top of page

Murklor tillhör egentligen ordningen skålsvamparna de tillhör fler olika familjer och släkten men de får egen plats här

 

Disciotis :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Disciotis venosa (klormurkla)

Disciotis venosa - Klormurkla

Ekologi : Löv- och blandskog, park, trädgård och hygge. Näringsrik mark. Vår- och försommarsvamp.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page