Auricularia - Geléöron

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                  2

Auricularia auricula-judae (judasöra), Auricularia auricula-judae (judasöra - albinovariant)

Auricularia mesenterica (svartöra)

När det gäller Auricularia auricula-judae (judasöra) så står det följande i Dyntaxa -  Buskmark och branter. Döda, kvarsittande grenar av fläder. Kustnära. Kräver fuktigt klimat - Det stämmer inte längre utan Judasörat hittas på många fler substrat och i stort sett i hela Skåne men kanske kan hela Skåne räknas som kustnära.  Jag har följt Judasörat sedan 2007 nu och de första jag hittade var på fläder i Helsingborgstrakten. Enstaka fynd både söder ut och norr ut längst västkusten var gjorda och bara på fläder. Under åren har svampen spridit sig nästan över hela Skåne, den fattas bara i de inre nordligaste områdena. Nordvästligaste fyndet är enligt AP, Stora-Högamotet i Stenungsunds kommun och öster i Blekinge och nu mera även funnen på Öland. 

Jag har den för närvarande på 12 olika substrat som jag presenterar nedan. 

Det första fyndet av Judasöra gjordes på Hallands Väderö 1946. Under de senaste åren har en vit variant dykt upp i de Skånska lokalerna, i skrivande stund vet vi inte om det är en ren albinovariant eller om det är varianten 

Auricularia auricula-judae -var. lactea. Kollekter är insamlade för att så småningom skickas på DNA-analys.

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substart, Buddleja davidii - Syrenbuddleja

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra

Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne Vikingsbergsparken, Helsingborg. 2019-12-18.

Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra

Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne Vikingsbergsparken, Helsingborg. 2019-12-18.

Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra

Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne Vikingsbergsparken, Helsingborg. 2019-12-18.

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substart, Fagus silvatica - Bok

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(6)
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(6)
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(4)
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(4)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12 (19)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12 (19)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12 (20)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12 (20)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12 (21)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12 (21)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12 (22)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12 (22)
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(10)
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(10)
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(9)
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(9)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Lomma, Alnarpsparken. 2017-03-18. (3)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Lomma, Alnarpsparken. 2017-03-18. (3)
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(7)
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(7)

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat, Fraxinus excelsior - Ask

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart -Ask Fraxinus excelsio. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart -Ask Fraxinus excelsio. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsioSweden, Skåne, Ödåkra, Björka s
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsioSweden, Skåne, Ödåkra, Björka s
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat ask) Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17 (
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat ask) Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17 (
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat ask) Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17 (
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat ask) Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17 (
Auricularia auricula judae, Judasöron. Substrat Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula judae, Judasöron. Substrat Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substart, Picea abies - Gran

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia auricula judae - Judasöron. Substart Gran Picea abies. Sweden, Skåne, Görarp, Råådalen.
Auricularia auricula judae - Judasöron. Substart Gran Picea abies. Sweden, Skåne, Görarp, Råådalen.
Auricularia auricula judae - Judasöron. Substart Gran Picea abies. Sweden, Skåne, Görarp, Råådalen.
Auricularia auricula judae - Judasöron. Substart Gran Picea abies. Sweden, Skåne, Görarp, Råådalen.
Auricularia auricula judae - Judasöron. Substart Gran Picea abies. Sweden, Skåne, Görarp, Råådalen.
Auricularia auricula judae - Judasöron. Substart Gran Picea abies. Sweden, Skåne, Görarp, Råådalen.

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat, Populus nigra - Svartpoppel

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat poppel) Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2015-
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat poppel) Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2015-
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat poppel) Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2015-
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat poppel) Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2015-
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat poppel) Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2015-
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat poppel) Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2015-
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat poppel) Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2015-
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat poppel) Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2015-

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substart, Populus tremula - Asp

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia_auricula_judae_-_Judasöron._Substart,_Asp_Populus_tremula._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_
Auricularia_auricula_judae_-_Judasöron._Substart,_Asp_Populus_tremula._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_
Auricularia_auricula_judae_-_Judasöron._Substart,_Asp_Populus_tremula._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_
Auricularia_auricula_judae_-_Judasöron._Substart,_Asp_Populus_tremula._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat, Salix caprea - Sälg

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia auricula-judae - Judasöra.(sub. sälg) Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (36
Auricularia auricula-judae - Judasöra.(sub. sälg) Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (36
Auricularia auricula-judae - Judasöra.(sub. sälg) Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (35
Auricularia auricula-judae - Judasöra.(sub. sälg) Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (35

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat, Sambucus nigra - Fläder

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-06. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-06. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (9)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (9)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (5)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (5)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (6)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (6)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (2)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Lund, Lyckebacken. 2017-01-22. (4)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Lund, Lyckebacken. 2017-01-22. (4)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Lund, Lyckebacken. 2017-01-22. (3)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Lund, Lyckebacken. 2017-01-22. (3)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Lund, Lyckebacken. 2017-01-22. (1)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Lund, Lyckebacken. 2017-01-22. (1)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Lund, Lyckebacken. 2017-01-22. (2)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Lund, Lyckebacken. 2017-01-22. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (4)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (4)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (3)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (3)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen NR. 2018-01-27 (5)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen NR. 2018-01-27 (5)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen NR. 2018-01-27 (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen NR. 2018-01-27 (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2010-10-31. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2010-10-31. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2010-10-31. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2010-10-31. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (3)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (3)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund 2010-05-09. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund 2010-05-09. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-31. (3)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-31. (3)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-31. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-31. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund 2010-05-09. (4)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund 2010-05-09. (4)

