Auricularia - Geléöron

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                  2

Auricularia auricula-judae (judasöra), Auricularia auricula-judae (judasöra - albinovariant)

Auricularia mesenterica (svartöra)

När det gäller Auricularia auricula-judae (judasöra) så står det följande i Dyntaxa -  Buskmark och branter. Döda, kvarsittande grenar av fläder. Kustnära. Kräver fuktigt klimat - Det stämmer inte längre utan Judasörat hittas på många fler substrat och i stort sett i hela Skåne men kanske kan hela Skåne räknas som kustnära.  Jag har följt Judasörat sedan 2007 nu och de första jag hittade var på fläder i Helsingborgstrakten. Enstaka fynd både söder ut och norr ut längst västkusten var gjorda och bara på fläder. Under åren har svampen spridit sig nästan över hela Skåne, den fattas bara i de inre nordligaste områdena. Nordvästligaste fyndet är enligt AP, Stora-Högamotet i Stenungsunds kommun och öster i Blekinge och nu mera även funnen på Öland. 

Jag har den för närvarande på 12 olika substrat som jag presenterar nedan. 

Det första fyndet av Judasöra gjordes på Hallands Väderö 1946. Under de senaste åren har en vit variant dykt upp i de Skånska lokalerna, i skrivande stund vet vi inte om det är en ren albinovariant eller om det är varianten 

Auricularia auricula-judae -var. lactea. Kollekter är insamlade för att så småningom skickas på DNA-analys.

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substart, Buddleja davidii - Syrenbuddleja

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra

Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne Vikingsbergsparken, Helsingborg. 2019-12-18.

press to zoom
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra

Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne Vikingsbergsparken, Helsingborg. 2019-12-18.

press to zoom
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra

Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne Vikingsbergsparken, Helsingborg. 2019-12-18.

press to zoom

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substart, Fagus silvatica - Bok

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(6)
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(6)
press to zoom
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(4)
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(4)
press to zoom
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12 (19)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12 (19)
press to zoom
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12 (20)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12 (20)
press to zoom
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12 (21)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12 (21)
press to zoom
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12 (22)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12 (22)
press to zoom
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(10)
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(10)
press to zoom
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(9)
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(9)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Lomma, Alnarpsparken. 2017-03-18. (3)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Lomma, Alnarpsparken. 2017-03-18. (3)
press to zoom
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(7)
Auricularia_auricula_judaeJudasöron._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._20_(7)
press to zoom

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat, Fraxinus excelsior - Ask

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart -Ask Fraxinus excelsio. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart -Ask Fraxinus excelsio. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka
press to zoom
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsioSweden, Skåne, Ödåkra, Björka s
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsioSweden, Skåne, Ödåkra, Björka s
press to zoom
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
press to zoom
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
press to zoom
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
press to zoom
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
press to zoom
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
press to zoom
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula-judae, Judasöra. Substart, Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
press to zoom
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat ask) Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17 (
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat ask) Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17 (
press to zoom
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat ask) Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17 (
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat ask) Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17 (
press to zoom
Auricularia auricula judae, Judasöron. Substrat Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
Auricularia auricula judae, Judasöron. Substrat Ask Fraxinus excelsior. Sweden, Skåne, Görarp, Rååda
press to zoom

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substart, Picea abies - Gran

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia auricula judae - Judasöron. Substart Gran Picea abies. Sweden, Skåne, Görarp, Råådalen.
Auricularia auricula judae - Judasöron. Substart Gran Picea abies. Sweden, Skåne, Görarp, Råådalen.
press to zoom
Auricularia auricula judae - Judasöron. Substart Gran Picea abies. Sweden, Skåne, Görarp, Råådalen.
Auricularia auricula judae - Judasöron. Substart Gran Picea abies. Sweden, Skåne, Görarp, Råådalen.
press to zoom
Auricularia auricula judae - Judasöron. Substart Gran Picea abies. Sweden, Skåne, Görarp, Råådalen.
Auricularia auricula judae - Judasöron. Substart Gran Picea abies. Sweden, Skåne, Görarp, Råådalen.
press to zoom

