top of page

Bovista - Äggsvampar

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                 1                                           1                                   1

Art                                     10                                        10                                10

Bovista aestivalis (mångformig äggsvamp), Bovista cretacea (nordisk äggsvamp), Bovista furfuracea (sandäggsvamp), Bovista graveolens

Bovista limosa (nordlig dvärgäggsvamp)

Bovista limosa s.lat. (dvärgäggsvamp)Bovista pusilla (sydlig dvärgäggsvamp)Bovista limosa (nordlig dvärgäggsvamp)

Bovista nigrescens (svartnande äggsvamp), Bovista paludosa (sumpäggsvamp), Bovista plumbea (blygrå äggsvamp)

Bovista pusilla (sydlig dvärgäggsvamp), Bovista tomentosa (kopparäggsvamp)

Bovista aestivalis - Mångformig äggsvamp

EKOLOGI : Gräsmark, lövskog, park och sanddyner. Sand. Torr mark.

EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor

Bovista nigrescens - Svartnande äggsvamp

EKOLOGI : Betesmark, hagmark, park och trädgård. Marken, bl.a. i gräsmattor.

EKOLOGISK GRUPP: : Saprotrof/fag, detrivor

Bovista plumbea - Blygrå äggsvamp

EKOLOGIi : Gräsmark, park och trädgård. Marken, bl.a. i gräsmattor.

EKOLOGISK GRUPP: : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page