top of page

Macrolepiota - Parasollskivlingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       7                                           6                                  6

Macrolepiota excoriata (fnasig fjällskivling), Macrolepiota fuligineosquarrosa, Macrolepiota fuliginosa

Macrolepiota mastoidea (puckelfjällskivling), Macrolepiota olivascens (olivfläckig fjällskivling), Macrolepiota permixta (sotbrun fjällskivling)

Macrolepiota procera (stolt fjällskivling)

Macrolepiota excoriata - Fnasig fjällskivling
EKOLOGI : Betesmark, torräng och sandgräshed. Sand.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Macrolepiota_excoriata_-_Fnasig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan_2009-09-09._(4)
Macrolepiota_excoriata_-_Fnasig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan_2009-09-09._(4)
press to zoom
Macrolepiota_excoriata_-_Fnasig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan_2009-09-09._(1)
Macrolepiota_excoriata_-_Fnasig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan_2009-09-09._(1)
press to zoom
Macrolepiota excoriata - Fnasig fjällskivling. Sweden, Skåne, Landskrona, Järavallen. 2013-08-23. (3
Macrolepiota excoriata - Fnasig fjällskivling. Sweden, Skåne, Landskrona, Järavallen. 2013-08-23. (3
press to zoom
Macrolepiota excoriata - Fnasig fjällskivling. Sweden, Skåne, Landskrona, Järavallen. 2013-08-23. (1
Macrolepiota excoriata - Fnasig fjällskivling. Sweden, Skåne, Landskrona, Järavallen. 2013-08-23. (1
press to zoom
Macrolepiota excoriata - Fnasig fjällskivling. Sweden, Skåne, Landskrona, Järavallen. 2007-10-04. (1
Macrolepiota excoriata - Fnasig fjällskivling. Sweden, Skåne, Landskrona, Järavallen. 2007-10-04. (1
press to zoom
Macrolepiota excoriata - Fnasig fjällskivling. Sweden, Skåne, Landskrona, Järavallen. 2013-08-23. (2
Macrolepiota excoriata - Fnasig fjällskivling. Sweden, Skåne, Landskrona, Järavallen. 2013-08-23. (2
press to zoom
Macrolepiota excoriata - Fnasig fjällskivling. Sweden, Skåne, Landskrona, Järavallen. 2007-10-04. (2
Macrolepiota excoriata - Fnasig fjällskivling. Sweden, Skåne, Landskrona, Järavallen. 2007-10-04. (2
press to zoom
Macrolepiota_excoriata_-_Fnasig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan_2009-09-09._(3)
Macrolepiota_excoriata_-_Fnasig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan_2009-09-09._(3)
press to zoom
Macrolepiota_excoriata_-_Fnasig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan_2009-09-09._(2)
Macrolepiota_excoriata_-_Fnasig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan_2009-09-09._(2)
press to zoom
Macrolepiota excoriata - Fnasig fjällskivling. Sweden, Skåne, Landskrona, Järavallen. 2013-08-23. (4
Macrolepiota excoriata - Fnasig fjällskivling. Sweden, Skåne, Landskrona, Järavallen. 2013-08-23. (4
press to zoom

Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivlin
EKOLOGI : Skog och jordbrukslandskap
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivling. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivling. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad

Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivling. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2021-10-19

press to zoom
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivling
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivling

Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivling. Boxholm, Ryckelsby, Rusthållartorpet, Grönkullen. 2021-09-24

press to zoom
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivling
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivling

Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivling. Boxholm, Ryckelsby, Rusthållartorpet, Grönkullen. 2021-09-24

press to zoom
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivling
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivling

Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivling. Boxholm, Ryckelsby, Rusthållartorpet, Grönkullen. 2021-09-24

press to zoom
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivling
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivling

Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivling. Boxholm, Ryckelsby, Rusthållartorpet, Grönkullen. 2021-09-24

press to zoom
Macrolepiota_mastoidea_-_Puckelfjällskivlin._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Kärreberga._2013-09-12._(3)
Macrolepiota_mastoidea_-_Puckelfjällskivlin._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Kärreberga._2013-09-12._(3)
press to zoom
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivlin. Sweden, Skåne, Åvarp, Åvarpsfälad. 2010-09-23. (2)
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivlin. Sweden, Skåne, Åvarp, Åvarpsfälad. 2010-09-23. (2)
press to zoom
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivlin. Sweden, Skåne, Åvarp, Åvarpsfälad. 2010-09-23 (3)
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivlin. Sweden, Skåne, Åvarp, Åvarpsfälad. 2010-09-23 (3)
press to zoom
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivlin. Sweden, Skåne, Åvarp, Åvarpsfälad. 2010-09-23 (2)
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivlin. Sweden, Skåne, Åvarp, Åvarpsfälad. 2010-09-23 (2)
press to zoom
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivlin. Sweden, Skåne, Åvarp, Åvarpsfälad. 2010-09-23 (1)
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivlin. Sweden, Skåne, Åvarp, Åvarpsfälad. 2010-09-23 (1)
press to zoom
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivlin. Sweden, Skåne, Åvarp, Åvarpsfälad. 2010-09-23 (6)
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivlin. Sweden, Skåne, Åvarp, Åvarpsfälad. 2010-09-23 (6)
press to zoom
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivlin. Sweden, Skåne, Åvarp, Åvarpsfälad. 2010-09-23 (4)
Macrolepiota mastoidea - Puckelfjällskivlin. Sweden, Skåne, Åvarp, Åvarpsfälad. 2010-09-23 (4)
press to zoom
Macrolepiota_mastoidea_-_Puckelfjällskivlin._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Kärreberga._2013-09-12._(6)
Macrolepiota_mastoidea_-_Puckelfjällskivlin._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Kärreberga._2013-09-12._(6)
press to zoom
Macrolepiota_mastoidea_-_Puckelfjällskivlin._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Kärreberga._2013-09-12._(2)
Macrolepiota_mastoidea_-_Puckelfjällskivlin._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Kärreberga._2013-09-12._(2)
press to zoom
Macrolepiota_mastoidea_-_Puckelfjällskivlin._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Kärreberga._2013-09-12._(4)
Macrolepiota_mastoidea_-_Puckelfjällskivlin._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Kärreberga._2013-09-12._(4)
press to zoom

Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling
EKOLOGI: Öppen löv- och barrskog samt skogsbryn och hagmark. Förna, gärna på sandig mark.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen.2008-09-24. (4)
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen.2008-09-24. (4)
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen.. 2011-10-03 (26
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen.. 2011-10-03 (26
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2012-10-08 (6)
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2012-10-08 (6)
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2009-09-08.  (4
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2009-09-08. (4
press to zoom
Macrolepiota procera, Stolt fjällskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (6).jpg
Macrolepiota procera, Stolt fjällskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (6).jpg
press to zoom
Macrolepiota_procera,_Stolt_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31._.JPG_(
Macrolepiota_procera,_Stolt_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31._.JPG_(
press to zoom
Macrolepiota procera, Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Landskrona, Järavallen. 2008-09-24. (3)
Macrolepiota procera, Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Landskrona, Järavallen. 2008-09-24. (3)
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen.. 2011-10-03 (25
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen.. 2011-10-03 (25
press to zoom
Macrolepiota_procera,_Stolt_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31._.JPG_(
Macrolepiota_procera,_Stolt_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Falsterbo,_Stadsparken._2015-10-31._.JPG_(
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2012-10-08 (4)
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2012-10-08 (4)
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2013-08-23. (28
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2013-08-23. (28
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2012-10-08 (2)
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2012-10-08 (2)
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2016-10-30.   (
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2016-10-30. (
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2016-10-30.   (
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2016-10-30. (
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen.. 2011-10-03 (24
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen.. 2011-10-03 (24
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Tjörnarp, Prästbonnaskogen. 2016-09-10. (
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Tjörnarp, Prästbonnaskogen. 2016-09-10. (
press to zoom
Stolt fjällskivling, Macrolepiota procera. Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24. (23)
Stolt fjällskivling, Macrolepiota procera. Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24. (23)
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2013-08-23. (1)
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2013-08-23. (1)
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2013-08-23. (5)
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2013-08-23. (5)
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2007-10-03. (1)
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2007-10-03. (1)
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarp, Åvarps fälad. 2010-09-
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarp, Åvarps fälad. 2010-09-
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2016-10-30.   (
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2016-10-30. (
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2016-10-30.   (
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2016-10-30. (
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2013-08-23. (8)
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2013-08-23. (8)
press to zoom
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2007-10-03. (8)
Macrolepiota procera - Stolt fjällskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2007-10-03. (8)
press to zoom
bottom of page