top of page

Rhizina :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Rhizina undulata (rotmurkla)

Rhizina undulata - Rotmurkla

Ekologi : Brandfält, hygge och skogsvägar. Sällan park. Ofta på bränd, sur mark.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page