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat, Populus nigra - Svartpoppel

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat poppel) Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2015-
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat poppel) Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2015-
press to zoom
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat poppel) Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2015-
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat poppel) Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2015-
press to zoom
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat poppel) Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2015-
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat poppel) Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2015-
press to zoom
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat poppel) Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2015-
Auricularia auricula-judae, Judasöra. (substrat poppel) Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2015-
press to zoom

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substart, Populus tremula - Asp

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia_auricula_judae_-_Judasöron._Substart,_Asp_Populus_tremula._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_
Auricularia_auricula_judae_-_Judasöron._Substart,_Asp_Populus_tremula._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_
press to zoom
Auricularia_auricula_judae_-_Judasöron._Substart,_Asp_Populus_tremula._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_
Auricularia_auricula_judae_-_Judasöron._Substart,_Asp_Populus_tremula._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_
press to zoom

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat, Salix caprea - Sälg

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia auricula-judae - Judasöra.(sub. sälg) Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (36
Auricularia auricula-judae - Judasöra.(sub. sälg) Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (36
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra.(sub. sälg) Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (35
Auricularia auricula-judae - Judasöra.(sub. sälg) Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (35
press to zoom

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat, Sambucus nigra - Fläder

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-06. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-06. (1)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (1)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (9)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (9)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (5)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (5)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (6)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (6)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (2)
press to zoom
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Lund, Lyckebacken. 2017-01-22. (4)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Lund, Lyckebacken. 2017-01-22. (4)
press to zoom
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Lund, Lyckebacken. 2017-01-22. (3)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Lund, Lyckebacken. 2017-01-22. (3)
press to zoom
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Lund, Lyckebacken. 2017-01-22. (1)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Lund, Lyckebacken. 2017-01-22. (1)
press to zoom
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Lund, Lyckebacken. 2017-01-22. (2)
Auricularia auricula judae - Judasöron. Sweden, Skåne, Lund, Lyckebacken. 2017-01-22. (2)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (4)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (4)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (3)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2016-11-22. (3)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen NR. 2018-01-27 (5)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen NR. 2018-01-27 (5)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen NR. 2018-01-27 (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen NR. 2018-01-27 (1)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2010-10-31. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2010-10-31. (2)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2010-10-31. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2010-10-31. (1)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (2)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (3)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (3)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund 2010-05-09. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund 2010-05-09. (1)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-31. (3)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-31. (3)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-31. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-31. (2)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund 2010-05-09. (4)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund 2010-05-09. (4)
press to zoom

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat,Tripterygium regelii - Plymranka

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sub._Tripterygium_regelii_-_Plymranka._Sweden,_Skåne,_Lomma,_
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sub._Tripterygium_regelii_-_Plymranka._Sweden,_Skåne,_Lomma,_
press to zoom
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sub._Tripterygium_regelii_-_Plymranka._Sweden,_Skåne,_Lomma,_
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sub._Tripterygium_regelii_-_Plymranka._Sweden,_Skåne,_Lomma,_
press to zoom
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sub._Tripterygium_regelii_-_Plymranka._Sweden,_Skåne,_Lomma,_
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sub._Tripterygium_regelii_-_Plymranka._Sweden,_Skåne,_Lomma,_
press to zoom

