Scleroderma - Rottryfflar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       6                                          6                                  6

Scleroderma verrucosum (knottrig rottryffel), Scleroderma cepa (rödbrun rottryffel), Scleroderma areolatum (rutig rottryffel)

Scleroderma bovista (potatisrottryffel), Scleroderma citrinum (gul rottryffel), Scleroderma septentrionale (sandrottryffel)

Tre släkten olika tryfflar förutom scleroderma

Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel

Ekologi : Ädellövskog, ekskog, hassellund, park och vägkanter. Marken. Med ädellövträd.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Scleroderma_areolatum_-_Rutig_rottryffel
Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel. Sweden, Skåne, Helsingborg, Gyhult. 2019-09-23.
Scleroderma_areolatum_-_Rutig_rottryffel
Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel. Sweden, Skåne, Helsingborg, Gyhult. 2019-09-23.
Scleroderma_areolatum_-_Rutig_rottryffel
Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel. Sweden, Skåne, Helsingborg, Gyhult. 2019-09-23.
Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel
Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel
Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär 2015-08-29.
Scleroderma_areolatum_-_Rutig_rottryffel
Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-08-10.
Scleroderma_areolatum_-_Rutig_rottryffel
Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken 2019-08-23
Scleroderma_areolatum,_Rutig_rottryffel.
Scleroderma areolatum, Rutig rottryffel. Sweden, Skåne, Fulltofta, Ringsjöns strand. 2012-09-21
Scleroderma_areolatum_-_Rutig_rottryffel
Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-08-10.
Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel
Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär 2015-08-29.
Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel
Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2016-09-15.
Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel
Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2016-09-15.
Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel
Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2016-09-15.
Visa mer

Scleroderma bovista - Potatisrottryffel

Ekologi : Ädellövskog, hassellund, tallskog, park och trädgård. Bar jord och bland gräs. På sand i tallskog. Med ädellövträd och tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Scleroderma bovista - Potatisrottryffel. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2016-09-15. (29)
Scleroderma_bovista_-_Potatistryffel.__Sweden,_Småland,_Västervik,_Lysingsbadet._2007-11-10.
Scleroderma_bovista_-_Potatistryffel._Sweden,_Småland,_Västervik,_Lysingsbadet._2007-11-10._(3)
Scleroderma_bovista_-_Potatistryffel_Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Vrams_Gunnarstorp._2014.08-08._(2)
Scleroderma bovista - Potatisrottryffel. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2016-09-15. (28)
Scleroderma_bovista_-_Potatistryffel_Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Vrams_Gunnarstorp._2014.08-08._(1)
Scleroderma_bovista_-_Potatistryffel._Sweden,_Skåne,_Kristianstad_Balsberget._2010-09-07_(3)
Scleroderma_bovista_-_Potatistryffel._Sweden,_Skåne,_Kristianstad_Balsberget._2010-09-07_(2)
Scleroderma_bovista_-_Potatistryffel_Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Vrams_Gunnarstorp._2014.08-08._(3)
Scleroderma_bovista_-_Potatistryffel_Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Vrams_Gunnarstorp._2014.08-08._(4)
Scleroderma_bovista_-_Potatistryffel._Sweden,_Småland,_Västervik,_Lysingsbadet._2007-11-10._(2)
Scleroderma bovista - Potatisrottryffel. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2016-09-15. (30)
Scleroderma bovista - Potatisrottryffel. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2016-09-15. (31)
Scleroderma bovista - Potatisrottryffel. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2016-09-15. (27)
Visa mer

Scleroderma cepa - Rödbrun rottryffel (VU)

Ekologi : Rödbrun rottryffel är en av ekens mykorrhizasvampar och påträffas bland gräs i gles lövskog och i parker, trädgårdar och i betesmarker i närheten av ek. På en lokal i Västergötland har den observerats på en påfallande kvävegynnad ståndort.

(Kännetecken - Rödbrun rottryffel kan bli upp emot 5 cm i diameter. Trots sitt namn utvecklar den sina rundade fruktkroppar ovan jord. Den har ett rödbrunt eller gulbrunt, nästan slätt till svagt oregelbundet krackelerat, ganska tjockt, läderartat ytterhölje (peridium). Fruktkroppen är ofta oskaftad (med en mycelbunt vid basen) men kan ibland vara kort skaftad. Svampens inre är till en början vitt och fast men blir vid mognaden gråsvart och pulverformigt. Den öppnar sig upptill med en mer eller mindre regelbunden por. I mikroskopet karaktäriseras arten av sporer som är kraftigt taggiga. Sporerna saknar det rutmönster som kännetecknar den ibland makroskopiskt snarlika men vanligare potatisrottryffeln, S. bovista.Förväxlingar är också möjliga med de närstående rutig rottryffel S. areolatumoch knottrig rottryffel S. verrucosum, som dock båda har ett tydligt prickigt eller småfjälligt peridium.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Scleroderma cepa - Rödbrun rottryffel (VU). Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-09-14. (2)
Scleroderma cepa - Rödbrun rottryffel (VU). Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-09-14. (1)
Scleroderma cepa - Rödbrun rottryffel (VU). Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-09-14. (3)
Scleroderma cepa - Rödbrun rottryffel (VU). Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-09-14. (4)
Visa mer

