top of page

Macrolepiota - Parasollskivlingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       7                                           6                                  6

Macrolepiota excoriata (fnasig fjällskivling), Macrolepiota fuligineosquarrosa, Macrolepiota fuliginosa

Macrolepiota mastoidea (puckelfjällskivling), Macrolepiota olivascens (olivfläckig fjällskivling), Macrolepiota permixta (sotbrun fjällskivling)

Macrolepiota procera (stolt fjällskivling)

Macrolepiota excoriata - Fnasig fjällskivling
EKOLOGI : Betesmark, torräng och sandgräshed. Sand.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivlin
EKOLOGI : Skog och jordbrukslandskap
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling
EKOLOGI: Öppen löv- och barrskog samt skogsbryn och hagmark. Förna, gärna på sandig mark.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page