (sprängnästing), Eutypa leioplaca, Eutypa petrakii

Eutypa polycocca

Eutypa lata - Pösnästing

Ekologi : Lövskog. Döda grenar av lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page