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat,Tripterygium regelii - Plymranka

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sub._Tripterygium_regelii_-_Plymranka._Sweden,_Skåne,_Lomma,_
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sub._Tripterygium_regelii_-_Plymranka._Sweden,_Skåne,_Lomma,_
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sub._Tripterygium_regelii_-_Plymranka._Sweden,_Skåne,_Lomma,_
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sub._Tripterygium_regelii_-_Plymranka._Sweden,_Skåne,_Lomma,_
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sub._Tripterygium_regelii_-_Plymranka._Sweden,_Skåne,_Lomma,_
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sub._Tripterygium_regelii_-_Plymranka._Sweden,_Skåne,_Lomma,_

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat, Ulmus glabra - Alm

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sweden,_Skåne,_Lund,_Lyckebacken_2015-02-01.
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sweden,_Skåne,_Lund,_Lyckebacken_2015-02-01.
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarps dammar. 2008-01-20. (3)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarps dammar. 2008-01-20. (3)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarps dammar 2008-12-09. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarps dammar 2008-12-09. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarps dammar. 2008-01-20. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarps dammar. 2008-01-20. (2)
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sweden,_Skåne,_Viken,_Christinelund._2016-04-29__(9)
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sweden,_Skåne,_Viken,_Christinelund._2016-04-29__(9)
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sweden,_Skåne,_Viken,_Christinelund._2016-04-29__(8)
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sweden,_Skåne,_Viken,_Christinelund._2016-04-29__(8)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18.
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18.
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarps dammar. 2008-01-20. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarps dammar. 2008-01-20. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Germany, Rügen, Sassnitz, NLP, Jasmund. 2016-01-04. (7)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Germany, Rügen, Sassnitz, NLP, Jasmund. 2016-01-04. (7)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Germany, Rügen, Sassnitz, NLP, Jasmund. 2016-01-04. (6)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Germany, Rügen, Sassnitz, NLP, Jasmund. 2016-01-04. (6)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Germany, Rügen, Sassnitz, NLP, Jasmund. 2016-01-04. (5)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Germany, Rügen, Sassnitz, NLP, Jasmund. 2016-01-04. (5)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18. (3)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18. (3)

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat, Viburnum rhytidophyllum- Rynkolvon

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._(_på_Viburnum_rhytidophyllum-_Rynkolvon_Sweden,_Skåne,_Lomma,
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._(_på_Viburnum_rhytidophyllum-_Rynkolvon_Sweden,_Skåne,_Lomma,
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._(_på_Viburnum_rhytidophyllum-_Rynkolvon_Sweden,_Skåne,_Lomma,
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._(_på_Viburnum_rhytidophyllum-_Rynkolvon_Sweden,_Skåne,_Lomma,
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._(_på_Viburnum_rhytidophyllum-_Rynkolvon_Sweden,_Skåne,_Lomma,
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._(_på_Viburnum_rhytidophyllum-_Rynkolvon_Sweden,_Skåne,_Lomma,

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Judasöra, Substrat, Berberis Sp.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia auricula-judae - judasöra
Auricularia auricula-judae - judasöra

Auricularia auricula-judae - judasöra. Sweden, Skåne, Södra Sandby. 2018-12-29.

Auricularia auricula-judae - judasöra
Auricularia auricula-judae - judasöra

Auricularia auricula-judae - judasöra. Sweden, Skåne, Södra Sandby. 2018-12-29.

Auricularia auricula-judae - judasöra
Auricularia auricula-judae - judasöra

Auricularia auricula-judae - judasöra. Sweden, Skåne, Södra Sandby. 2018-12-29.

Auricularia auricula-judae - judasöra
Auricularia auricula-judae - judasöra

Auricularia auricula-judae - judasöra. Sweden, Skåne, Södra Sandby. 2018-12-29.

Auricularia auricula-judae - judasöra
Auricularia auricula-judae - judasöra

Auricularia auricula-judae - judasöra. Sweden, Skåne, Södra Sandby. 2018-12-29.

Auricularia auricula-judae - judasöra
Auricularia auricula-judae - judasöra

Auricularia auricula-judae - judasöra. Sweden, Skåne, Södra Sandby. 2018-12-29.

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat, Apel - Malus domestica 

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra

Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Gantofta, Sliprännorna. 2019-03-17. Substrat, Apel - Malus domestica

Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra

Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Gantofta, Sliprännorna. 2019-03-17. Substrat, Apel - Malus domestica

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat, Euonymus europaeus - Benved

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Judasöra
Judasöra

Judasöra. Substrat, Euonymus europaeus - Benved. Sweden, Skåne, Fjälkestad, Balsberget. 2019-10-19.

Judasöra
Judasöra

Judasöra. Substrat, Euonymus europaeus - Benved. Sweden, Skåne, Fjälkestad, Balsberget. 2019-10-19.