top of page

Hygrophoropsis - Narrkantareller :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       4                                          4                                  4

Hygrophoropsis aurantiaca (narrkantarell), Hygrophoropsis olida (smultronkantarell), Hygrophoropsis pallida (blek narrkantarell)

Hygrophoropsis rufa

Hygrophoropsis aurantiaca - Narrkantarell

Ekologi : Barr- och blandskog. Förna och på murken ved av barrträd. Gärna vid stubbar och myrstackar. (Kännetecken - Hatten är 2–10 cm bred, ljust orangegul till kraftigt orangeröd. Hattöversidan är torr och filtartad, ofta med inrullad hattkant. Skivorna är nedlöpande, gaffelgrenade och färgen varierar från ljust och blekt orange till kraftigt orange. Foten är 3–15 millimeter bred och 2–6 cm hög, av samma färg som hatten eller något ljusare. Sporerna är ellipsoida, 5–8 x 3–4,5 mikrometer, dextrinoida.)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Hygrophoropsis pallida - Blek narrkantarell

Ekologi : Barrskog, skogskärr och beteshage. Fuktig mark som torkar upp, ofta bland vitmossa Sphagnum spp. Gynnas av torra somrar. (Kännetecken - Hatten är 2–6 cm bred, gräddfärgad till ljust beige. Hattöversidan är torr och filtartad, ibland med små gråbruna fjäll. Hattkanten är ofta inrullad. Skivorna är nedlöpande, gaffelgrenade och vita till gräddfärgade. Foten är 4–10 millimeter bred och 2–5 cm hög, av samma färg som hatten. Sporerna är ellipsoida, 6–10 x 4–5 mikrometer, dextrinoida.)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Hygrophoropsis rufa.

Ekologi : Hatten är 3-10 cm bred, orangebrun till mörkbrun. Hattöversidan är torr och filtartad, ofta med inrullad hattkant. Skivorna är nedlöpande, gaffelgrenade och orange till orangeröda. Foten är 5-15 millimeter bred och 2-6 cm hög, av samma färg som hatten men oftast betydligt ljusare. Sporerna är ellipsoida, ibland närmast cylindriska, 5-7 x 3-4 mikrometer, dextrinoida.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page