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat, Ulmus glabra - Alm

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sweden,_Skåne,_Lund,_Lyckebacken_2015-02-01.
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sweden,_Skåne,_Lund,_Lyckebacken_2015-02-01.
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarps dammar. 2008-01-20. (3)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarps dammar. 2008-01-20. (3)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarps dammar 2008-12-09. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarps dammar 2008-12-09. (1)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarps dammar. 2008-01-20. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarps dammar. 2008-01-20. (2)
press to zoom
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sweden,_Skåne,_Viken,_Christinelund._2016-04-29__(9)
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sweden,_Skåne,_Viken,_Christinelund._2016-04-29__(9)
press to zoom
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sweden,_Skåne,_Viken,_Christinelund._2016-04-29__(8)
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._Sweden,_Skåne,_Viken,_Christinelund._2016-04-29__(8)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18.
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18.
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16. (2)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16. (1)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarps dammar. 2008-01-20. (1)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarps dammar. 2008-01-20. (1)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Germany, Rügen, Sassnitz, NLP, Jasmund. 2016-01-04. (7)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Germany, Rügen, Sassnitz, NLP, Jasmund. 2016-01-04. (7)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Germany, Rügen, Sassnitz, NLP, Jasmund. 2016-01-04. (6)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Germany, Rügen, Sassnitz, NLP, Jasmund. 2016-01-04. (6)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Germany, Rügen, Sassnitz, NLP, Jasmund. 2016-01-04. (5)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Germany, Rügen, Sassnitz, NLP, Jasmund. 2016-01-04. (5)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18. (2)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18. (2)
press to zoom
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18. (3)
Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket och Örbyängar 2012-12-18. (3)
press to zoom

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat, Viburnum rhytidophyllum- Rynkolvon

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._(_på_Viburnum_rhytidophyllum-_Rynkolvon_Sweden,_Skåne,_Lomma,
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._(_på_Viburnum_rhytidophyllum-_Rynkolvon_Sweden,_Skåne,_Lomma,
press to zoom
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._(_på_Viburnum_rhytidophyllum-_Rynkolvon_Sweden,_Skåne,_Lomma,
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._(_på_Viburnum_rhytidophyllum-_Rynkolvon_Sweden,_Skåne,_Lomma,
press to zoom
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._(_på_Viburnum_rhytidophyllum-_Rynkolvon_Sweden,_Skåne,_Lomma,
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra._(_på_Viburnum_rhytidophyllum-_Rynkolvon_Sweden,_Skåne,_Lomma,
press to zoom

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Judasöra, Substrat, Berberis Sp.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia auricula-judae - judasöra
Auricularia auricula-judae - judasöra

Auricularia auricula-judae - judasöra. Sweden, Skåne, Södra Sandby. 2018-12-29.

press to zoom
Auricularia auricula-judae - judasöra
Auricularia auricula-judae - judasöra

Auricularia auricula-judae - judasöra. Sweden, Skåne, Södra Sandby. 2018-12-29.

press to zoom
Auricularia auricula-judae - judasöra
Auricularia auricula-judae - judasöra

Auricularia auricula-judae - judasöra. Sweden, Skåne, Södra Sandby. 2018-12-29.

press to zoom
Auricularia auricula-judae - judasöra
Auricularia auricula-judae - judasöra

Auricularia auricula-judae - judasöra. Sweden, Skåne, Södra Sandby. 2018-12-29.

press to zoom
Auricularia auricula-judae - judasöra
Auricularia auricula-judae - judasöra

Auricularia auricula-judae - judasöra. Sweden, Skåne, Södra Sandby. 2018-12-29.

press to zoom
Auricularia auricula-judae - judasöra
Auricularia auricula-judae - judasöra

Auricularia auricula-judae - judasöra. Sweden, Skåne, Södra Sandby. 2018-12-29.

press to zoom

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat, Apel - Malus domestica 

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra

Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Gantofta, Sliprännorna. 2019-03-17. Substrat, Apel - Malus domestica

press to zoom
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra
Auricularia_auricula-judae_-_Judasöra

Auricularia auricula-judae - Judasöra. Sweden, Skåne, Gantofta, Sliprännorna. 2019-03-17. Substrat, Apel - Malus domestica

press to zoom

Auricularia auricula judae - Judasöron

Ekologi : Substrat, Euonymus europaeus - Benved

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Judasöra
Judasöra

Judasöra. Substrat, Euonymus europaeus - Benved. Sweden, Skåne, Fjälkestad, Balsberget. 2019-10-19.

press to zoom
Judasöra
Judasöra

Judasöra. Substrat, Euonymus europaeus - Benved. Sweden, Skåne, Fjälkestad, Balsberget. 2019-10-19.

press to zoom