Scleroderma citrinum - Gul rottryffel

Ekologi :Ädellövskog och blandskog. Mager mark, ofta vid stubbar och trädbaser. Med ek och björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Scleroderma_citrinum_-_Gul_rottryffel._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009-09-26.__(4)
Scleroderma_citrinum_-_Gul_rottryffel_&_Parasitsopp._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Vrams_Gunnarstorp._2
Scleroderma_citrinum_-_Gul_rottryffel._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009-09-26.__(3)
Scleroderma citrinum - Gul rottryffel. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen 2013-09-21. (1)
Scleroderma citrinum - Gul rottryffel. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen 2013-09-21. (2)
Scleroderma_citrinum_-_Gul_rottryffel._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,Tallpromenaden.__2014-12-21.
Scleroderma_citrinum_-_Gul_rottryffel.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-12-07.__(4)
Scleroderma_citrinum_-_Gul_rottryffel.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-12-07.__(2)
Scleroderma_citrinum_-_Gul_rottryffel.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-12-07.__(1)
Scleroderma_citrinum_-_Gul_rottryffel.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-12-07.__(6)
Scleroderma_citrinum_-_Gul_rottryffel._Sweden._Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009-12-08.__(1)
Scleroderma_citrinum_-_Gul_rottryffel._Sweden._Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009-12-08.__(2)
Scleroderma_citrinum_-_Gul_rottryffel._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009-09-26.__(5)
Scleroderma citrinum - Gul rottryffel. Sweden, Skåne, Säöderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11- 10.
Scleroderma citrinum - Gul rottryffel. Sweden, Skåne, Säöderåsens NLP, Kopparhatten. 2009 11 10. (2)
Scleroderma citrinum - Gul rottryffel.Sweden, Skåne, Konga, Konga Ö. 2011-10-12. (1)
Scleroderma citrinum - Gul rottryffel.Sweden, Skåne, Konga, Konga Ö. 2011-10-12. (2)
Scleroderma citrinum - Gul rottryffel.Sweden, Skåne, Konga, Konga Ö. 2011-10-12. (3)
Scleroderma citrinum - Gul rottryffel.Sweden, Skåne, Konga, Konga Ö. 2011-10-12. (5)
Scleroderma_citrinum_-_Gul_rottryffel._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009-09-26.__(1)
Scleroderma_citrinum_-_Gul_rottryffel.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-12-07.__(3)
Scleroderma_citrinum_-_Gul_rottryffel._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009-09-26.__(2)
Visa mer

Scleroderma septentrionale - Sandrottryffel (NT)

Ekologi : Sandrottryffeln förekommer i sura och näringsfattiga sandmarker, oftast sanddyner och sandhedar, där den bildar mykorrhiza med tall och sannolikt krypvide (Salix repens). Fruktkropparna bildas i öppen sand i anslutning till svampens mykorrhizavärdar.

(Kännetecken - En medelstor till stor rottryffel med ett klotformigt peridium och en oftast välutvecklad, rotlik nederdel som är mer eller mindre nedsänkt i det sandiga underlaget. Svampens ytterhölje är blektgult - brungult och fint fjälligt över hela ytan, nedtill med mer eller mindre koncentriskt ordnade, något utdragna fjäll eller plättar. Mikroskopiska kännetecken är de taggiga sporerna som är 9–15 µm och har en tydlig nätmönstring. Sandrottryffeln kan förväxlas med potatisrottryffel (Scleroderma bovista) som har liknande mikroskopiska karaktärer men som oftast har ett nästan slätt ytterhölje, saknar sandrottryffelns kraftig, rotlika basaldel och har annorlunda ekologi.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Scleroderma_septentrionale_-_Sandrottryffel_(NT)._Sweden,_Skåne,_Falsterbo_2010-11-06._
Visa mer

Scleroderma verrucosum - Knottrig rottryffel (NT)

Ekologi : Knottrig rottryffel växer i ädellövskog, trädgårdar och parker på näringsrik och ofta kalkhaltig jord i varma områden. Den förekommer påfallande ofta synantropiskt. Knottrig rottryffel befinner sig i Skandinavien i sitt nordliga utpostområde. Den begränsas sannolikt främst av årsmedeltemperaturen. Arten indikerar varma miljöer som ofta är rika på andra termofila växter och svampar.

(Kännetecken - Knottrig rottryffel har en rundad fruktkropp som är 2–6 cm i diameter, nedtill avsmalnande i en oregelbunden, 2–5 cm hög, gropig och fårad fot. Peridiet är brunt till rödbrunt. Vid mognaden spricker fruktkroppen upp oregelbundet i toppen. Spormassan är brunsvart och sporerna sfäriska och taggiga. Knottrig rottryffel har ofta sammanblandats med den närstående och vanligare Scleroderma areolatum Ehrenb. Denna skiljer sig genom i allmänhet mindre och ljusare fruktkroppar, kortare fot, regelbundna små fjäll på peridiet och något större sporer. Den förekommer i samma miljöer som knottrig rottryffel men också bland hasselsnår och i ekbackar med trivialare flora i hela södra Sverige

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Scleroderma verrucosum - Knottrig rottryffel (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Vrams Gunnarstorp. 201
Scleroderma_verrucosum_-_Knottrig_rottryffel_(NT)._Sweden,_Skåne,_Alnarp,_Alnarpsparken._2016-07-23.
Scleroderma verrucosum - Knottrig rottryffel (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Vrams Gunnarstorp. 201
Scleroderma verrucosum - Knottrig rottryffel (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Vrams Gunnarstorp. 201
Scleroderma verrucosum - Knottrig rottryffel (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Vrams Gunnarstorp. 201
Scleroderma verrucosum - Knottrig rottryffel (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Vrams Gunnarstorp. 201
Scleroderma_verrucosum_-_Knottrig_rottryffel_(NT)._Sweden,_Skåne,_Karlsholm,_Norreväss._2014-10-10._
Scleroderma verrucosum - Knottrig rottryffel (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Vrams Gunnarstorp. 201
Scleroderma_verrucosum_-_Knottrig_rottryffel_(NT)._Sweden,_Skåne,_Alnarp,_Alnarpsparken._2016-07-23.
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan